Fikir Akademisi Profile picture
Mar 10 30 tweets 6 min read
#Transhümanizm ve Post İnsan =Altın vuruş

Yaşayan son özgür nesil’biziz!Çünkü her ‘şey’birbirine bağlandığında artık hiç kimse güvende olmayacaktır!

Julian Assange

1️⃣Bugün olanları anlamak için,insanın yaratıldığı o ilk ana gitmemiz gerekiyor. Çünkü bütün her şey orda başladı Image
2️⃣Hani!Bir zamanlar Rabb'in,meleklere: "Ben yeryüzünde bir halife tayin edeceğim." demişti.Melekler: "Seni övgü ile yüceltip kutsayan bizler dururken orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birisini mi yönetici yapacaksın?"dediler.Allah da:"Ben sizin bilmediklerinizi bilirim."dedi
3️⃣Allah,Âdem'e bütün isimleri öğretti.Sonra onları meleklere sunup: "Eğer doğru söyleyenlerden iseniz bunların isimlerini bana bildirin."dedi.
Melekler de:"Sen her türlü kusur ve eksiklikten uzaksın. Bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur.
4️⃣Şüphesiz Sen her şeyi gerçeği ile bilensin."dediler.
Allah:"Ey Âdem! Bunların isimlerini onlara bildir."dedi. Adem isimleri onlara bildirince,Allah meleklere: "Göklerin ve yerin gaybını Ben bilirim;Ben, sizin açıkladıklarınızı da gizlediklerinizi de bilirim,dememiş miydim?"dedi
5️⃣Sonra meleklere: "Âdem'e secde edin" dedik. İblis hariç bütün melekler secde ettiler. O, yüz çevirip büyüklük tasladı. Ve o kafirlerdendi.
6️⃣Dedik ki: "Ey Âdem!Eşinle birlikte cennette oturun. Orada dilediğiniz her şeyden bol bol yiyin.Fakat şu ağaca yaklaşmayın;yoksa haksızlık yapmış olursunuz.Fakat şeytan onları, oradan kaydırdı. Böylece ikisini de içinde bulundukları durumdan çıkardı.
7️⃣Biz de: "Birbirinize düşman olarak inin. Yeryüzü, belli bir süreye kadar size barınak ve geçinme yeri olacak." dedik.Derken Âdem, Rabb'inden kelimeler aldı. Böylece, Adem'in tövbesini kabul etti. Kuşkusuz O, Tövbeleri Kabul Eden'dir, Rahmeti Kesintisiz'dir.
8️⃣"Hepiniz oradan inin dedik. Ben'den bir hidayet geldiğinde kim ona uyarsa, artık onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.Ayetlerimizi inkar edip yalanlayanlar, Cehennemliktirler. Ve onlar, orada sürekli kalacaklardır.
9️⃣Hani rabbin meleklere demişti ki: "Ben çamurdan bir insan yaratacağım. Ona tam şeklini verip ruhumdan da üflediğim vakit hemen onun için secdeye kapanın."
Bunun üzerine meleklerin hepsi secde ettiler.Yalnız İblîs hariç; o, kibir duygusuna kapılıp kâfirlerden oldu.
🔟Allah, "Ey İblîs" dedi, "Kendi ellerimle yarattığım şu varlığın önünde secde etmekten seni alıkoyan nedir? Büyüklük mü taslıyorsun yoksa ululardan mısın?"
İblîs, "Ben ondan daha üstünüm. Çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın" diye cevap verdi
1️⃣1️⃣Allah, "O halde çık oradan!" dedi; "Artık kovuldun!
Kıyamet gününe kadar rahmetimden uzak kalacaksın!"
"Rabbim! Öyleyse insanların yeniden diriltileceği güne kadar bana mühlet ver" dedi. Allah, "Mâlum vakte kadar mühlet verilmiş olanlar arasındasın" buyurdu.
