Geachte mevrouw Kaag,

Welkom in uw nieuwe baan als Minister van @Financien

Wat ze u niet vertellen deze week, maar waar ik beleefd wel uw aandacht voor vraag is dit kiezeltje in de schoen dat de @WBHoekstra voor u heeft achtergelaten.

Zie draad.

Nu is 400 minuten Tweets-lezen misschien iets teveel is. U kunt ook het samenvattend artikel van Thomas Bollen lezen.

DNB/Financien hebben overmatige regels voor cryptobedrijven ingevoerd. Tegen nadrukkelijk advies van Raad van State in.

ftm.nl/artikelen/woor…
Of u kunt ook, als u meer van muziek houdt, naar deze bewerkte kerstklassieker luisteren. Last Last Christmas met daarin de slotzin: we're hoping the judge wil save us.

soundcloud.com/jazz-junk/last…
Er waren 80 bedrijven die een registratie wilden. Dat werden er veertien omdat DNB ook nog last-minute een extra eis toevoegde tijdens de 'registratieprocedure' (dezelfde tien stappen als vergunningsprocedure betaalinstellingen). Het FD schreef erover.

fd.nl/beurs/1363321/…
De rechter dwong DNB het huiswerk over te maken. DNB trok vervolgens de eis in. Om voor de latere procedure een schot voor de boeg te geven meldde de rechter dat de aard van de 'registratieprocedure' inderdaad vergunningsachtig was.:

uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument…
Er ligt ook een WOB-verzoek (lopend). Daaruit bleek DNB, in strijd met de regelgeving en tegen de zin van Financiën, eigenmachtig vorm te geven aan een verkeerd en onrechtmatig bekostigingsregime voor het Wwft-toezicht op crypto.

fd.nl/financiele-mar…
Nadat de sector collectief bezwaar maakt, werpt DNB een eerste kruimel toe. De fout berekende voorlopige aanslag toezichtkosten (waarop sector al attendeerde maar DNB luisterde niet) wordt verlaagd, maar eindrekening van >150K per bedrijf blijft gelijk.

fd.nl/economie/14204…
De hoge kosten van al dat toezicht op crypto zijn nodig, aldus DNB om de markt zuiver en goed en integer te houden. Crypto bedrijven betalen het volle pond omdat, aldus de regelgeving, zij ook profijt hebben van handhaving door DNB bij illegale aanbieders.

Maar is dat zo?
Er zijn tal van voorbeelden te noemen van zowel grote als kleine als buitenlandse aanbieders die niet door DNB gehandhaafd worden. Dat is opmerkelijk omdat DNB zélf juist vond er een verbod moest komen in de wet op onrechtmatig aanbieden vanuit het buitenland.
Ofwel: allerlei crypto-aanbieders betalen nu voor toezicht in NL waar geen extern profijt te vinden is, hetgeen de juridische bodem onder die heffing wegslaat en innovatie fintech in NL kapot maakt.

@MahirAlkaya let hierop en U bent verantwoordelijk.

tweedekamer.nl/downloads/docu…
De reden dat uw nieuwe departement met DNB zoveel verder ging dan Europese regels toelaten is dat ze graag wilden voldoen aan de regels van de FATF, die Nederland afgelopen half jaar als eindexamenkandidaat beoordeeld heeft.

Uw voorganger schreef

rijksoverheid.nl/documenten/kam…
Het was ook de Europese Bankenautoriteit helder dat DNB (die een FATF-eis verzonnen door de FINMA uit Zwitserland kopieerde zonder dat officieel te willen vertellen) en FINMA verder gingen dan de EU-richtlijn toestond. Zo is er geen level playing field.

eba.europa.eu/sites/default/…
Uw voorganger, de ambtenaren Financiën en DNB zelf zullen zeggen: o ja, de crypto, dat gaat niet helemaal lekker, maar in de kern is er niets aan de hand.

Dat is de dynamiek kindertoeslagaffaire in reactie op memo Palmen. Zoiets waar Rutte nachtmerrie van zou krijgen.
Ik raad u aan dit rapport over de vijfjarige evaluatie DNB nog eens goed te lezen. Ik zal de meest opmerkelijke passage's eruit lichten.

Allereerst de dynamiek kindertoeslagaffaire. Elegant verwoord en na deze tweets begrijpt u wat er wordt bedoeld.

rijksoverheid.nl/binaries/rijks…
Een tweede punt is dat DNB de Algemene Verordening Gegevensbescherming nog steeds niet helemaal in de vingers heeft, zo melden diverse brancheorganisaties.

Ze vragen van alles op, voor het strenge toezicht, maar de AVG kent een grens, zodat convenant met @toezicht_AP nodig is.
Waar het misgaat is dat DNB hele bakken transactiedata opvraagt met persoonsgegevens om die vervolgens zelf te gaan verwerken. Onder de geest en letter van de AVG is die ruimte er niet.

Maar het gebeurt wel, zie volgende tweet.
Het werd tijdens hoorzitting in 2017 over werkwijze terrorismefinanciering bekend dat DNB data van alle geldtransfers van Nederland (de Western Unions) naar eigen systemen tankt.

