Fikir Akademisi Profile picture
Feb 5 23 tweets 9 min read
1️⃣Gökten gelen bir robot el,Ve bu robot el geçmiş çağların birine taş tabletler bırakıyor.Yani Hz.Musa (as)’ya verilen 10 emir. Arkasından bu robot el bazı kutsal kitaplar bırakıyor.Belki İncil ve belki Kur’an.Zaman ötesi bir yerde.Bu zaman-mekân üstü yere“#OMEGA NOKTASI”diyorlar
2️⃣İnsanlar zihinsel ve teknolojik evrimlerini tamamlayarak Tanrı’yı; yani “Omega Noktası”nda bulunanı gerçekleştirsinler diye bu kutsal mesajları yolluyor? Robot el ile sembolize edilen ve #Omega Noktası’nda bulunan yapay Tanrı.
3️⃣Bize gülünç gelse de, teknoloji bağımlısı ve teknolojiyi kutsalları olarak algılayan gelecek nesiller için bu düşünce “heva”larına çok hoş gelebilecek ve “kendi içinde tutarlı” bir senaryodur.
4️⃣Ray #Kurzweil “Transcendent Man” belgeselinde “Yani, Tanrı var mı?” sorusuna “Henüz değil, diyebilirim” şeklinde cevap vermekte, bir diğer röportajda ise Tanrı’yı bir varlık olarak değil de evrimin sonucunda gelişen insanın ulaşacağı nihai ideal olarak gördüğünü belirtmektedir.
5️⃣ #Singularity ve bu akımın sahte peygamberi Kurzweil’i anlamak için Neoplatonizm’i, Spinoza’yı ve İslamî kültür içine sızan şekliyle “Ukûl-u aşere” (on akıl) düşüncesini bilmek gerekir.
6️⃣ #Singularity, eski bir düşüncenin güncellenerek, çağımıza uyarlanmış yeni bir formudur. Dikkatlice bakanlar, süslü, dijital bir perdenin ardındaki o eski yüzü görebilirler.

7️⃣Panteizm ya da tüm tanrıcılık, her şeyi kapsayan içkin bir Tanrı’nın, Evren’in ya da doğanın Tanrı ile aynı olduğu görüşüdür. Panteistler kişileştirilmiş ya da antropomorfik bir Tanrıya inanmazlar. Panteizm, genellikle monizm ile ilişkili bir kavramdır.
8️⃣Panteizmde her şey Tanrı’nın bir parçası olarak kabul edilir,Tanrı her şeydir ve her şey Tanrı’dır.Tanrı doğada, nesnelerde,insan dünyasında vardır. Panteizm,17. yy filozofu olan Baruch Spinoza’nın çalışmalarına dayalı bir teoloji ve felsefe olarak modern çağda popüler oldu.
9️⃣Monizm, Spinoza’nın felsefesinin temel bir parçasıdır. Spinoza, terim ölümünden sonrasına kadar icat edilmemesine rağmen panteizmin en ünlü savunucusu olarak kabul edilir.“Omega Noktası ve Evreni Uyandırmak konularını gün geçtikçe daha sık duyabiliriz.
🔟#Bilinç (şuur, farkındalık) kavramı Singularity tartışmaları açısından ayrı bir öneme sahip. Eğer cansızların da kendisinin farkında olabileceği tezi kitlelere kabul ettirilebilirse, robotların ve yapay zekânın haklarını savunmak, bunları insana tercih etmek kolaylaşacak
1️⃣1️⃣Ayrıca yine Singularity’cilerin rüyalarından biri olan “evrenin bilinç kazanması” yani uyandırılması gibi meselelerin de taraftar toplamasının ne kadar kolaylaşacağı açık.
1️⃣2️⃣Tekten çoğa giderken nasıl tüm bilinçlerin tek bir Mutlak Bilinç Sahibi’nden (yani kâinat cinsinden olmayan, zaman ve mekândan münezzeh, hem Kendini/Zâtını ve hem de yarattıklarını bilen, kuşatıcı/aşkın/sonsuz ilim sahibi Hz.Allah’tan) kaynaklandığını kabul ediyorsak
1️⃣3️⃣Çoktan teke ulaşmaya çalışanlar da bilinççik sahiplerini bir araya getirip bir Tanrısal Bilinç oluşturma peşinde.(Tersine müh)Bileşik ve sonradan olmayan,parçalardan oluşmayan Allah anlayışımıza karşı Singularity’cilerin kompleks,parçalardan oluşan bir Tanrı tahayyülleri var.
1️⃣4️⃣Böyle çarpık bir anlayışa sahip oldukları ve yanlış nazarla baktıkları için de Tanrı’yı inşa edebilecekleri bir şey sanma yanılgısına düşüyorlar.Bazıları (!) #Omega Noktası ismini verdikleri zaman ötesi bir noktada, zamanın ötesinde ve üzerinde bir varlık vehmediyor.
1️⃣5️⃣Bu inanışa göre böyle bir varlık geçmişe de müdahale edip kendisini yaratacak koşulları hazırlayabilir, paradoksal bir şekilde kendisini yoktan yaratır, hatta hâlihazırda yaratmıştır.
1️⃣6️⃣Bu yaklaşımla ortada hiçbir şey mevcut değilken bir vehim üzerinden sahte bir ilah oluşturulacak ve bir ilüzyonla ona ezeliyet verilmiş olacak. Allah’a ait sıfatlar bu kez illuzyonlarla taklit edilerek hâşâ "onu" tarif eden bir “kuruntu”ya verilecek. #Deccal
1️⃣7️⃣Münafıkça yapılan bir el çabukluğu, göz bağcılığı,demagoji.Panteizm, “aslında her şey tanrının bir parçasıdır ve her şey (evren) tanrıdır”anlayışının adıdır.Panteizm iddiası için bir destek bulma imkânı da tasavvuftaki vahdet-i vücut ekolünün kasıtlı olarak çarpıtılmasıdir
1️⃣8️⃣ İlk bakışta benzer gibi gözüken ve özellikle müslüman olmayanlar tarafından yapılan analizlerde sıklıkla aynı şeymiş gibi değerlendirilen bu iki fikir arasındaki fark gündüz ve gece gibidir ve aslında çok açıktır:
1️⃣9️⃣Panteizm varlık adına Allah’ı inkâr ederken vahdet-i vücut anlayışı ise adeta Allah adına kâinatı inkar eder. Çünkü Allah’ın varlığının sabitliği, gerekliliği, şiddeti, ezeliyeti yanında sonradan yaratılmış kâinat adeta bir hayal gibi kalmaktadır.
2️⃣0️⃣Bu fark herkes için bu kadar açık olmadığından vahdet-i vücut ve genel olarak tasavvuf,çarpıtma ustası #Deccal için çok elverişli bir argüman olarak kullanılabilir.“Evrenin Uyandırılması teorisi kendi içinde mitolojik yönü de olan,din sosu bulandırılmış,manevi! bir öğretidir
2️⃣1️⃣Paradoksal biçimde bir nevi “dinsizliğe maneviyat katma”.. Fakat özellikle doğu mistisizminin ifrata (aşırılığa) kaçan inanç reflekslerine doğrudan hitap etmesi, yadsınamaz şekilde geniş kitleleri peşlerinden sürükleme potansiyellerinin olduğunu gösteriyor.
2️⃣2️⃣Omega point illüzyonu ile hedeflenen,bütün zihinlerin bir merkezde toplandığı ve kontrol edildiği tek kişiye bağlı olan bir tanrıcılık projesidir.Peki bu illüzyonu nasıl yapacaklar?
@ErtanOzyigit @desi_athena
@gulltemel @bircis @HBalikavlayan
@Heyula_Frekans @SerpilOzkan99
2️⃣3️⃣Cevap:
#mRNA aşıları
#Stralink projesi
#Neuralink projesi
#genom projesi
#ID2020 projesi
#kozmizm projesi
#transhumanizm projesi
Ve son olarak bütün bunların ve bunlara bağlı projelerin birleştiği #singularity projesi.

