Wojsko Polskie mimo, że istnieje Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie i w Puławach @WIHE_Warszawa - od 2 lat MILCZY mając naukowców, odpowiednie laboratoria i wiedzę, a przecież PRZYSIĘGALI STRZEC KONSTYTUCJI I BRONIĆ NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI, a czy atak na ...
bezpieczeństwo, zdrowie i życie Polaków którzy tworzą Rzeczypospolitą Polską jako Naród - mający władze zwierzchnią w myśl Konstytucji RP - dokonywany przez wroga wewnętrznego stosującego kłamstwa, manipulacje danymi i szkodliwe preparaty nie wymaga REALIZACJI PRZYSIĘGI ?!
PO CO NAM WOJSKO POLSKIE które interpretuje swoją przysięgę tylko wobec wroga zewnętrznego którego już nie ma lub który nie będzie stosował starodawnych metod najazdów szczególnie w Europie. Czy przysięga nie obejmuje wojen hybrydowych i V generacji? Czy rząd nie może być wrogem?
Powinniśmy zadawać sobie i Wojsku codziennie to pytanie: DLACZEGO NIE ZROBILIŚCIE NIC PRZEZ 2 LATA MAJĄC WIĘDZĘ, LABORATORIA I ODPOWIEDNIĄ KADRĘ ? DLACZEGO POZWOLILIŚCIE ZGINĄC 150 tys. POLAKÓW nie kwestionując metod Niedzielskiego o których wiemy dzisiaj, że są zabójcze ? Jak ..
mamy teraz zaufać WOJSKU POLSKIEMU w czymkolwiek skoro wiemy, że nie stanęło w obronie Nauki, Rozumu, Konstytucji i Narodu w chwili w której powinno? Czy mamy uważać Wojsko Polskie za naszych wrogów czy za tchórzy odliczających czas do wczesnej emerytury? kto jak nie ...
Wojsko Polskie może i powinno w myśl Konstytucji RP i przysięgi strzec Konstytucji łamanej przez obecny rząd tak często. kto jak nie Wojsko Polskie może i powinno w myśl Konstytucji i przysięgi bronić niepodległości Rzeczypospolitej którą tworzy Naród Polski a nie inny? Co dalej?
Czy Naród Polskie zawsze MUSI liczyć tylko na siebie samego i załatwiać sprawy za rząd i wojsko ? Skoro tak to po co nam rządy i Wojsko w ogóle ? Sami możemy sprawować władzę BEZPOŚREDNIO w myśl Konstytucji i nie musimy tracić pieniędzy na bezużyteczne Wojsko i zdradzieckie rządy
Z tego powodu w Polsce wyzwolonej z niewoli 3RP - rządy TYLKO LOKALNE, SAMORZĄDOWE. Jedynym urzędem centralnym - urząd Prezydenta RP. Żadnych ministerstw. Większą cześć Wojska likwidujemy ale uzbrajamy Konstytucyjnie cały Naród niezbywalnym prawem do posiadania i noszenia broni.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Bożysław "Wilko" Strzebor-Raróg / 🇵🇱 ⚔️

