Fikir Akademisi Profile picture
Jan 15 8 tweets 8 min read
1️⃣ #DNA daki en ufak bir değişiklik bile öngörülemeyen sonuçlara yol açabilir"

CRISPR geliştiricisi Jennifer Doudna

#CRISPR nedir?
Gen değiştirmeyi mümkün kılan yöntemin adı

#bilinç #bilgi

@desi_athena @SedaOzsry @gulltemel Image
2️⃣#CRSPR çalışma yöntemi:#DNA yı belli bir noktadan kesebilen bir tür moleküler makas olarak çalışmakta ve bu makasın#DNA sarmalı üzerinde belirlenen noktaya yönlendiren rehber bir molekül.Bu yöntem sadece bedensel hücrelerin #Genom düzenlemelerinde kullanılabiliyor. Image
3️⃣ Rehber #RNA yani #mRNA

#mRNA (haberci RNA) aşısı, sentetik RNA moleküllerini insan hücrelerine transfer eden yeni bir aşı türüdür.

Peki bu aşı ile yapılmak istenen nedir?
İnsan genetiğinde nasıl bir değişim ve dönüşüm hedefleniyor? Image
4️⃣Yoksa Dan Brown'un #cehennem romanındaki gibi #mRNA ile insan spermleri üzerinde yapılacak bir değişiklikle kısırlaştırma ve daha fazlasımı hedefleniyor.

#CRSPR teknolojisinin üreme hücreleri üzerinde kullanılabildiğini biliyor muydunuz?
5️⃣#BillGates in dünya nüfusunu azaltmak için aşılamanın bir fırsat olduğunu ve tüm insanlığın aşılanması gerektiğini ifade eden sözlerini hepiniz duymuşsunuzdur.
Duyamayanlar için 👇
6️⃣
#CRSPR yöntemi ile #mRNA l ar oluşturup insan bedeninde her şeyi yapabilirsiniz.

Şu anda #mRNA ile yapılan budur.Her aşı kesinlikle aynı olmayıp,farklı özelliklere ve içeriklere sahiptir.

Herkeste farklı sonuçlar oluşması ve kimisinde ölüme yol açması ne ile izah edilebilir.
7️⃣ Bu deneysel sıvıların kısa ve uzun vade sonuçlarını tam olarak bilmedikleri için sorumluluk alamıyorlar.

Burda yazılanlar sadece #mRNA nin sadece bir yönü.

#CRSPR #gen yazılım programıdir.#mRNA lar ise o yazılımın programlama dili ve arayüzleridir
8️⃣ Unutmayın her varyant yeni bir doz,her doz yeni bir #mRNA programı ve arayüzüdür.

#mRNA sizi #Cloud a bağlar.Günün sonunda #Transhuman olursunuz ve #Singularity e düşersiniz.

#Transhumanizm & #Singularity bilgi👇• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Fikir Akademisi

Fikir Akademisi Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @0Kuantum0

Jun 14
GLOBAL KOMPLO (2)
0️⃣9️⃣/1️⃣1️⃣/2️⃣0️⃣0️⃣1️⃣

1️⃣1. Irak savaşı nin bittiği yıllarda dünyanın farklı yerlerinde olan üç coğrafyada yeni savaşların ve müdahalelerin ayak sesleri geliyordu.
Somali/Bosna/Çeçenistan
#Bilgi #Komplo #11Eylül #Globalkomplo #Globalillüzyon #StopNWO Image
2️⃣1.Bush Dönemi bitmiş, Clinton ABD nin başına geçmişti.Bush'tan önceki başkan ile Asya kıtasına çöken ABD,Bush ile Ortadoğu'ya adım atmış,Clinton ile Balkanlar,Afrika ve Rusya'ya ayar verilmeye çalışılmıştır. ImageImage
3️⃣Bu dönemde Somaliye özgürlük götüren ABD ordan çekildiğinde Somali üçe bölünmüş bir ülkeydi ve yüzbinlerce insan ölmüştü.Yine bir başka alan olan ve hepimizin çok iyi bildiği Bosna.
Bosna'da BM eliyle Boşnaklara neler yapıldığını hepimiz biliyoruz. Image
Read 23 tweets
Jun 14
GLOBAL KOMPLO (1)
1️⃣1️⃣/0️⃣9️⃣/2️⃣0️⃣0️⃣1️⃣
1️⃣Dünya bu tarihte değişti ve hiçbir zaman eskisi gibi olmadı.Bu tarih insanlığın canlı yayınla derin bir hipnoza düşürülüp kandırıldığı tarihtir.

#Bilgi #Komplo #11Eylül #Globalkomplo #Globalillüzyon #StopNWO
2️⃣11 #Eylül 2001.
Bu tarihin ne demek olduğunu ve buraya nasıl gelindiğini anlamak için film şeridini biraz geriye sarmak gerekir.

