📈 Dünya ticaretinin %90’ı deniz taşımacılığı ile gerçekleştiriliyor.

Deniz taşımacılığı, diğer ulaşım modlarına göre daha verimli ve ucuz.

🚢 Bu yüzden ülkeler su yolu ve liman yatırımlarını artırıyorlar.

#Kanalİstanbul
🇪🇺 Avrupa ülkeleri geniş kara hinterlandında verimli taşımacılık yapmak için;

Mevcut nehirlerini taşımacılığa uygun bir şekilde genişletip düzenliyorlar.

Nehirler ve denizler arası kanal projelerini gerçekleştiriyorlar.
📌Bu projelerden en önemlisi Ren-Main-Tuna Hattı.

Rotterdam Limanından başlayarak, Almanya, Avusturya, Macaristan, Sırbistan ve son olarak Romanya’nın Köstence limanında Karadeniz’e ulaşan hat, Avrupa’nın taşımacılık faaliyetlerinin omurgasını oluşturmaktadır.
Ren-Main-Tuna Hattı için 3 nehirde de genişletme, tarama ve düzenleme faaliyetleri yapılmış ve nehirleri birleştirmek adına kanallar inşa edilmiştir.
Kiel Kanalı Danimarka’nın güneyinde yer alan, Kuzey Denizi ve Baltık Denizi’ni birbirine bağlayan önemli bir lojistik bağlantı görevini üstlenmektedir.

Klaipeda’dan Karadeniz’e inen Viking Koridoru yatırımlarıyla birlikte Baltık ülkelerini Dünya’ya bağlayan önemli bir geçiştir.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Kanal İstanbul 

Kanal İstanbul  Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(