Επιστολή Διαμαρτυρίας προς την Υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως

«Από το στάδιο της μαθητείας, των πειραματισμών και της πολυποίκιλης ανίχνευσης η λατινική λογοτεχνία προχωράει σταθερά στη φάση της υψηλής δημιουργίας και της καλλιτεχνικής εκλέπτυνσης.
Επιδιώκεται η αρμονική σύζευξη μορφής και περιεχομένου, πλασματικού και πραγματικού καθώς και εξειδίκευση και το βάθος» είναι ένα ψήγμα από την εισαγωγή του εξεταστέου μαθήματος των Λατινικών των Ανθρωπιστικών επιστημών (1ο πεδίο) στο οποίο καλούμαστε χιλιάδες υποψήφιοι μαθητές
της τρίτης λυκείου να εξεταστούμε στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2021-22. Ορμώμενη από την προαναφερθείσα απόφαση, σύμφωνα με το ισχύον ΦΕΚ, σας αποστέλλω την επιστολή ώστε να επανεξετάσετε την απόφαση αυτή.
Η αδιάλλακτη στάση που τηρείτε ως προς την μείωση της
εξεταστέας ύλης δεν συνάδει με τις αντιξοότητες που αντιμετωπίσαμε ως μαθητές κατά τα 2 προηγούμενα έτη της πανδημίας. Αναλυτικότερα, οι απόρροιες της πανδημίας στον τομέα της εκπαίδευσης, που έγιναν φανερές στις πανελλήνιες του 2020 (αδυναμία διεκπεραίωσης δια ζώσης καθώς και
διαδικτυακών μαθημάτων), «οχυρώσαν» την στρατηγική που ακολούθησε το Υπουργείο Παιδείας στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2020-21, προχωρώντας σε μείωση ύλης των 4 εξεταστέων μαθημάτων όλων των πεδίων, η οποία οφέλησε τους υποψήφιους εξεταζόμενους. Ωστόσο,
επιστρέφοντας στο παρόν, παρά την ομαλή λειτουργία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οι «χαμένες» ώρες μαθημάτων κατα τα σχολικά έτη 2019-20 και 2020-21 αποτελούν και για την δίκη μας γενιά, των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων του 2004,«αχίλλειο πτέρνα». Αναλογιστείτε την αγωνία
και το άγχος που κατακλύζουν εμάς τους μαθητές γνωρίζοντας πως τα εφόδια γνώσεων που θα έπρεπε να κατέχουμε από τα προηγούμενα έτη του λυκείου, με στόχο να έχουμε επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις, δεν είναι επαρκή. Στην δυσχέρεια αυτή, προστίθεται η απόφαση ένταξης στην νέα
ήδη αυξημένη εξεταστέα ύλη, της εισαγωγής των λατινικών. Μιας ύλης 18 σελίδων που αποβλέπουν αποκλειστικά στην ενημέρωση και πληροφόρηση των μαθητών σχετικά με τα χαρακτηριστικά της λατινικής γλώσσας και της λατινικής αρχαιότητας και που εύλογα δεν αποτελούσαν μέρος της
εξεταστέας ύλης, λόγω της ιδιότυπης έκφρασης του συγγραφέα και την διαρκή χρήση συνυποδηλωτικής γλώσσας. Το λεξιλόγιο καθώς και το ύφος των κειμένων φανερώνει την ικανότητα του συγγραφέα να ελίσσεται στην Νεοελληνική γλώσσα με λυρισμό, καθιστώντας ωστόσο αδύνατη την κατανόηση
και αποστήθιση των δυσνόητων πληροφοριών. Η απόφαση σας, κυρία Υπουργέ, είναι μια απόφαση επαναφοράς της στείρας αποστήθισης στο ελληνικό σχολείο, σε μια κατεύθυνση, την θεωρητική, που χαρακτηρίζεται ως η κατεύθυνση των «παπαγάλων». Συνεπώς, στην υπάρχουσα σύγχυση, εξαιτίας
αφενός της πανδημίας που εξακολουθεί να ταλανίζει την κοινωνία, αφετέρου της πρωτοφανής ογκώδους ύλης, η εισαγωγή των Λατινικών στέκεται τροχοπέδη για εμάς τους υποψήφιους.
Κλείνοντας, Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ,
σας καλώ να επανεξετάσετε την απόφαση ένταξης της εισαγωγής των Λατινικών στο πλαίσιο της εξεταζόμενος ύλης των πανελλαδικών εξετάσεων του σχολικού έτους που διανύουμε και να διαψεύσετε τον χαρακτηρισμό του «παπαγάλου» που επωμιζόμαστε οι υποψήφιοι της τρίτης λυκείου
της Θεωρητικής κατεύθυνσης.

Με τιμή
Υποψήφια Πανελλαδικών Εξετάσεων και Πρόεδρος Δεκαπενταμελούς Συμβουλίου Πειραματικού Λυκείου Αγίων Αναργύρων
Σαντίκου Αθανασία
#Κεραμέως #Πανελλαδικές #Λατινικά #Μητσοτακη

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Athanasia Santikou

Athanasia Santikou Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

:(