Krótko o kulisach procedury wyboru nowych członków RPP przez Senat, czyli jak mechanika instytucjonalna nie szanuje niczyjego czasu. We wtorek pada info, że wybór do RPP przesunięto na 2-3 II (bo kwestie proceduralne), w środę jednak temat wraca na agendę posiedzenia 1/4
Już ok godz. 13 wiadomo,że głosowanie ws RPP najwcześniej po 18, mimo to kandydaci są wezwani do Senatu na ok 15, bo w trakcie sprawozdania na posiedzeniu plenarnym z ich przesłuchania w komisji mogą być do nich pytania (od tego była komisja!), wszystko się jednak opóźnia 2/4
bo po rozpatrzeniu innych pktów z porządku obrad kilka projektów wraca do komisji, więc ogłoszono przerwę od 19 do 21. W tym momencie jeden z kandydatów wymyka się, żeby ułożyć dzieci do snu...ale wraca na 21 bo musi być obecny przy głosowaniu, żeby złożyć ślubowanie 3/4
Yours truly śledzi wszystko na miejscu (nigdy nie wiadomo co się wydarzy). Dla jasności:to nie rant na Senat per se, bo w Sejmie od strony procedur wiadomo jak jest. Wnioski:cierpliwość/wytrzymałość dziennikarzy stricte parlamentarnych musi być nieograniczona,wieczny szacunek 4/4

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Rafał Tuszyński

Rafał Tuszyński Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @R_Tuszynski

13 Jan
Poprzednia nitka o procedurach się spodobała, więc jedziemy dalej: jak przekazywana jest agencjom prasowym decyzja RPP ws. stóp procentowych? Punkt wyjścia: nie ma określonej godziny publikacji decyzji, 1/n
więc procedura de facto rusza, gdy RPP rozpoczyna posiedzenie (w obecnej kadencji o godz. 11, ale z reguły były opóźnienia, nawet do godziny; dwie poprzednie RPP zaczynały o 9.30). W normalnym trybie (przed i po pandemii, jak było w trakcie – na końcu) 2/n
dziennikarze zaczynają oczekiwanie na decyzję w press roomie w centrali NBP ok. 11.30 – wcześnie, ale decyzja teoretycznie może zapaść w każdej chwili. Technicznie - przekazujemy ją do redakcji edytorom przez telefon. Czekanie (mówimy z reguły o kilku h) kończy się 3/n
Read 11 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(