1️⃣2️⃣İblîs, "Senin kudretine andolsun ki rabbim, samimi kulların hariç, insanların topunu kesinlikle yoldan çıkaracağım" dedi. Allah buyurdu: "O zaman gerçek -ki ben hep gerçeği söylerim- şudur: Kesinlikle ben cehennemi, sen ve bütün sana uyanlarla dolduracağım!"
1️⃣3️⃣Allah buyurdu:Ben sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan nedir?" (İblîs) "Ben ondan daha üstünüm;çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın"dedi. Allah,"Öyle ise in oradan! Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir.Çık! Artık sen aşağılıklardansın!"buyurdu.
1️⃣4️⃣İnsanlık için dünyada Bütün herşey yeniden başlamıştı.İnsanoğlu cennete dönmenin ,şeytanda onu yoldan çıkarmanın mücadelesini kendisine tanınan süreye kadar verecekti.
Zirvedeki son ve en büyük savaşa giden yolculuk başlamıştı.
1️⃣5️⃣ #Kıyamet ne zaman kopacak bilemeyiz ,ancak şeytanın ihalslı olan kullar hariç bütün insanları ifsad ederek dosdoğru yoldan koparacağı ve cehhennem çukurlarına sürükleyeceği bir zamandayız.
1️⃣6️⃣Deccal'i herkes duymuştur.Bütün peygamberlerin ümmetlerini uyardıkları ve yeryüzünde şu ana kadar görülmemiş fitnenin adı.Şeytanın huzurdan kovulduğundan beri planladığı altın vuruş.İçinde bulunduğumuz çağ deccalin çağına öyle çok benziyorki fitnelerin ardı arkası kesilmiyor.
1️⃣7️⃣ Şeytanın #altın vuruşu olan deccal planı şu anda işliyor.Yaklaşık 200 yıldır fiili olarak başlamış olan bu plan şu anda zirveye çıkıştan önceki bekleme noktasında ve harekat planlama odasında gelişmeleri takip ederek çıkacağı azmana kendisini hazırlamaktadır
1️⃣8️⃣ #Deccal planının daha iyi anlaşılması için yukarıda yazılan ayetlerdeki hususlar konu ile alakalı olduğu için yazlıması gerekliydi.Hz.Adem'den Hz. Nuh'a kadar olan 1.İns. döneminin sonunda yeryüzünde büyü,zulüm,adaletsizlik,ve fitneler artmış ve zirve noktasına gelmişti.
1️⃣9️⃣Nuh tufanı ile, şeytanın başını çektiği ve ele geçirdiği insanlardan kaynaklı fitneler,insan genetiğinde oluşmuş olan bozulmalar ortadan kalkmış ve gelecek insan nesilleri için yeni dönem başlamıştı.
2️⃣0️⃣Nuh tufanıdan bugüne kadar şeytan yeryüzünde bozgunculuk planlarını yerel düzeyde yürüterek insanlığı ifsad etmeye devam etmiş,bu ifsadlara karşı ise yaratıcı tarafından insanların Dosdoğru yoldan ayrılmamalari için peygamberler göndermiştir.
2️⃣1️⃣Dosdoğru yol üzerinde durarak insanları yerel düzeyde kendisine uyanlar eliyle ifsad eden şeytan, Hz. Muhammedin yeryüzüne teşrifiyle bu mücadeleyi kademeli olarak küresel düzeye taşımış ve 1. ve 2. Dünya savaşları ile deccal planını uygulamaya koymuştur
2️⃣2️⃣İlk yaratılıştan bugüne kadar yaşananları önemli noktalarını ifade ederek yazmaya çalıştım.
1.Dünya savaşı ve sonrası için aşağıdaki seride sunulan bilgi selinden istifade edebilirsiniz.

