LCPS cijfers van vandaag.
De 3-daagse ZH-rondwandelgrafiek gaat weer een stukje naar linksonder vandaag: minder opnames, lagere bezetting.
De 7-daagse ZH-rondwandelgrafiek gaat op zich ook die kant op, maar je moet goed kijken want hij komt nauwelijks van zijn plek.
De 3-daagse IC-rondwandelgrafiek is duidelijker: een flink stuk naar linksonder: minder opnames, lagere bezetting.
De 7-daagse IC-rondwandelgrafiek is echter weer wat minder gunstig: een klein stukje naar links: dus gelijk aantal opnames, lichte afname van de bezetting.
De totale bezetting (IC + kliniek) neemt wel weer een mooi stukje af: tot 1360.
Mede dankzij een bovengemiddelde uitstroom op zowel kliniek als IC.
Goede berichten voor de inhaaloperaties: de reguliere IC-bezetting neemt opnieuw toe, mede dankzij de afname van de covid-IC.
Tot slot het percentage IC-bedden, dat opnieuw afneemt. 26,5% van alle covid-bedden in het ziekenhuis is nu een IC-bed.
Alle patiënten, familie en vrienden: veel sterkte en beterschap toegewenst!

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Roel Griffioen #CovidIsNotOver⬛️#StandWithUkraine

Roel Griffioen #CovidIsNotOver⬛️#StandWithUkraine Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @roelgrif

Jul 2
Omdat er weer een half jaar coronapandemie voorbij is, ben ik eens gaan kijken hoe we er voor staan qua (acute & ernstige) ziektelast.
Buiten beschouwing: long covid, druk op huisartsen-/verpleegzorg. Ik zeg het maar even.
Wat zegt deze 👇 grafiek?
Spoiler: weinig goeds.
🧵
1/13
Je kent wellicht deze grafiek: totale bezetting coronapatiënten in de ziekenhuizen (kliniek + IC). Gegevens (LCPS) zijn beschikbaar vanaf na de eerste golf (1 juni 2020). Sinds enkele maanden met 'weekendgaatjes', maar alla.
2/13
Hoewel er golven in elk seizoen zijn, zijn er toch verschillende hoogtes van de pieken per seizoen. Vandaar dat ik het voortschrijdend jaargemiddelde hiervan plotte (in rood), om die verschillen eruit te halen. Wordt de pandemie minder (acuut) ziekmakend? Dat lijkt zo.
3/13
Read 16 tweets
Jul 1
LCPS cijfers van de afgelopen week.
Nou, van 5 dagen in die week: van het weekeinde zijn de cijfers onbekend.
Dus waar je 7d-gemiddeldes ziet zijn het eigenlijk 5d-gemiddeldes🥴.
Hier de 7-daagse ZH-rondwandelgrafiek: naar rechtsboven, dus meer opnames, stijgende bezetting.
Je ziet het 7-daags gemiddelde van de opnames precies op 100 per dag uitkomen. Twee weken geleden was dat ongeveer 50: een verdubbeling dus.
Hieronder de losse grafieken voor kliniekbezetting en -opnames. We sluiten de week met de hoogste bezetting sinds 3 mei.
Ook de IC-rondwandelgrafiek gaat naar rechtsboven: meer opnames (7-daags gemiddelde precies 5 per dag nu), hogere bezetting.
De dagbezetting is voor het eerst sinds 12 mei weer boven de 40.
Read 9 tweets
Jul 1
De GGD-cijfers sluiten de week af in stijl. De rondwandelgrafiek gaat naar rechtsboven, dus hoger percentage positief (record 7-daags gem. 70,9%) en hoger aantal positieve testen (7-daags gem. 4645).
Hier de situatie per regio: Drenthe is nu de snelst stijgende regio, met 74% groei/week.
Landelijk zitten we op 25% groei/week.
Er is nog geen enkele regio met afname op weekbasis (laatste blauwe blokje is dus overal *boven* de 'horizon').
Hier het totaaloverzicht GGD-cijfers. Stijging alom.
Read 7 tweets
Jul 1
Updated animated #monkeypox chart of cumulative confirmed cases per million inhabitants.
Confirmed cases last week per million.
Note that NL and Portugal are dueling for this week's leader position.
Here is a another way to look at the case evolution over time (on a log scale).
Read 4 tweets
Jun 30
FWIW, de GGD cijfers van vandaag. De rondwandelgrafiek gaat weer fors naar rechtsboven, dus hoger percentage positief (record 7-daags gem. 70,6%), hoger aantal positieven (7-daags gem. nu boven de 4500, verdubbelingstijd kleine 2 weken).
Hier de situatie per regio. Limburg-Zuid blijft de snelste stijger, nu met 86%/week.
Landelijk zitten we op 28%/week (gisteren 29%/week). Op weekbasis neemt de groei dus toch nog heel licht af. Image
Hier het totaaloverzicht GGD-cijfers. Stijging, stijging en stijging. Vandaag zeker geen afvlakking te zien. De 7788 positieve testen van afgelopen dinsdag zijn het hoogste aantal sinds 11 april (start van nieuwe testbeleid). Image
Read 7 tweets
Jun 30
Tussentijdse LCPS update. De ZH-rondwandelgrafiek gaat naar rechtsboven: meer opnames, hogere bezetting. Verdubbelingstijd van het 7-daags gemiddelde is 2 weken: nu bijna 100 per dag.
Hier de losse grafieken voor kliniekbezetting en -opnames. Met de hoogste bezetting sinds 3 mei. Image
De rondwandelgrafiek voor de IC: ook naar rechtsboven: meer opnames, hogere bezetting. Het 7-daags bezetting gemiddelde steeg in 1 week van 23 naar 35.
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(