Als mensen denken dat het inconsequent is van @thierrybaudet om enerzijds te zeggen "Er moet volledige vrijheid zijn om stelling te nemen of te provoceren, zonder angst voor vervolging," en vervolgens aangifte te doen tegen journalisten en politici die hem citeren/parafraseren./2 ImageImageImage
/2
Dit zou inderdaad inconsequent zijn voor iemand die oprecht opkomt voor vrijheid van meningsuiting, staat voor een open debat en respect heeft voor mensen met een andere mening.
Baudet is dat alles niet.
/3
Baudet is een fascist die op hoge poten het recht opeist om ongestraft anderen te kwetsen, te intimideren en monddood te maken.
Hij en de neo-fascisten die namens het #FVD in de Tweede Kamer zitten, roepen de volgers op in verzet te komen tegen democratisch genomen besluiten./4 Image
De vraag ligt voor of de situatie inmiddels vergelijkbaar is met die van CP'86, die in 1998 'onmiskenbaar in nationaal-socialistisch vaarwater' was gekomen en door de rechter verboden werd.
In dat vaarwater dat bruin van kleur is, zit het FVD ook.
Wat zegt een rechter in 2022? ImageImageImage

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Piet Lekkerkerk

Piet Lekkerkerk Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @PietLekkerkerk

31 Dec 21
De FVD-Kamerleden, @PvanHouwelingen en @GideonvanMeijeren bedreigden en intimideerden collega-Kamerleden. De eerste dreigde @swsjoerdsma en iedereen die instemt met coronamaatregelen met tribunalen, en de tweede prees de FVD-fans die online @ngundogan77 terroriseren. /2 van 37 ImageImage
Het #FVD profiteert van de tijdgeest, waarin mensen van ophef naar ophef hobbelen en gebeurtenissen eerder zien als incident dan als patroon.
Zo verliezen we uit het oog dat het FVD stelselmatig critici op de meest grove wijze intimideert en monddood probeert te maken. /3
De manier waarop het FVD en @thierrybaudet critici en tegenstanders de mond willen snoeren, is misschien niet strafbaar. Maar deze intimidatie is wel de rot in het hart van de parlementaire democratie, zoals @woukevscherrenb zo treffend schreef. /4 gelderlander.nl/columns/de-rot… Image
Read 36 tweets
31 Dec 21
Daniël Osseweijer nu al Statenlid gaat zelfs de lijsttrekker worden voor het FVD in Groningen, @ChrisAalberts.
Het is een echte FVD-keuze, want Osseweijer komt voor in de draadjes van @JPeterBurger over politici die antisemitische accounts promoten. Ik ga hieronder verder. /2
Zoals ik al zei komt hij voor in de overzichten van Peter Burger. /3
Zijn account geeft sowieso een aardig beeld van het morele gehalte van een FVD-lijsttrekker. Hij is bijvoorbeeld, zegt hij, van huis uit geen vrouwen- of homohater of racist, maar vanwege George Soros is hij dat geworden. /4 Image
Read 10 tweets
6 Nov 21
Er verschijnen hier en daar berichten over de financiën van het FVD. Het ministerie van BiZa heeft de jaarrekeningen van de politieke partijen gepubliceerd in het kader van de wet op de partijfinanciering.
Over de jaarrekening van het #FVD is het nodige te zeggen. 2/17
2/17
Thierry Baudet en het FVD-bestuur hebben een constructie in het leven geroepen om zichzelf te verrijken.
Dat gaat in tegen de reglementen van de het FVD, die voorschrijven dat bestuurders geen vergoeding krijgen en medewerkers sober beloond worden. 3/17
3/17
Als je het financieel jaarverslag kritisch leest, blijkt het FVD-bestuur - niet erg verrassend - de regels aan de laars te lappen. In het jaarverslag staat namelijk dat de Vereniging Forum voor Democratie een BV heeft opgericht. 4/
Read 20 tweets
4 Nov 21
Het verbaast me ieder keer weer dat mensen als @hugo_lasnier zich opwerpen als verdediger van de desinformatie door @ThierryBaudet.
Dat Baudet levensgevaarlijke desinformatie over vaccins en een besmettelijk virus verspreidt, is een feit.
Het is al aak weerlegd. /2
/2
Daar hoef ik niet inhoudelijk meer op in te gaan.
Het verspreiden van medische desinformatie op een sociaal medium, heeft niets met vrijheid van meningsuiting te maken.
Als Baudet mensen oproept om beslissingen te nemen die hun gezondheid in gevaar brengen, is dat misdadig./3
/3
Het is een logische vraag of een sociaal mediaplatform verantwoordelijk wil zijn voor de gevolgen van de uitlatingen van Baudet.
Het gaat er niet om of ik het leuk vind wat Baudet zegt.
@Hugo_lasnier begaat de veelgemaakte vergissing dat Thierry Baudet een mening verkondigt./4
Read 9 tweets
31 Oct 21
1/24
In een recent studiogesprek distantiëren drie eigenaars van complotkanalen, Max von Kreyfelt (Weltschmerz), Flavio Pasquino (BlckBx) en Tom Zwitser (Blauwe Tijger) zich van hun mede-complotteur en desinformatieverspreider Pedro/Pieter Kuit van de @BPOC2020. 2/24
2/24
Als de eigenaars van complotkanalen die bekend staan om te verspreiden van desinformatie, zeggen dat ze zich door het optreden van een medeverspreider van desinformatie zorgen gaan maken over hun geloofwaardigheid, is er iets bijzonders aan de hand. 3/24
3/24
Hoe zit in het kort? Een dominee zonder kerk uit Alphen a/d Rijn die voor veel geld trouwt of begraaft, heeft als bijverdienste mensen voor een videocamera laten verklaren waarom ze de regering stom vinden en een schurftmedicijn geweldig. 4/24
Read 25 tweets
17 Oct 21
1/12
De oplichters van het @bpoc2020 hebben in verzonnen verklaringen van agenten een van hun meest frauduleuze projecten gehad. Zo frauduleus dat de uitgever van de BPOC2020 zich inmiddels publiekelijk distantieert van zijn eigen project.
#BPOC2020 #stopbpoc2020 Image
2/12
Dat is bijzonder want Tom Zwitser is niet in de eerste complotleugen gestikt.
Het gekke is dat Zwitser er eerder geen probleem mee had dat de verklaringen niet alleen anoniem maar ook volstrekt ongeloofwaardig zijn.
Het feit dat Kuit nu bij het OM in beeld is zal meespelen.
3/12
Steeds kondigt Kuit aan met de agenten naar buiten te komen, maar komt dan met de bewering dat ze bedreigd worden.
Kuit kan veel en vooral slecht liegen.
Mensen die anoniem een verklaring aflegden, kunnen namelijk niet bedreigd worden, want niemand weet wie zij zijn. Image
Read 13 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(