Fikir Akademisi Profile picture
Jan 6 25 tweets 9 min read
#Singularity
1️⃣Yaşadığımız zaman dilimi insanlığın yaşayacağı en büyük ikinci “düşüş”e gebe.İlkini cennetten çıkarılarak yaşadık.Tüm bu dünya sahnesi zaten bu yüzden inşa edildi.Şimdi ise insanlık ikinci düşüş ile karşı karşıya ve öyle görünüyor ki çok uzağında değil. Image
2️⃣#Peygamber Efendimiz ’in Hz. Nuh’tan beri bütün peygamberlerin ümmetlerini onun şerrinden korkuttuklarını” söylediği bir tehlikenin; yani “#Deccal”ın ortaya çıkışının hemen öncesindeki bir dönemi yaşamaktayız.
3️⃣İnsanlık olarak binlerce yıl içinde yaşanılmış olan tüm tehlikelerden daha büyük bir tehlikenin ve tarihte ilk defa yaşanacak bir göçün bu çağda yaşanma ihtimali var.Bütün bu tehlikeleri kendi adı altında toplayan bir kavram var:#singularity
4️⃣Singularity insanları değil,hatta çevre ve tabiatı da değil,tamamı ile bir tür olarak “insanlığı” tehdit eden,bugüne kadar benzeri daha önce yaşanmamış bir görüş/akım/dindir.Singularity bize baş döndürücü bir illüzyon dünyası vaad eden,mutlak şerre (yokluğa)en yakın bir şerdir.
5️⃣Dünyamızı, gelecekte (tehlikesini fark edemediği virüslere direnemediği için bazı hayati fonksiyonları durmuş) ama oksijen çadırında, beynine verilen sinyaller ile “#sanal bir Cennet’te yaşatılan bir insanlık bekliyor.
6️⃣Hayat mertebesi olarak dünya “aşağı, düşük” ve dolayısıyla #dünya hayatı “düşük hayat” demektir. Singularity ise düşük hayatın da düşüğü bir yaşam vaat ediyor. Yani #dünya hayatı mertebe olarak zemin katsa, #Singularity bodrum ve hatta eksi katlara karşılık gelmektedir.
7️⃣“#Alice Harikalar Diyarında” isimli çocuk romanında(!) geçen “beyaz tavşan”ın rehberi olduğu bir düşüş ve yaşam mertebesi gibi. Deccalî bir “harikalar diyarı”. Adeta tadılan her bir mantar ( #Aşı) ile halden hale geçilen ve sureti sık sık değişen, dönüşen bir diyar.
8️⃣Mantarlara, psikedelik ilaçlara, LSD’lere ve şamanik deneyimlere çok önem vermeleri, düşürülen bu kapkaranlık dünyanın ezici, boğucu, sıkıntılı kâbuslarının farkına varılıp uyanılmaması içindir.
9️⃣Singularity ve transhümanizm akımlarının her alanda kendisine günden güne nasıl yer açtığını görmekteyiz.Bilim ve teknolojideki üstel hızı sembolize eden“Singularity Merdieni” özünde,insanlık için bir baş aşağı gidiştir.Varacağı yer,her şeyin mânâsını yitirdiği bir karadeliktir
1️⃣0️⃣ #Singularity ve #Transhümanizm insanlığın ilk defa karşılaşacağı gelmiş geçmiş en büyük hastalıktır.Bir yönüyle benzeri AIDS’tir.AIDS’in özelliği insanın “savunma sistemi”ni ortadan kaldırmaktır.Savunma sistemi çöken bir vücut, en ufak bir nezle mikrobu ile mahvolabilecektir
1️⃣1️⃣AIDS, HIV virüsü ile vücudu kendi başına çökerten bir hastalık değildir. O, sadece “savaş” konseptini ortadan kaldırır. Gerisini nezle mikrobu halleder. Singularity de insanların iradelerini felç edecek, karşı koyma/direnme gücü bırakmayacaktır.
1️⃣2️⃣Bunun için “#savaş” konsepti, mücadele ruhu, farkındalık ve irade gücü önemlidir.İnsanlar zihinlerindeki“savaşçı”konseptini unuttuğundan dolayı hakiki inananların sayısı çok az olacak.Bu durumu en iyi açıklayan #Araf süresi 17.Ayetini okuduğumuzda konu daha iyi anlaşılacaktır
1️⃣3️⃣Zaman imanı kurtarma zamanıdır. Evet dostlar zaman imanı kurtarma ve ihlaslı kullar arasına girebilme ve ihlaslı kalabilme zamanıdır.
