#TheMatrixResurrections

“Hafızadaki gerçeklik kurgudan başka bir şey değil mi?”

Lana Wachowski son derece kişisel bir film çekmiş. Filme neresinden baksam kasti olarak uygulanmış bir tavır, eleştiri ve hepsini kapsayan bir “yönetmen tercihi” mevcut. +
Lana Wachowski yıllardır süregelen popüler kültürün Matrix’i tüketmesine, suyunu çıkarmasına, en nihayetinde dev bir metaya dönüşmesinden rahatsız olmuş ki sinematik işleyişine kör göze parmakla, sarkastik bir anlatı dili kurmuş.
Filmde Hollywood eksenli yeni dönem aksiyon-bilim kurgu-fantastik filmlere ciddi eleştiriler var. Hatta filmdeki sinematografik stilin renk paletine kadar bir Marvel filmini anımsatıyor oluşu dikkat çekici detaylar arasında. +
Sektörün artık yaratıcı yönetmenleri, orijinal/özgün hikâyeleri umursamadığını ve hep aynı formül üzerinden filmler çektiğini vurguluyor. +
Bunun eleştirisini yapıyor. Yeni Matrix filminin kasti olarak tercih edilen özensiz sinemasını, hikâyesini üçlemeyle karşılaştırmak (izledikten sonra) manasız geliyor. +
Lana Wachowski her hâlinden belli ediyor ki o filmlerin üstüne çıkmak ya da yanlarından geçmek istememiş. Bu sefer bambaşka bir derdi var. Trinity’nin süper güçlere ulaşmasını, Lana Wachowski’nin kendi özel hayatındaki değişimine paralel yol izlediğini düşünüyorum. +
Gücü artık kadınlığında buluyor ve Trinity ile özdeşleşiyor. Bu yüzden her şeyiyle kişisel bir film. Bu geri dönüşü, söyleyecek sözleri olduğu için önemli buluyor ve onu destekliyorum. +
“Matrix varolduğu sürece insanlık asla özgür olamayacak”

Kusursuz sinemasıyla etkisinden hâlâ çıkamadığım ilk Matrix filminin açılışında ekrana fener tutuluyordu. Bu neyin göstergesiydi? +
Karanlıkta yüzüne fener tutulan tavşanın temsilini seyirciyle kuran mükemmel bir anlatı dili vardı. Bu yeni filmde de beyaz tavşanın (Alice Harikalar Diyarı etkisi) kapılarına ihtiyaç duyulmuş. Yeni filmin açılışı ilk filmin açılışına benziyor ama detaylar farklı. +
Bu sefer odadaki su birikintisinden “yansıyan” görüntüyle açılışını yapıyor. Yansıma ve ayna yeni Matrix evreni için güncellenmiş bir boyut değiştirme ağı. Matrix’in temelini aldığı felsefe neydi? Yaşıyor olduğumuz hayatın bir simülasyon olduğunu söylüyordu. +
İnsanın hayatındaki seçimlerin, inançların nedenselliğini irdeliyordu. Özgür irade ile kader kavramını tartışıyordu. Yeni filmde ise seçimlerin birer “yanılsama” olduğunu vurguluyor. İlk filmde kabul edilen bazı değer yargılara yeni filmde tartışmaya açık yorumlar getiriyor.
“Dejavu Matrix’te bir dangalanmadır. Bir şeyi değiştirdiklerinde olur.”

Dejavunun Matrix evreninde tam olarak ne olduğunu anlatan bu diyalog, yeni filmde de devam eden dejavu kavramının işlevini hatırlatıyor. +
Dejavu, yani dalgalanma devam ediyor çünkü Matrix’in dinamiği aynı zamanda diyalektik bir sürecin izlerini taşıyor. Mimarın ilk tasarladığı Matrix, 0 ve 1’den oluşan bir matematik olduğu için mantık her şeydi. +
Mimar, Matrix’in insan doğasıyla etkileşimi olsun diye Kahin’i tasarlamıştı. Kahin sezgilerle, duygularla Matrix evrenini dengelemişti. Yeni filmde Matrix’in hakimiyeti analistin elinde. Analist’in Matrix rengi mavi. +
Gözlüğünden, karakterlere, ışığa kadar mavi rengin ağır bastığını görüyoruz. Bu vesileyle mavi hapın önemi hatırlayalım. Hayatın bir simülasyondan ibaret olduğunu kabul etmenin ve inandığın gibi yaşamanın karşılığıydı mavi hap. +
Neo bunun için ilk filmde kırmızı hapı tercih etmişti ve asıl hikayeye girmiştik. Analist mavinin anlamı olan sanal gerçeklikle örtülü dünyada barışın sağlandığını düşünüyor. Neo’yu terapilerle uyuşturuyor. Karşı çıkmasını, bir nevi uyanmasını istemiyor. +
Bu meta dünyasında herkesin mutlu olduğunu diretiyor. Bu önerme, sömürüldüğünden bihaber yaşayan örgütsüz bir toplumun sistem tarafından kontrol edilen hayatları meselesine kadar uzanır aslında… +
Thomas Anderson (Neo) filmde gerçekmiş gibi hissedilen Matrix oyunun yaratıcısı olarak tanıtılıyor. Neo’dan Matrix için zamanında gençleri eğlendiren bir oyun olduğu itirafı geliyor. +
Bu oyun meselesi filmin en çarpıcı detayı. Bu durum üzerine üçlemeyi tekrar izledim 2. ve 3. filmin bazı planlarında bilgisayarla tasarlanmış görüntüler var. Filmin gerçek görüntüleri akarken arada video oyunundaymış hissi veren efektler görüntüler bulunuyor. +
Hatta bir-iki diyalogda “bu bir oyun” sözleri geçiyor. Bu durum sanki o zamanlardan beri Matrix’in (yaratıcıları bazında) aslında bir oyun olduğunun işaretini veren referansları oluşturuyor bence.

(şimdilik bu kadar)

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Güney Birtek

Güney Birtek Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(