De FVD-Kamerleden, @PvanHouwelingen en @GideonvanMeijeren bedreigden en intimideerden collega-Kamerleden. De eerste dreigde @swsjoerdsma en iedereen die instemt met coronamaatregelen met tribunalen, en de tweede prees de FVD-fans die online @Ngundogan77 terroriseren. /2 van 37
Het #FVD profiteert van de tijdgeest, waarin mensen van ophef naar ophef hobbelen en gebeurtenissen eerder zien als incident dan als patroon.
Zo verliezen we uit het oog dat het FVD stelselmatig critici op de meest grove wijze intimideert en monddood probeert te maken. /3
De manier waarop het FVD en @ThierryBaudet critici en tegenstanders de mond willen snoeren, is misschien niet strafbaar. Maar deze intimidatie is wel de rot in het hart van de parlementaire democratie, zoals @woukevscherrenb zo treffend schreef. /4 gelderlander.nl/columns/de-rot…
Baudet zegt promotor van het vrije woord te zijn, maar dat blijkt slechts zijn eigen woord te zijn. Hij wil onweersproken leugens en haat spuien. Wie het waagt hem tegen te spreken, wordt gedreigd met een rechtszaak of krijgt met weinig subtiele FVD-intimidatie te maken. /5
Het aantal gevallen waarin Baudet of zijn aanhangers critici intimideren is groot en om te laten zien dat het geen incidenten zijn, maar dat het monddood maken van anderen inherent is aan het FVD, geef ik een bloemlezing. /6
Een bekende truc van Baudet (en andere rechts-extremisten) is dat ze een debat eisen met mensen die kritiek leveren. Ik gebruik niet voor niets het woord truc. Onder het mom van een debat poogt Baudet critici openlijk en achter de schermen de mond te snoeren /7
Dat overkwam een docent in het oosten van het land die in een opdracht leerlingen vroeg of Baudet een tijdelijk verschijnsel was of een blijver. Een leerling speelde de opdracht door aan het FVD en Baudet schoot in de slachtofferrol. Het was volgens hem schandelijk. /8
Dat een debat Baudets bedoeling niet was, bleek uit de reactie. Baudets uitspraak over een dominant blank Europa was gewoon geparafraseerd. Baudet zou echter met zijn partijgenoot Ramautarsing ‘langskomen om uit te leggen hoe het echt zit’. Niet voor een gedachte-uitwisseling. /9
Door Yernaz Ramautarsing op te voeren, deed Baudet alsof zijn partij niet voor een dominant blank Europa staat. Yernaz Ramautarsing staat echter bekend om zijn zeer achterhaalde, ongefundeerde en zeer racistische opvattingen over herkomst en IQ. /10
Door de opdracht van de docent als schandelijk te bestempelen, framede Baudet de discussie.
De opdracht was immers niets meer dan de vraag iets over Baudet te schrijven, met wat parafrases van uitspraken van Baudet en het verkiezingsprogramma van het FVD. /11
De opdracht werd door Baudet zonder onderbouwing gepresenteerd als bewijs dat het onderwijs links is en een vertekend beeld van hem neerzet. Baudets uitspraken creëerden een storm op sociale media. Het FVD beschikt daartoe over een eigen zogenoemd trollenleger./12
@harmbotje en @cohenmicha schrijven over het bezoek van Baudet aan de school. Hij hield zich niet aan afspraken over filmen, gedroeg zich lomp naar gasten en gespreksleider en verkondigde onzin over leerlingen die de klas uit gestuurd waren omdat ze voor Trump zouden zijn. /13
Ramautarsing had bij voorbaat opgeroepen tot schorsing of ontslag van de leerkracht vanwege de opdracht. Het Renaissance Instituut van het FVD richtte vervolgens een meldpunt op. Ondanks het schenden van privacyregels heeft het FVD het meldpunt nooit offline gehaald. /14
Het FVD deed naar aanleiding van klachten over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van docenten alsof het niets verkeerd heeft gedaan. Iedereen in het onderwijs die de FVD-shitshow had gezien die het Marianum had ondergaan, was ondertussen gewaarschuwd. /16