İHLAS. SAMİMİYET.
Bu zaman #Samimi olanların ve sabredenlerin kazanacağı zamandır.
1️⃣4️⃣İmanın gerçek anlamı yukarıya doğru geldiğimiz yer olan cennete ve cennetin sahibine doğru yol almaktır.#Şeytan ın #Singularity ile hedeflediği tek şey var imanımız.Onu bizden alarak bizleri #cehennem'e sürüklemek ve kendimizden ebedi uzaklaştırmak istemektedir.
1️⃣5️⃣Belkide hakiki Müslümanların dışında bu singulateryen düzenin getireceği düzendeki inanca ve onun Hayalî (sanal) dünyasında, gerçek İslam’dan farklı, “çakma” (kurgu, sanal) bir Müslümanlık yaşayanlar ise milyarlar olabilir.
1️⃣6️⃣#Singularity düşüncesi #ateist bir düşünce gibi gözükse de, derinliklerinde “kendince” bir Tanrı’yı kabul etmektedir. Singularity’nin evveli ateist, ahiri teisttir. Günümüzde dünyada yeni bir ateizm furyası yükselmektedir.
1️⃣7️⃣Richard Dawkins’in peygamberi(!) olduğu ve Daniel Dennett gibi başka misyonerlerinin de bulunduğu dalga dalga gelen bir furya bu.#Tsunami etkisi yapacak bir birikim ve hızda geldikleri söylenebilir. Yayinlar, filmler, savaşlar, hastalıklar ve daha birçok şey...
1️⃣8️⃣Singularity,Kitleleri arkasından sürükleyebileceği bir coşkunluğa ulaşması imkânsızdır.Şimdiki toplumda reaksiyoner ve muhalif olabileceklerin sayısı sınırlıdır.İnsanların büyük çoğunluğu,sesli olarak tepki vererek bu düzen ile kavga etmeyi göze alacak kadar cesaretli değildr
1️⃣9️⃣Yıllar içerisinde yaptıkları çalışmalar ile bunu toplumlar içerisine tesis ettiler. Toplumlara bu dayatmaları getirecekleri zaman insanların çoğunun buna karşı geleceğini ve başkaldıracaklarını çok iyi biliyorlardı. Bütün planlarını bunun üzerine yaptılar.
2️⃣0️⃣Bunun için insanların kaybettiklerinide sorgulamayacak şekilde itaat edebileceği “trend” bir şey gereklidir.“Trend”sağlık ve teknoloji alaşımlı olursa başarı ihtimali çok daha yüksektir.Zira yeni gelen her bir nesil, bir öncekine göre daha çok #teknoloji ye bağımlı olmaktadır
2️⃣1️⃣Teknoloji kölesi olmuş ve kendi kültürel değerlerinden gerekli vitamini alamayan genç ruhların akabilecekleri mecra,yatak Singularity’dir.Yeni Ateizmin, kendisinin de gidip dahil olacağı,(büyük resmin tamamlanması için muhtaç olduğu) gelecek ideolojisi #singularity olacaktır.
2️⃣2️⃣Bugün geldiğimiz noktada insanları #sağlık üzerinden itaate zorlamak ve #teknoloji güzellemeleri ve sunumlarıyla başta gençleri ve bunların yanında itiraz edebilecek olanları planlarına sorgusuz sualsiz itaat ettirmek için #Covid_19 planlanmıştır.
2️⃣3️⃣11 mart 2020 tarihinden bu yana dünya genelinde insanlar üzerinde uygulanan biat politikalarına baktığımızda Bu konuda bir hayli yol aldıklarını ve insanlığın kaybetmeye başladığını üzülerek söyleyebilirim. Mallarınız, canlarınız ve evlatlarınız. Her şey bir imtihandır…
2️⃣4️⃣Zincirin her iki ucu da yalancı birer peygamber tarafından temsil edilmektedir. İlk ucun peygamberi(!) Richard #Dawkins, diğer ucun peygamberi(!) #Ray #Kurzweil’dır. Vakti gelince bu iki alakasız görünen insan muhtemelen aynı tabloda daha sık bir araya geleceklerdir.
2️⃣5️⃣Şu anda #Singularity tehlikesinin perde önünde; yani “zahir”inde, bilimsel ve teknolojik meseleler durmaktadır.“Batın”ında yani perde arkasında duran konular ise, kendisini Singulariteryen olarak tanımlayan birçok insanı dahi zorlayacak “uçuk” (şeytanî) fikirleri içermektedir

