Movie fans అయినటువంటి పిల్లకాయలకు చిన్న clarity
Ipac strategy be like:
* Industry లో అమ్ముడుపోయే (scrap) వాళ్ళని పోగెయ్యాలి
* సినిమా ఏదైనా, issue ఏదైనా, యే interview అయినా.. సంబంధం ఉన్నా లేకపోయినా మెగా ఫ్యామిలీ గురించి discuss చెయ్యాలి (positive or negative, attention కోసం)
* మెగా ఫ్యామిలీ లో ఒకరిని పొగుడుతూ indirect గా ఇంకొకర్ని తక్కువ చేసి మాట్లాడాలి
* PK అంటే ఇష్టం లేని మెగా సినీ fans లో PK అంటే మరింత ద్వేషం పెరిగేలా చెయ్యాలి
* ఊరికే ఎమోషనల్ అయిపోయే PK ఫ్యాన్స్ or Janasainiks ని రెచ్చగొట్టాలి
* State లో పొలిటికల్ issues ని divert చెయ్యాలి
* ఎలక్షన్స్ కి కొన్ని నెలలు ఉందనగా గంటల తరబడి టీవీ ఛానెల్స్ లో PK character మీద JSP మీద ఏడవాలి
* Elections results వచ్చాక అయ్యో మా వల్లే PK ఓడిపోయాడే అని పిల్ల హూకు ఫ్యాన్స్ ఏడ్చే ఏడుపు చూసి enjoy చెయ్యాలి 🖕

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with BaBa_JSP🔥🔥

BaBa_JSP🔥🔥 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Battingbaba360d

22 Oct 21
Welcome to the weekend entertainment program 💓
పచ్చ తమ్ముళ్లకు ప్రేమతో మీ బాబా సమర్పించు.. 😘😘
"తుడిపి దారెటు" 🌝🔥🔥🔥
మొన్న అనుకోకుండా అలా నడుచుకుంటూ వెళుతుంటే దారిలో తుడిపి ఆఫీస్ కనపడి ఆగిపోయా.. ఏదో జరుగుతుంది అని అర్థమైంది సరే అని బొక్కలోంచి చూస్తే కుల పెద్దల మీటింగ్ 😒
నేను చేసిన ఈ స్టింగ్ ఆపరేషన్ లో జరిగిన కుల పెద్దలు (KP) మరియు కుల మీడియా ప్రతినిధుల చర్చల ముఖ్యాంశాలు మీకోసం... ఉన్నవి లేనట్లుగా లేనివి ఉన్నట్లుగా 😁🤙🤙

Chibn, లోకి మరియు కుల పెద్దల సమావేశం స్టార్ట్ అయ్యింది...
Chibn: ఏమయ్యా మన కుల పెద్దలంతా కులాసానేనా 😒
KP: మనోళ్ళలో unity పోతుంది సర్
Loki: ఎందుకంటారు
KP: (ఎర్రి హూకా అంతా నీ వల్లే కదరా) అంటే అది.. మనొల్లంతా ఇపుడు పవన్ కళ్యాణ్ వైపు చూస్తున్నారు
Chibn: బెంగి తాగి వచ్చారా 🤧
KP: ఆ వైచిపి వాళ్లు మన పార్టీని పునాదులతో సహా పీకి బెంగుతున్నారు
Read 25 tweets
21 Sep 21
పసుపు చందనం - బులుగు తోరణం
ప్రాయోజిత కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం 🌝💐🌷🥀

మరి ఈరోజు పసుపు చందనం గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే కొన్ని సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్ళాలి. ఆ రోజుల్లో పెద్దాయన వారి కుల సంరక్షణ కోసం పార్టీని స్థాపించడం జరిగింది. అప్పటివరకు శతకోటి లింగాలలో బోడి లింగం
లాంటి ఒక కులం ఆయన అండతో తెగబలిసింది. కుల దైవం అతి తెలివితో ఒక గుంట నక్కను పక్కన చేర్చుకుంది. కుల దైవం రక్తం పంచుకు పుట్టినవారిలో మగతనం మరియు మెదడు లేవని గమనించిన ఆ గుంట నక్క పార్టీని కొంతమంది కుల పెద్దల సపోర్ట్ తో అమాంతం ఆక్రమించింది. ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోలేని గొర్రె వారసులు
ఒక్క గుంట నక్కని ఎదుర్కోలేకపోయారు. ఇది కళ్ళారా చూసిన కుల దైవం అసలు నేనేనా వీళ్ళని కన్నది అని ఆయన బ్రీడ్ మీద ఆయనకే అనుమానం కలిగింది. సరేలే నపుంశకులను కన్నాను అని సర్దుకునే లోపు చెమ్మ చెక్కలు అందరూ కలిసి గుంట నక్కకి సప్పోర్ట్ గా నిలబడడం చూసిన ముసలి గుండె తట్టుకోలేకపోయింది 💔
Read 18 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(