Niet alleen docenten zijn slachtoffer van intimidatie door het FVD. Ook journalisten zijn de klos. Dat varieert van intimiderende opmerkingen in een zaal vol opgehitste FVD’ers, tot rechtszaken voeren om journalisten te beletten op het racisme van het Baudet te wijzen. /17
@natalie_Kabul maakte mee wat er gebeurt als een journalist racistische uitspraken van Baudet en het programma van het FVD racistisch noemt. Baudet spande een rechtszaak aan tegen Buitenhof omdat hij het schandelijk vond correct geparafraseerd te zijn. /18
nos.nl/artikel/232830…
De uitspraak van de rechter stond bijna bij voorbaat vast, dus daar hoefden Righton en Buitenhof zich geen zorgen over te maken. Maar een rechtszaak levert je, ook als je onschuldig bent, veel gedoe op en kost veel tijd die je zelf anders wil besteden. /19
Daarom is het voeren van/dreigen met rechtszaken tegen journalisten een immorele en fascistoïde manier om hen het zwijgen op te leggen. Een andere journaliste, @Luyte, was na de boreale speech van Baudet even de fout in gegaan met een Wikipedia-artikel waarmee gerommeld was. /20
Dit keer is het niet een docent die een opdracht maakt met het woord Baudet erin, maar een journalist die alleen maar signaleert dat het woord boreaal in een artikel aan een nazi-arts gelinkt wordt, terwijl Baudet het woord boreaal als onschuldig neerzet. /21
De manier waarop Marcia Luyten lastig gevallen werd, is onbeschrijflijk en haar analyse is het waard om hier te delen. Het probleem is dat ervaringen als deze niet worden opgemerkt of ze worden als incident beschouwd. Weer zien we de al genoemde online intimidatie-kring. /22
Naast het voorbeeld van deze onterechte rechtszaak en de online intimidatie, is er ook het voorbeeld van @chrisaalberts die eerst bejubeld werd als partijchroniqueur van het FVD, maar vooral vijandigheid en haat ondervond toen hij kritisch bleek. /23
joop.bnnvara.nl/nieuws/baudet-…
Dat kun je afdoen als scherts en ironie, maar het is duidelijk bedoeld om een journalist de boodschap mee te geven dat het niet gewaardeerd wordt zich kritisch uit te laten over de partij, of te verschijnen op, en berichten over bijeenkomsten. /24
Ook een predikant die zich kritisch uitliet over Baudet, is in zijn eigen kerk door FVD-aanhangers ernstig bedreigd. Ook dit is weer zo’n gebeurtenis die als incident werd gezien, i.p.v. beleid van de partij. /25
joop.bnnvara.nl/nieuws/predika…
Het voorval heeft niet eel aandacht gekregen in de media, maar het FVD heeft naar kerkelijke kringen een duidelijk signaal gegeven: wie kritiek op Baudet levert, krijgt met zijn knokploeg te maken. /26
Dat geldt ook voor mensen die het wagen in een televisieprogramma kritiek op Baudet te leveren. Online wordt onmiddellijk georganiseerd dat critici lastig gevallen worden. Op een andere bijeenkomst, verschenen ze net als in de kerk, in levende lijve. /27
nrc.nl/nieuws/2017/03…
Het dreigen met rechtszaken, wat Pepijn van Houwelingen deed, is iets dat Baudet in de praktijk bracht bij minister Ollongren. Dat een Tweede Kamerlid die altijd een minister ter verantwoording kan roepen, aangifte doet wegens smaad, is echt absurd. /28
rtlnieuws.nl/nederland/poli…
Omdat ook Ollongren Baudet vrij accuraat parafraseerde, was de zaak bij voorbaat kansloos. Toch suggereerde Theo Hiddema, de niet zo snuggere vriend en advocaat van de grootste na-oorlogse Nederlandse nazi en antisemiet Florrie Rost van Tonningen, het tegendeel. /29