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Fikir Akademisi

Fikir Akademisi Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @0Kuantum0

May 29
Kara büyü ve Global Bab-il (4)
1️⃣ illuminati soyu dünya olaylarını yeryüzünde ve ülkelerde kurdukları görünen ve görünmeyen olmak üzere iki tür çatı yapı ile yürütürler.Görünenler resmi kanunlara tabi olanlar,görünmeyenler ise kanun dışı ve gizli olanlardır.
2️⃣Bu örgütler için için Roma'da yazılan,Londra'da planlanan çalışmaları kendi bölgelerinde ve bölge ülkelerinde toplumlarına yaptırmak ve uygulatmak mecburiyetindedirler.Yapmayan veya yaptıramayan yönetimler kendi yöntemleri ile tasfiye edilir ve yerlerine yenileri getirilir.
3️⃣Ülke yönetimlerinin değişmesi bunların programını değiştirmez, çünkü ülke yönetimine getirdikleri yeni iktidarları halka kurtarıcı olarak tanıtirlar.Tarihe baktığınızda halklar sürekli bunların zulümlerine maruz kalmış ve yine bu yapıların getirdikleri isimler kurtaricilar
Read 25 tweets
May 28
Kara büyü ve Global Bab-il (3)
1️⃣Tarih boyunca"özgürlük savaşları"nın çoğu bu soy aileler arasında önceden planlanmış ve yine bu soy aileler tarafından çıkartılıp bitirilmiştir
Peki neden?
İnsanları kontrol etmenin ve yönetmenin en iyi yolu sürekli kontrolü kaos çıkarmaktır
#oku
2️⃣İnsanlar birbirleriyle savaşırken,arka planda bunların yeni planlarının neler olduğunu bilmezler.Savaşan taraflar kendi kontrollerindedir.Çünku kendi kontrollerinde olmadan girdikleri birçok savaşı kaybetmişler ve yer altına çekilerek yeniden güçlenecekleri günü beklemislerdir.
3️⃣16. yy dan beri yapılan savaşları incelediğinizde karşınıza bu durum çıkacaktır.Son 2yy da yapılan savaşların tamamının arkasında bu soy aileler vardır.Aci olan şu ki halen devam eden savaşlara baktığınızda da bu durum devam etmektedir.
Read 21 tweets
May 28
Kara büyü ve Global Bab-il (2)