#Tehlikeninfarkindamisiniz

Artık insan ve doğa yok.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Fikir Akademisi

Fikir Akademisi Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @0Kuantum0

Feb 6
1️⃣
Wifi ile insan zihinleri kontrol ediliyor!

Başlığı okuduğumuz zaman, ne kadar da korkunç bir olay diye düşünüyor insan. Yanlış okumuyorsunuz, insanlar Wifi sinyalleri ile kontrol ediliyor. Maalesef ki bu teori yada uydurma bir yazı değil

#MKultra #5G #Metaverse #mindcontrol Image
2️⃣Google'da “Telegram zihin kontrolü” diye arattığınız zaman bu konudan müzdarip olan insanların seslerini duyurmak için grup açtığına şahit olabilirsiniz.Evlerimizde, bilgisayarlarımızda hatta Cep Telefonlarında bile bulunan Wifi ile insan zihinleri kontrol ediliyor! Image
3️⃣Sizlere bu konuyu örneklendire örneklendire,bizzat gündemlerde konuşulan ülkelerin başkanlarının yaptığı istemsiz hareketlerden bile örnekleyerek bu makalenin asıl amacını anlatmaya çalışacağım.İnsan zihinlerinin istemsizce uzaktan kontrol edilmesi tamamen bir insanlık suçudur!
Read 25 tweets
Feb 5
1️⃣Bilim insanları dedikleri birkaç sözde #BigPharma trolunun tehditlerini ve aşagilamalarini görmeyen sözde bilim insanları,araştıran soruşturan İnsanları tehdit olarak görmüşler.İnsanlık için bir tehdit var ise,2019 tarihinden bu yana insanlarla dalga geçen Bill'in trolleridir.
2️⃣#event201 gibi bir aldatmaca senaryosunu görmezden mi gelecektik.Pandeminin hedefinin korku ile kitleleri kontrol etmek ve aşı ile onları dijital köleliğe yönlendirmek olduğunu görmezden mi gelecektik.
centerforhealthsecurity.org/event201/video…
3️⃣Aşısı önceden hazırlanmış ve yeterli korku havası yakalandığında sahte kahramanlar üretilerek hazırlanan illuzyonami dalacaktik

İnsanlarin ölüm sebebinin aşılar ve yanlış tıbbi müdahaleler olduğunu aşılamadan sonra artan ölüm ve vaka sayılarına bakmayip görmezden mi gelecektik
Read 21 tweets
Jan 10
1️⃣
Modern kölelik projesi #ID2020 Nedir ?
Konu ile ilgili sizler için kısa bir yazı dizisi yazdık.

Lütfen okuduktan sonra RT ederek diğer insanlarda ulaşmasına vesile olunuz.
#bilinç #bilgi #haber #5G #NWO #Deccal #insan
2️⃣Dünyada herşey çok hızlandı.Hergün yeni felaketlerle karşılaşıyoruz.Bir tarafta seller diğer tarafta yangınlar, başka yerlerde depremler,ekonomik süreçler,yeni oluşumlar ve daha birçok şey.
3️⃣Aynı zaman diliminde bu tür olaylarin yaşanması binlerce yılda nadiren görülmektedir.Bütün bunların hepsini küresel ısınma yalanına bağlayanlar, insanlıktan neyi gizliyorlar.
Read 23 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

:(