In Duitsland is op dit moment de regelmatige informatieve coronapersconferentie bezig, nu met de nieuwe minister Lauterbach (Prof.Dr.) en de vertrouwde gezichten Lothar Wieler van het RKI en viroloog en adviseur Christian Drosten. cdn1.agency.thomsonreuters.com/live-embed/ind…
Duitsland voert nieuwe quarantaineregels in: Contactpersonen die al een boostervaccinatie hebben hoeven niet meer in quarantaine, quarantaine zonder booster wordt verkort van 14 naar 10 dagen en kan na 7 dagen met test worden beëindigd.
Interessante opmerkingen: Bij omikron hebben mondkapjes nog meer effect. Dus afstand en mondkapjes kan op scholen al veel besmettingen voorkomen, aldus Lauterbach.
3 miljoen mensen ouder dan 60 zijn niet gevaccineerd. Bij veel besmettingen is de kans dat deze mensen besmet raken groter. Daarom boosteren. (RKI-directeur Wieler)
Minister Lauterbach: We hebben Omikron iets weten af te remmen. Huidige maatregelen (2G, 2G+, mondkapjes) voldoende. Pas als geplande zorg niet meer door kan gaan, dan zijn extra maatregelen nodig. Dat scenario is mogelijk afgewend.
Lauterbach en Wieler zijn voor vaccinatieplicht: 'We redden daar levens mee en er worden veel gevallen van long-covid mee voorkomen.' Als genoeg mensen gevaccineerd zijn kan het maatschappelijk leven weer doorgaan. Nu zijn nog te veel mensen niet gevaccineerd.
Drosten vergelijkt het graag met auto's: Delta is een auto met sterkere motor. Het vaccin maakt van de snelweg een zandpad. Alle auto's worden afgeremd. Omikron heeft zelfde motor, maar bredere banden, komt beter door het zand. Met extra vaccinaties maken we de zandweg modderiger
En luchten (Stoßlüften) tussen lessen door, voegde Lauterbach daar nog aan toe.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Duitslandweb

Duitslandweb Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(