De pagina privacy policy hierover zou dit moeten dekken - dit is mei 2021

@floorter kom er maar in
Opmerkelijk is wat er niet staat. DNB vergat de privacy policy pagina aan te passen naar de nieuwe bevoegdheid rond cryptobedrijven. Kortom, sinds mei 2020 heeft DNB Wwft-toezicht op crypto zonder passende privacy policy. Dit is wat NRC zich al afvroeg.

nrc.nl/nieuws/2021/12…
Inmiddels is de pagina privacy policy DNB nog weer aangepast, maar nu zo generiek gemaakt dat ik me afvraag of het voldoende specifiek is onder de AVG.

Opnieuw: @floorter benieuwd naar je visie.
Het derde punt dat ik eruit licht voor @SigridKaag is de conclusies over het risico-management DNB. Heeft DNB in de gaten dat ze fouten maakt en corrigeert ze dat. In vaktermen: corrigeert de 2e lijn de 1e lijn en is dat stelsel voldoende gedegen?

Tussen de regels door: nee.
Voor de duidelijkheid. Ik beschouw DNB als professionele organisatie. Ik heb er het toezichtvak geleerd en dat blijft mij fascineren. Maar ook DNB kan onderhevig zijn aan overmatige professionaliteit.

Ziehier: operatie geslaagd, patiënt overleden.

compliance-instituut.nl/wp-content/upl…
Overigens: niets in het bovenstaande is nieuws voor DNB. Als oud-medewerker heb ik al het mogelijke gedaan om te voorkomen dat DNB van de rails zou lopen rond het dossier crypto.

En uw vraag: @SigridKaag in de nieuwe job is of het dossier crypto, uw memo Palmen is.
Ik kan u aanraden niet alleen naar crypto te kijken maar naar fintech en open banking in brede zin.

Ook in de onlogica en feitelijke opstelling van DNB zit een logica die helder wordt als je een historisch perspectief hanteert.

En dat leest u hier.

DNB kon bij Conservatrix kiezen: realisme met pijn voor de polishouders (waarvoor DNB de schuld zou krijgen) versus onrealistisch wensdenken en verkoop ervan aan sjacheraar (optisch alle aanspraken intact, eindresultaat fataal).

Het werd de sjacheraar.

fd.nl/financiele-mar…
DNB heeft te opereren in een lastig medialandschap, dat is duidelijk. Maar wie als een stadswacht rondjes loopt in plaats van boetes uit te delen voor wetsovertredingen laat aan buitenlanders zien dat er niet gehandhaafd wordt.

Daar ligt een kans voor DNB om het beter te doen.
Op uw actielijst, mevrouw Kaag, heeft @WBHoekstra achtergelaten de opdracht om dit jaar met een evaluatierapport te komen omdat de voltallige Tweede Kamer al bezorgd was dat het toezicht DNB uit de hand zou lopen en fintechs en innovatie in Nederland zou belemmeren.
En uw voorganger beloofde daar eind 2021 op terug te komen om uit te leggen hoe dat vorm zou krijgen. Die belofte hangt nog in de lucht. Maar ik heb wel een tip.

Laat de Algemene Rekenkamer de evaluatie van toezicht DNB ter hand nemen, en plaatsen in de historische lijn.
Kortom: ik wens u veel succes en plezier in uw nieuwe job als Minister van Financiën.

En altijd tot toelichting bereid natuurlijk.

met vriendelijke groet
Simon Lelieveldt
PS. Uw ambtenaren gaan u er ook van overtuigen dat het snuffelen in data bij betaalberichten en ook tegenhouden ervan normaal is want volgens de regels van de FATF enzovoorts.

Maar dat is niet het hele verhaal. Dat is dit.

PS 2. Niet het pro-actief handelen en handhavingsbeleid van DNB, maar belletjes en onderzoek van BNR leiden tot opschonen van de markt.

Q.E.D.

PS 3. Ik zat in oktober 2018 in een zaaltje bij DNB waar DNB belerend de cryptogemeenschap toesprak: 'Bereid je tijdig op de wetgeving voor crypto voor'.

Dat werkt wat mij betreft twee kanten op. DNB laat het liggen. Kijk hoe de KSA het wel goed deed.

PS 4. Ik heb natuurlijk eerst DNB professioneel aangesproken en DNB kent mijn mening in deze. Op diverse punten heb ik een andere visie dan DNB over wat het betekent om naar letter en geest van de regelgeving inhoud te geven aan integriteitstoezicht.
PS 5. Hier het item in BNR over falend toezicht van integriteitstoezichthouder DNB op illegale grote/kleine binnen/buitenlandse aanbieders.

bnr.nl/gemist?date=14…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Simon Lelieveldt

Simon Lelieveldt Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @finhstamsterdam

13 Jan
Dat hele regeerakkoord en de financiële niet-onderbouwing ervan zouden we gerust een pretpakket kunnen noemen. Het is duidelijk dat het hele kabinet een farce is, gebaseerd op de truuk om de doorrekening eventjes te laten voor wat het is. Want het land moet geregeerd worden....
Als we de diverse commentaren zien is het echt beschamend politiek prutswerk wat door VVD en D66 in elkaar is gezet. Geld smijten naar alles wat beweegt. Beperkte democratische controle op geld. Onzichtbaar bezuinigen. Alle serieuze vragen over Rutte 4 heentillen.

