D66 is een fascinerende partij, want als ze tegen iemand van de kerk praten zijn ze extreem voor individuele vrijheden, maar als het om medische techniek gaat zijn ze allemaal gevaccineerd, zijn ze overwegend voor 2G, willen ze dat iedereen orgaandonor is,
er is praktisch geen partij over die zo voor eenheidsworst is, zo visieloos in de pas loopt in het coronadebat (bijdrage beperkt tot het twitteren welk jaartal zich vandaag mag melden voor vaccins), zo kritiekloos een technocratisch positivistisch maakbaarheidsgeloof naloopt 💚💚
Zelfs binnen de ideologisch vakkundig uitgeholde VVD is er meer interne oppositie te bespeuren dan in deze club vol zelfverklaarde vrijdenkers. Wat mij tot de stelling brengt: een D66'er is een VVD'er met een kerkelijk trauma.
Ik wil hieraan toevoegen dat ik mensen met een kerkelijk trauma dikwijls erg aangenaam vind, en hoe meer zelfkennis ze hebben hoe beter ze worden, waarbij dit laatste, de zelfkennis, een Socratische aansporing is van mij aan alle 💚💚💚 tafelspringers
Zie, ze hebben allemaal voor zichzelf nagedacht en hun individuele vrijheid op exact dezelfde wijze ingezet.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Alain Verheij

Alain Verheij Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @AlainVerheij

13 Jan
Ter afsluiting zal ik nog een anekdote delen van vijf jaar geleden in een vrijzinnige kerk (die symbool staat voor de bekrompenheid die zelfverklaarde vrijdenkers kunnen krijgen als ze te weinig zelfkritiek en -relativering hebben en zich voornamelijk afzetten).
Als gastvoorganger mocht ik ergens een dienst leiden. Zoals ik dat per jaar nu in 25 verschillende kerken doe. Vooraf werd ik gebeld door de dienstdoende dominee (dat is niet gebruikelijk) om me bij te praten.
'Een Bijbellezing mág, maar een literair of boeddhistisch verhaal vinden we ook prima. Zware oudtestamentische teksten houden we niet per se van.'

Okee.
Read 7 tweets
2 Jan
Al tijden wordt gedaan alsof er in 't coronadebat maar 2 smaken zijn: gehoorzame burgers, of wappies. Deze valse tweedeling komt alleen maar ten goede aan het kabinet, omdat het kritisch burgerschap onaantrekkelijk maakt voor gematigd en weldenkend volk
Er was in de Tweede Kamer geen serieus te nemen oppositie, journalisten op persconferenties stelden vragen in de stijl van 'mama, maar wat nou als ik om 5 over 10 naar bed wil in plaats van 10 uur', niemand kreeg 'n groep burgers georganiseerd voor een redelijk en compleet geluid
Intussen zijn we het enige land dat nu in lockdown is, en lijkt dat verband te houden met een onverklaarbaar traag boosterbeleid. Daardoor zijn Kerst en Oud en Nieuw ver*****, en als je onderneming al wankelde, ligt die nu definitief op z'n gat.
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(