Bożysław

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @wilko_wedyn

15 Jan
Minęły 2 lata od chińskiego początku tego ponurego cyrku o nazwie "pandemia" - co wiemy, skrótowo?
1. pandemia wirusa z Wuhan zakończyła się w maju-lipcu 2020 (euromomo.eu)
2. preparaty bazują na syntetycznym antygenie wirusa z Wuhan, który nie odpowiada ...
ani strukturze białka S z oryginalnego SARS2 ani tym bardziej wielokrotnie już zmutowanego białka S w wariantach ucieczki SARS2
3. Preparaty mmRNA i adDNA:
- nie powstrzymują infekcji ani transmisji
- wywierają presję an ewolucje adaptacyjna wirusa skutkującą wariantami ucieczki
- dają tylko max. 3-4 miesięczną ochronę przed ciężkim covid
- adenowektory mogą się integrować z DNA chromosomów człowieka
- istnieje realna ale niezweryfikowana możliwość odwrotnej transkrypcji mmRNA do DNA
- zawierają liczne zanieczyszczenia które same mogą być przyczyną ...
Read 9 tweets
14 Jan
Krótka nota: Dotyczy COVID ale TO SAMO W ZNACZNIE WIĘKSZEJ SKALI MOŻE SIĘ DZIAĆ PO PREPARATACH !
-
Rozwój autoprzeciwciał anty-ACE2 po zakażeniu SARS-CoV-2
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/P…
Autoimmunizacja anty-ACE2 jako możliwa przyczyna zapalenia tkanek w Covid-19
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/P…
To bardzo ważne aby to ustalić dokładnie czy białko S (podj. S1) wytworzone na bazie preparatów o którym nie wiemy w jakich ilościach jest generowane i jak długo ale na pewno nawet przez 5-7 dni tworzy kompleksy z ACE2 gdyż to właśnie przeciwciała przeciwko tym kompleksom ...
mogą stanowić główną przyczynę zgonów osób zaszczepionych w dłuższym okresie czasu. Jest tak gdyż kompleksy te mogą być "wciągane" poprze receptory Fcgamma do komórek typu APC (limfocyty prezentujące antygeny) co przy wielokrotnej immuniznacji może doprowadzić do ...
Read 18 tweets
13 Jan
W obecnej sytuacji należy zadać sobie pytanie:
Które kraje skorzystały NAJWIĘCEJ na pandemii i preparatach? Wyłania się trzech głównych beneficjentów licznych zgonów nie na covid, eksperymentalnych preparatów i licznych NOP.
Są to:
USA, NIEMCY i CHINY.
Największym beneficjentem realnym są oczywiście Chiny które zyskały przewagę gospodarczą, taktyczną i polityczną. USA zwiększyło na preparatach kapitał głównych grup inwestycyjnych Zachodu, razem z Niemcami mając nadzieję na dokonanie otwarcia nowej przestrzeni w ...
komercjalizacji badań naukowych i sprzedaży nowych terapii opartych na mRNA oraz jak obecnie już wiadomo wysokiego zapotrzebowania na leki i terapie przeciwko chorobom auto-immunologicznym. Innymi słowy przemysł BioTech i Pharam tych państw ma uzyskać potężne przyspieszenie....
Read 8 tweets
13 Jan
UWAGA. Natychmiast jak tylko zaczęło się nasze pisanie o Niepodległości Polski od 3RP, o tym że chcemy uzbroić Naród i uniezależnić się od USA jak wcześniej od Rosji - na TT uaktywnili się agenci USA podszywający się pod Polaków którzy próbują nakreślić obraz czekającej nas ...
rozpaczy i nędzy kiedy odrzucimy "bratnią" dłoń USA. Rozumiecie? To jest ta sama imperialistyczna mentalność którą kiedyś prezentowali Rosjanie tylko że teraz bazuje ona na strachu przed biedą i brakami (które i tak wystąpią właśnie za sprawą USA). Ci ludzie mówią ze są ...
sojusznikami ale to tacy sojusznicy którym Polska musi służyć a nie być partnerem. Widać wyraźnie, że i to Imperium które powstało na ludobójstwie dziesiątków milionów Amerykańskich Indian nie szczędzi środków ani manipulacji by tylko DUCH POLSKIEJ WOLNOŚCI i NARODOWEJ ...
Read 4 tweets
13 Jan
NAJPIERW POLSKA - NIE EU, NIE USA, NIE ROSJA - TYLKO POLSKA !! a później wspólnota ŚRÓDMORZA i wspólnota gospodarcza z INDIAMI i IRANEM - WSZYSTKO TYLKO w obrębie genotypu słowiańsko-indo-perskiego. DLACZEGO? Mało jeszcze kłamstw i zbrodni Wsch. i Zach. na Polsce i Jej Narodzie? Image
Dlaczego Indie? Indie mają jeden z najlepszych na świcie sektorów nauk bio. i jedne z najlepszych firm farmaceutycznych zdolnych do wyprodukowania każdego leku w praktycznie każdych ilościach. Gdybyśmy mieli wspólnotę gospodarczą z Indiami IWERMEKTYNA byłaby dzisiaj dostępna w...
Polsce w dużych ilościach i tanio. Mając silna współpracę z Indiami możemy w Polsce opracowywać nowe leki na uczelniach i produkować je w Indiach. Model podobny do szwedzkiej produkcji stali. Szwedzi projektują najlepsze stale na świecie - są one tak dobre, że zostają ...
Read 10 tweets
12 Jan
POLSKA po POWSTANIU i ODZYSKANIU WOLNOŚCI od nazistowsko-komunistycznych rządów 3RP - kilka propozycji:
- zniesienie wszystkich długów i kredytów wszystkich indywidualnych Polaków z zachowaniem ich majątków
- zniesienie podatków od osób fizycznych. Zachowanie 10% VAT
...
- wypowiedzenie umów z EU,
- przywrócenie wydobycia węgla i rozbudowa polskich elektrowni z zastosowaniem nowych i TYLKO polskich technologii energetycznych
- renegocjacja umów z NATO i USA lub usuniecie wojska USA z Rzeczypospolitej Polskiej
- wpisanie do Konstytucji RP...
niezbywalnego prawa do posiadania i noszenia broni przez każdego Polaka ze stałym zameldowaniem w Polsce od min. 5 lat.
- wprowadzenie cła na WSZYSTKIE nie-polskie produkty
- likwidacja NFZ i składek zdrowotnych, przejście na prywatną służbę zdrowia
- rozwiazanie Wojska ...
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(