Hoewel Baudet geen schijn van kan maakte, was het dreigen met de rechtszaak een vorm van irriteren en intimideren: wie mij racist noemt door me letterlijk te citeren, sleep ik voor de rechter en volgens mijn fractiegenoot de advocaat is het smaad en laster. /30
Dat Ollongren duidelijk maakte dat zij het verspreiden van desinformatie wilde bestrijden, zal Baudet extra gemotiveerd hebben om de minister te irriteren. Baudet had over het vermoorden van bijna 300 Nederlanders van vlucht MH17, Kremlin leugens verspreid. /31
De wetenschapper @SterkNikki deed onderzoek naar extreem-rechts en in haar onderzoek zag ze dwarsverbanden tussen het extreem-rechtse studiegenootschap Erkenbrand, dat voorkomt in een rapportage van de NCTV, aan Forum voor Democratie. /32
dasmag.nl/shop/nikki-ste…
Waar Kamerleden geacht worden ministers en hun diensten, maar niet individuele ambtenaren aan te spreken, ging Gideon van Meijeren los op Nikki Sterkenburg, werkzaam bij de NCTV, omdat ze het gewaagd had het FVD te noemen in haar onderzoek. Ze moest ontslagen worden. /33
Ook mensen op straat lijden onder de intimidatie en het geweld van het FVD. Toen Baudet met wat partijgenoten op 6 juni 2020 flyers uitdeelde op straat, werd een demonstrant die een doos vasthield met de tekst ‘oud papier’ door twee FVD-beveiligers tegen de grond gewerkt. /34
Elk afzonderlijk geval valt nauwelijks op en lijkt een incident. Alle incidenten bij elkaar en de spreiding over de diverse terreinen waarop mensen kritisch zijn op de uitlatingen van Baudet, laten een patroon zien van stelselmatige pogingen om critici de mond te snoeren. / 35
Whataboutism is een standaardreflex voor veel FVD’ers.
Ik raad hen aan eens te zoeken op een willekeurige partijnaam en het woord intimidatie. Je vind dan dat andere partijen zich uitspreken tegen intimidatie, of dat er onderling iets goed mis gaat. /36
Het stelselmatig intimideren van andersdenkenden, is echt iets voor het FVD.

Is de democratie gebaat bij een beweging die zich hieraan bezondigt?
Misschien moet toch een rechter eens naar deze beweging kijken en oordelen of dit wel of geen criminele intimidatie is. /37
De democratie is als een appel. Soms wat zuur en soms zit er een rot plekje aan.
Maar als je het rotte plekje verwijdert, is de appel prima te pruimen. /einde

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Piet Lekkerkerk

Piet Lekkerkerk Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @PietLekkerkerk

31 Dec 21
Daniël Osseweijer nu al Statenlid gaat zelfs de lijsttrekker worden voor het FVD in Groningen, @ChrisAalberts.
Het is een echte FVD-keuze, want Osseweijer komt voor in de draadjes van @JPeterBurger over politici die antisemitische accounts promoten. Ik ga hieronder verder. /2
Zoals ik al zei komt hij voor in de overzichten van Peter Burger. /3
Zijn account geeft sowieso een aardig beeld van het morele gehalte van een FVD-lijsttrekker. Hij is bijvoorbeeld, zegt hij, van huis uit geen vrouwen- of homohater of racist, maar vanwege George Soros is hij dat geworden. /4
Read 10 tweets
29 Dec 21
Als mensen denken dat het inconsequent is van @thierrybaudet om enerzijds te zeggen "Er moet volledige vrijheid zijn om stelling te nemen of te provoceren, zonder angst voor vervolging," en vervolgens aangifte te doen tegen journalisten en politici die hem citeren/parafraseren./2 ImageImageImage
/2
Dit zou inderdaad inconsequent zijn voor iemand die oprecht opkomt voor vrijheid van meningsuiting, staat voor een open debat en respect heeft voor mensen met een andere mening.
Baudet is dat alles niet.
/3
Baudet is een fascist die op hoge poten het recht opeist om ongestraft anderen te kwetsen, te intimideren en monddood te maken.