Nul visie.
Het kabinet Rutte 4 is het kabinet lijfsbehoud Rutte en machtswellust/misplaatste ambitie D66 om het land te redden met een leuk buitenland baantje voor de verliezende partij.

Rutte wilde geen linkse wolk. Hij maakt hem zogenaamd zelf. Maar goed, als de vos de passie preekt..
Read 6 tweets
7 Jan
Op veertien januari is de #persconferentie corona.
Ik zie daar niet naar uit.

Niet alleen omdat Rutte zal gaan draaien, framen en onjuistheden vertelt. Maar vooral ook omdat de journalisten onvoldoende kennis voorbereid/paraat hebben.

Daarom draadje met 10 tips voor de pers.
Tip 1: we doen precies hetzelfde in alle landen?

Print deze twee grafieken mee en vraag of we precies even snel waren met boosteren. En of dit verband zou kunnen houden met hogere oversterfte. Waarom wachtten wij dan langer dan andere landen?
Tip 2: we sturen op besmettingen?

Vraag eens hoe het zit: lockdown bij overloop ziekenhuis en openen scholen als bedden vrijkomen. Bewijst dit niet het sturen op ziekenhuisopname's? Ook gezien de versoepeling bij de nu oplopende besmettingscijfers.

Waarom de olie op het vuur?
Read 12 tweets
7 Jan
Het 2 jaar sturen op ziekenhuisopname en IC-opname heeft als bij-effect dat je mentaal en feitelijk de niet-opnames afserveert als irrelevant en de kosten/nadelen van niet opgenomen zijn buiten beeld brengt en tot nul reduceert.
Aan de feitelijke keuze om op opnames te sturen (laten we wel zijn, zo is het model RIVM ingeregeld en dat is wat er gebeurd, hoe hard @minpres het ook ontkent, wegmoffelt of zich achteraf verkeerd herinnert) kleeft overigens ook een ethische component.
@MinPres Misschien als voorbeeld van het bij-effect dat optreedt: stel je voor dat je tegen je kind niet empathisch reageert op een pijn/verwonding of huis-tuin-en-keuken ongeluk onder het motto: ach, je hoeft niet naar het ziekenhuis, niets aan de hand.
Read 14 tweets
6 Jan
Ok. Even tussendoor een stukje #educatie. Ik kreeg een mooie vraag voor een profielwerkstuk in de digitale bus. Het antwoord stop ik in deze draad, zodat ook andere leerlingen en scholen hier wat mee kunnen.

Gaat de #bitcoin de dollar overnemen als reservemunt? Image
Geld en macht zitten aan elkaar vast, op allerlei manieren. Waar de macht zit bepaalt welke munt de baas is. Image
Maar er zijn meer gronden voor macht, niet in het minst de digitale macht. Dus laten we de vraag ook oprekken.

Je kunt niet uitsluiten dat een 'platform-munt' een bepaalde machtsbasis heeft en als private belangrijke eigen munt gaat fungeren. Image
Read 12 tweets
5 Jan
Weet je waar je een leerachterstand van oploopt?

Jarenlange uitholling van onderwijs, onderbetaling leraren, overmatige bureaucratie, inspringcontracten, betutteling schoolbesturen en bureaucratie die het in Den Haag goed doet maar de scholen verstikt om goed onderwijs te geven.
Heb je jaren van onderwijsstaking en signalen uit het onderwijs genegeerd en opeeeeens is leerachterstand het argument om de leraren ook nog eens een extra werkplekrisico voor te schrijven.

#gelegenheidsargument

nos.nl/artikel/230933…
Het kabinet interesseert zich niet voor leerachterstanden, want dan had men in de afgelopen jaren wel meer voor het onderwijs en jeugdzorg gedaan.

Daarover zou het debat mogen gaan. Paar maandjes extra leerachterstand na jaren van uitholling kan er wel bij toch?
Read 4 tweets
4 Jan
OMT, with all respect, schrijft adviezen die analytisch en inhoudelijk inconsistent, onjuist, onleesbaar zijn en loshangen van de internationale adviezen en stand van zaken van dit moment.

Het RedTeam 2020-advies scholen torent nog steeds mijlenver boven OMT-broddelwerk uit.
Ik zal het even onderbouwen. Lees zelf het eigen advies van deze week even na.

Niet doorheen te komen maar bovenal geen antwoord op de politiek gestelde vraag. En mondkapjesdiscussie even parkeren? Op dit moment?

Het volstrekt wereldvreemde niet-wetenschappelijke advies van november 2021 dat DE ENIGE WIJZE was om te doen wat het OMT vond.

Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(