Bu #Küresel #komplo için, hangi komplolar ile insanlığı illuzyonlarda bıraktılar. Image
3️⃣Bunun için aşağıdaki yazı dizisinde yaşanan komploları yüzeysel olarak yazmıştım.İsteyen arkadaşlar bu yazı dizisinden yararlanabilir.
Read 21 tweets
May 29
Kara büyü ve Global Bab-il (4)
1️⃣ illuminati soyu dünya olaylarını yeryüzünde ve ülkelerde kurdukları görünen ve görünmeyen olmak üzere iki tür çatı yapı ile yürütürler.Görünenler resmi kanunlara tabi olanlar,görünmeyenler ise kanun dışı ve gizli olanlardır.
2️⃣Bu örgütler için için Roma'da yazılan,Londra'da planlanan çalışmaları kendi bölgelerinde ve bölge ülkelerinde toplumlarına yaptırmak ve uygulatmak mecburiyetindedirler.Yapmayan veya yaptıramayan yönetimler kendi yöntemleri ile tasfiye edilir ve yerlerine yenileri getirilir.
3️⃣Ülke yönetimlerinin değişmesi bunların programını değiştirmez, çünkü ülke yönetimine getirdikleri yeni iktidarları halka kurtarıcı olarak tanıtirlar.Tarihe baktığınızda halklar sürekli bunların zulümlerine maruz kalmış ve yine bu yapıların getirdikleri isimler kurtaricilar
Read 25 tweets
May 28
Kara büyü ve Global Bab-il (3)
1️⃣Tarih boyunca"özgürlük savaşları"nın çoğu bu soy aileler arasında önceden planlanmış ve yine bu soy aileler tarafından çıkartılıp bitirilmiştir
Peki neden?
İnsanları kontrol etmenin ve yönetmenin en iyi yolu sürekli kontrolü kaos çıkarmaktır
#oku
2️⃣İnsanlar birbirleriyle savaşırken,arka planda bunların yeni planlarının neler olduğunu bilmezler.Savaşan taraflar kendi kontrollerindedir.Çünku kendi kontrollerinde olmadan girdikleri birçok savaşı kaybetmişler ve yer altına çekilerek yeniden güçlenecekleri günü beklemislerdir.
3️⃣16. yy dan beri yapılan savaşları incelediğinizde karşınıza bu durum çıkacaktır.Son 2yy da yapılan savaşların tamamının arkasında bu soy aileler vardır.Aci olan şu ki halen devam eden savaşlara baktığınızda da bu durum devam etmektedir.
Read 21 tweets
May 28
Kara büyü ve Global Bab-il (2)

1️⃣Bugün "Gizli cemiyetler"
Cizvitler
Tapınak şövalyeleri
Malta şövalyeleri
Opus Dei
Farmasonlar
Kuru kafa kemik tarikatı
Bohemian kötüsü ve daha birçok gizli gruplar küresel bir faaliyet içerisindeler.
2️⃣En tepede hepimizin bildiği ama o olmayan yapı "İlluminati"var.Ayfinlaşmiş olanlar.
Bütün gizli cemiyetleri birleştiren kara rahipler konseyinin devamı.Yapilanmalarini artık çoğumuz biliyoruz.(Piramit)
3️⃣Bu yapılanmada köleler belirli bir dereceye kadar yükseltilir ve kullanılırlar.Aldiklari bilgiler ve kendilerine verilen görevler ile en yüksekte olduklarını zannederler ama hiç bir zaman öyle dedigidir.Büyü etkisi ömür boyu bu türlerin üzerinde devam eder ve asla ihanet olmaz.
Read 25 tweets
May 28
Kara büyü ve Global Bab-il

1️⃣Roma'yı ve Roma imp.kuranlar hepsi birbirine bağlı olan Sümer,Babil ve Mısır soyundan gelenlerdi.
Bugün dünyanın bir çok yeri hâlâ Roma hukuku ile yönetilmektedir.Bu soydan gelenler daha sonra Roman kilisesini kurdular.
2️⃣Roman kilisesini kurarak Atalarının dini ile alakalı konuları Hristiyanlığın içine koydular,ama hiçbir zaman kendileri Hristiyan olmadılar.Roman kilisesi ile Babil dini yeniden adlandırılmıştır.
3️⃣Roma imp.yayıldıkça bu soy ailelerde Avrupa'ya yayılmaya başladılar.Kuzey Avrupa'ya taşınan bu aileler,Mısırdan gelen soy ile birleşerek Tufan öncesi birliklerini oluşturdular.Sömürdükleri yerlerden getirdikleri zenginliklerle, Avrupa'nın asıl aileleri ve aristokratlar oldular.
Read 29 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(