Hij en de neo-fascisten die namens het #FVD in de Tweede Kamer zitten, roepen de volgers op in verzet te komen tegen democratisch genomen besluiten./4 Image
Read 5 tweets
6 Nov 21
Er verschijnen hier en daar berichten over de financiën van het FVD. Het ministerie van BiZa heeft de jaarrekeningen van de politieke partijen gepubliceerd in het kader van de wet op de partijfinanciering.
Over de jaarrekening van het #FVD is het nodige te zeggen. 2/17
2/17
Thierry Baudet en het FVD-bestuur hebben een constructie in het leven geroepen om zichzelf te verrijken.
Dat gaat in tegen de reglementen van de het FVD, die voorschrijven dat bestuurders geen vergoeding krijgen en medewerkers sober beloond worden. 3/17
3/17
Als je het financieel jaarverslag kritisch leest, blijkt het FVD-bestuur - niet erg verrassend - de regels aan de laars te lappen. In het jaarverslag staat namelijk dat de Vereniging Forum voor Democratie een BV heeft opgericht. 4/
Read 20 tweets
4 Nov 21
Het verbaast me ieder keer weer dat mensen als @hugo_lasnier zich opwerpen als verdediger van de desinformatie door @ThierryBaudet.
Dat Baudet levensgevaarlijke desinformatie over vaccins en een besmettelijk virus verspreidt, is een feit.
Het is al aak weerlegd. /2
/2
Daar hoef ik niet inhoudelijk meer op in te gaan.
Het verspreiden van medische desinformatie op een sociaal medium, heeft niets met vrijheid van meningsuiting te maken.
Als Baudet mensen oproept om beslissingen te nemen die hun gezondheid in gevaar brengen, is dat misdadig./3
/3
Het is een logische vraag of een sociaal mediaplatform verantwoordelijk wil zijn voor de gevolgen van de uitlatingen van Baudet.
Het gaat er niet om of ik het leuk vind wat Baudet zegt.
@Hugo_lasnier begaat de veelgemaakte vergissing dat Thierry Baudet een mening verkondigt./4
Read 9 tweets
31 Oct 21
1/24
In een recent studiogesprek distantiëren drie eigenaars van complotkanalen, Max von Kreyfelt (Weltschmerz), Flavio Pasquino (BlckBx) en Tom Zwitser (Blauwe Tijger) zich van hun mede-complotteur en desinformatieverspreider Pedro/Pieter Kuit van de @BPOC2020. 2/24
2/24
Als de eigenaars van complotkanalen die bekend staan om te verspreiden van desinformatie, zeggen dat ze zich door het optreden van een medeverspreider van desinformatie zorgen gaan maken over hun geloofwaardigheid, is er iets bijzonders aan de hand. 3/24
3/24
Hoe zit in het kort? Een dominee zonder kerk uit Alphen a/d Rijn die voor veel geld trouwt of begraaft, heeft als bijverdienste mensen voor een videocamera laten verklaren waarom ze de regering stom vinden en een schurftmedicijn geweldig. 4/24
Read 25 tweets
17 Oct 21
1/12
De oplichters van het @bpoc2020 hebben in verzonnen verklaringen van agenten een van hun meest frauduleuze projecten gehad. Zo frauduleus dat de uitgever van de BPOC2020 zich inmiddels publiekelijk distantieert van zijn eigen project.
#BPOC2020 #stopbpoc2020 Image
2/12
Dat is bijzonder want Tom Zwitser is niet in de eerste complotleugen gestikt.
Het gekke is dat Zwitser er eerder geen probleem mee had dat de verklaringen niet alleen anoniem maar ook volstrekt ongeloofwaardig zijn.
Het feit dat Kuit nu bij het OM in beeld is zal meespelen.
3/12
Steeds kondigt Kuit aan met de agenten naar buiten te komen, maar komt dan met de bewering dat ze bedreigd worden.
Kuit kan veel en vooral slecht liegen.
Mensen die anoniem een verklaring aflegden, kunnen namelijk niet bedreigd worden, want niemand weet wie zij zijn. Image
Read 13 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(