1️⃣Bugün "Gizli cemiyetler"
Cizvitler
Tapınak şövalyeleri
Malta şövalyeleri
Opus Dei
Farmasonlar
Kuru kafa kemik tarikatı
Bohemian kötüsü ve daha birçok gizli gruplar küresel bir faaliyet içerisindeler.
2️⃣En tepede hepimizin bildiği ama o olmayan yapı "İlluminati"var.Ayfinlaşmiş olanlar.
Bütün gizli cemiyetleri birleştiren kara rahipler konseyinin devamı.Yapilanmalarini artık çoğumuz biliyoruz.(Piramit)
3️⃣Bu yapılanmada köleler belirli bir dereceye kadar yükseltilir ve kullanılırlar.Aldiklari bilgiler ve kendilerine verilen görevler ile en yüksekte olduklarını zannederler ama hiç bir zaman öyle dedigidir.Büyü etkisi ömür boyu bu türlerin üzerinde devam eder ve asla ihanet olmaz.
Read 25 tweets
May 28
Kara büyü ve Global Bab-il

1️⃣Roma'yı ve Roma imp.kuranlar hepsi birbirine bağlı olan Sümer,Babil ve Mısır soyundan gelenlerdi.
Bugün dünyanın bir çok yeri hâlâ Roma hukuku ile yönetilmektedir.Bu soydan gelenler daha sonra Roman kilisesini kurdular.
2️⃣Roman kilisesini kurarak Atalarının dini ile alakalı konuları Hristiyanlığın içine koydular,ama hiçbir zaman kendileri Hristiyan olmadılar.Roman kilisesi ile Babil dini yeniden adlandırılmıştır.
3️⃣Roma imp.yayıldıkça bu soy ailelerde Avrupa'ya yayılmaya başladılar.Kuzey Avrupa'ya taşınan bu aileler,Mısırdan gelen soy ile birleşerek Tufan öncesi birliklerini oluşturdular.Sömürdükleri yerlerden getirdikleri zenginliklerle, Avrupa'nın asıl aileleri ve aristokratlar oldular.
Read 29 tweets
May 27
1️⃣Yıl 2019: Dünya #Covid19 adında yeni bir virüs ile tanışmış ve bütün insanları buna inandirmak için #Nazi propagandaları başlamıştı.Sürekli yalan tekrarlar.
Artik insanları meydanlara toplamaya gerek yoktu,çünkü insanların evlerindeki ekranlar bu işi için fazlasıyla yapıyordu.
2️⃣Herkes ne olduğunu anlamaya çalışıyor ama hiç kimse bir şey bilmiyordu.Bilenlerde zaten hiçbir şey bilmeyen "Bill'in adamlariydi.Onlar ne olduğunu çok iyi biliyorlardı,ama şirket bilimi emrinde oldukları için sorgulamadan ittat ediyorlardı.
3️⃣2019 yılı yaz aylarinda bitecekti herşey.Önümüzdeki iki hafta çok önemli,bilmem kaç saat dışarı çıkma,kucaklaşma,falan filan derken değişken yalan türleri ile insanların zihinleri temelli işgale hazır hale getirilmeye çalışılıyordu.
Hedef tam isgaldi
Read 16 tweets
Feb 6
1️⃣
Wifi ile insan zihinleri kontrol ediliyor!

Başlığı okuduğumuz zaman, ne kadar da korkunç bir olay diye düşünüyor insan. Yanlış okumuyorsunuz, insanlar Wifi sinyalleri ile kontrol ediliyor. Maalesef ki bu teori yada uydurma bir yazı değil

#MKultra #5G #Metaverse #mindcontrol
2️⃣Google'da “Telegram zihin kontrolü” diye arattığınız zaman bu konudan müzdarip olan insanların seslerini duyurmak için grup açtığına şahit olabilirsiniz.Evlerimizde, bilgisayarlarımızda hatta Cep Telefonlarında bile bulunan Wifi ile insan zihinleri kontrol ediliyor!
3️⃣Sizlere bu konuyu örneklendire örneklendire,bizzat gündemlerde konuşulan ülkelerin başkanlarının yaptığı istemsiz hareketlerden bile örnekleyerek bu makalenin asıl amacını anlatmaya çalışacağım.İnsan zihinlerinin istemsizce uzaktan kontrol edilmesi tamamen bir insanlık suçudur!
Read 25 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(