Jan Kaliba Profile picture
Mar 7 12 tweets 3 min read
O ruských protestech, propagandě, hrozbě vůči ČR nebo Putinově vlivu v USA dnes ve 20 minutách @Radiozurnal1 (17:05, přepis @iROZHLAScz) promluví PAVEL LITVINOV, který (mj.) v roce 1968 dostal za protest na Rudém náměstí proti okupaci ČSSR 5 let v lágru na Sibiři. Co říká:

1/11
Co teď cítí:„Patří to k nejsmutnějším dnům mého života. Při vpádu do ČSSR jsme se cítili podobně, ale tehdy jsme to aspoň čekali. Teď jeto reálná válka s neobyčejnými krutostmi a nedává žádný smysl. Diktátor chce ovládnout nezávislou zemi,která nikdy nebyla součástí Ruska.“

2/11
Srovnání s 1968: „Ani Putin nemohl vystát, že národ, který podle něj má být vazalem, by měl být nějak nezávislý a propojený se svobodným světem, zatímco Rusko zůstane ve s… (omluva za vulgaritu).S tím rozdílem, že ČSSR byla pro Rusy daleko. Na Ukrajinu má každý Rus vazby.“

3/11
O sankcích:

„Život se sankcemi bude pro Rusy hrozný. Ale lidi, kteří mají srdce a civilizované cítění, nepotřebují sankce k tomu, aby nenáviděli svou vládu, co útočí na souseda, který se ničím neprovinil.“

4/11
O protestech:

„Když jsme protestovali proti okupaci ČSSR, nečekali jsme, že se tanky otočí. Bylo nás osm. Teď taky Putina nezastaví protesty v ulicích. Ale je to důležitý vzkaz Ukrajincům, kteří jsou úžasní, že i v Rusku jsou lidé, kteří jsou proti.“

5/11
O Rusech a propagandě: „Nemyslím, že se Rusové od jiných národů geneticky liší, z víc než 99 % jsou stejní jako Ukrajinci nebo Češi. A podívejte se, kolik lidí tady v USA věří Trumpovi. Z Rusů a jejich dětí, které znám tady v USA, jsou lidé, co se naučili žít ve svobodě…

6/11
… Projevuje se nálada vytvořená mnoha lety Stalina, zklamáním z toho, o čem si mysleli, že byla demokracie, i když to byl jen první krok k ní. Bohužel asi nic jiného než porážka v této válce nedává naději, že by se Rusko změnilo.“

7/11
O reakci USA a Západu:

„Jsem rád, že teď máme prezidenta, kterého máme, to mi dává naději. Něco mohl udělat rychleji, ale sám nevím, jak bych v jeho pozici reagoval. Reakce Západu pomůže, sankce pomůžou, pokud budou konzistentní. Západ reaguje dobře, ale pomalu.“

8/11
O Putinově vlivu v USA:

„O tom se mi ani nechce mluvit, je to neuvěřitelné. Máme bývalého prezidenta USA, který Putina podporuje. Trump se s Putinem identifikuje víc než s Amerikou. Měl vliv a stále si udržuje popularitu.“

9/11
Má se i Česko bát ruské agrese?

„Myslím, že by mělo. Tento typ šílených diktátorů se nezastaví, dokud nejsou zastaveni. Pokud bude cítit, že mu prochází to, co dělá na Ukrajině, jsem si jistý, že i Česko bude v nebezpečí. Putin nemá…

10/11
… přesný plán, nedá se říct, na koho přesně zaútočí potom. Ale už se vydal tím směrem. I proto by měli Češi Ukrajině pomoci fyzicky přežít.“

Pavel Litvinov pro 20 minut @Radiozurnal1, i na @CRoPlus @iROZHLAScz

11/11
A za bleskové přetlumočení díky @janukarel

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Jan Kaliba

Jan Kaliba Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(