Waarom wel in de @newyorkpost en niets in de Nederlandse media?
Koopmans en Fouchier van @ErasmusMC namen ook deel aan de call op 1 februari 2020.
Is hier sprake geweest van een grote cover-up operatie? En met welk doel? @ewaldeng @DevliegerErik nypost.com/2022/01/24/ema…
En dit artikel dat een labongeval naar het rijk der fabelen verwijst.
Ondertekend door Haagmans, eveneens @ErasmusMC.
Wat wist hun toenmalige baas @ministerVWS hiervan?
@wierdduk
@mrtbollen
thelancet.com/journals/lance…
Deze presentatie van 17/12/2020 roept vragen op?
Niets over de zorgwekkende furin cleavage site en de zorgen geuit door wetenschappers in de call met Fauci op 1/02/2020 tav van de mogelijkheid van een labongeval. Informatie onmiddelijk gedeeld?
Alleen reppen over een natural spill over? Waar blijft de Nederlandse onderzoeksjournalistiek?
#OriginOfCovid #lableak

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Hans Zandvliet

Hans Zandvliet Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(