Ook Zaanse ondernemers sluiten aan bij het protest. Groot gelijk, want #HetIsKlaar

Zojuist hebben wij in de Raadzaal ons steun betuigd aan de ondernemers en de Burgermeester gevraagd niét te handhaven.

1/x Image
Helaas dreigt Burgemeester @JanHamming de horeca in Zaanstad om zaterdag de deuren om 10 uur 's avonds wél te sluiten. Benieuwd of de horeca in Zaanstad dit ultimatum accepteert.

Laten we hopen dat het niet tot confrontaties leidt. Daar zit niemand op te wachten.

2/x
De hele wereld is zich aan het afwenden van de jarenlange Orwelliaanse scenario's.

Maar Zaanstad houdt zich nog gedwee aan elke richtlijn of verordening die ons als burgers in onze grondwettelijke vrijheid beperken.

3/x
Houdt dit ooit nog eens op vroeg ik aan @JanHamming. Wij houden ons aan de wet, was het antwoord.

#Befehl_ist_befehl

@JanHamming wilt tóch handhaven. Jammer, want:
A. Het werkt niet
B. Het is discriminerend. Onethisch. Sluit mensen uit. Dat is ongrondwettelijk.

#HetIsKlaar

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Belang van Zaanstad

Belang van Zaanstad Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

:(