2️⃣3️⃣Şimdi sıra hepimizin gözlerinin önünde cereyan eden ama uygulanan illüzyonlardan dolayı farkına varamadığımız deccalin sistemi olan transhümanist akım veya diğer adıyla post insan.
2️⃣4️⃣Büyük plan insanlığın nüfusunun yeryüzünde en fazla olacağı illüzyon sırlarının deşifre olacağı ve deccalin günlerinin bizim günlerimiz gibi olduğu ve icraatlerini çok hızlı yapacağı kısa zaman dilimini kapsamaktadır.
2️⃣5️⃣Zaman kısa ve vaad edilen süre dolmak üzeredir. Bunu çok iyi bilen illüzyonist şeytanın ve fitnenin büyüğünü sona saklaması üzerinde hepimizin çokça düşünmesi ve herkesi bu konuda uyarmamız gerektiğini bilmemiz gerekir.
2️⃣6️⃣Konuya girmeden önce kısaca deccali sistemin küresel altyapısının hazırlık aşaması olan hümanizmden bahsedip bunun bir üst versiyonu olan ve şeytanın atlın vuruşu olarak nitelendirdiğim transhümanizme geçeceğim.
👇
2️⃣7️⃣Hümanizm, insana dair konulara dinlerin ya da inanışların ve bunlarla ilişkili kavramların ışık tutmasını istemeyen, bunu yaparken herhangi dini karşısına almayan, kavgaya tutuşmayan bir akımdır.
2️⃣8️⃣Daha iyi bir dünya hedeflediği iddia edilen hümanizm, agnostisizme (bilinemezcilik) hatta ateizme (tanrıtanımazlık) daha yakın duran bir görüştür.
Oysa birçok insan hümanist kelimesini sadece insancıl, insanları sevme ülküsü olan anlamında tanımlamakta ya da algılamaktadır.
2️⃣9️⃣Aydınlanma ve hümanizm insanın daha eşitlikçi, özgür ve adil bir dünyada yaşayacağı bir dünya öneriyordu.Fakat 19. ve 20. Yüzyılda böyle olmadı. Sanayileşmeyle birlikte insan emeği sömürüsü sonrasında sömürgecilik,dünya savaşları, iç savaşlar ve ekonomik bunalımlar yaşandı. ImageImage
3️⃣0️⃣İnsan hem cinsine ve doğaya karşı sert ve acımasızlaştı.
Hümanizm düşüncesini ortya atanlar aslında bu düşüncenin arkasına saklanarak insanları köleleştirmenin ve dünyayı ele geçirmenin planlarını yapanlardır. ImageImage

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Fikir Akademisi

Fikir Akademisi Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @0Kuantum0

Jun 12
GLOBAL KOMPLO (1)
0️⃣9️⃣/1️⃣1️⃣/2️⃣0️⃣0️⃣1️⃣
1️⃣Dünya bu tarihte değişti ve hiçbir zaman eskisi gibi olmadı.Bu tarih insanlığın canlı yayınla derin bir hipnoza düşürülüp kandırıldığı tarihtir.

#Bilgi #Komplo #11Eylül #Globalkomplo #Globalillüzyon #StopNWO Image
2️⃣11 #Eylül 2001.
Bu tarihin ne demek olduğunu anlamak için ve buraya nasıl gelindiğini anlamak için film şeridini biraz geriye sarmak gerekir.

Bu #Küresel #komplo için, hangi komplolar ile insanlığı illuzyonlarda bıraktılar. Image
3️⃣Bunun için aşağıdaki yazı dizisinde yaşanan komploları yüzeysel olarak yazmıştım.İsteyen arkadaşlar bu yazı dizisinden yararlanabilir.

Read 21 tweets
May 29
Kara büyü ve Global Bab-il (4)
1️⃣ illuminati soyu dünya olaylarını yeryüzünde ve ülkelerde kurdukları görünen ve görünmeyen olmak üzere iki tür çatı yapı ile yürütürler.Görünenler resmi kanunlara tabi olanlar,görünmeyenler ise kanun dışı ve gizli olanlardır.
2️⃣Bu örgütler için için Roma'da yazılan,Londra'da planlanan çalışmaları kendi bölgelerinde ve bölge ülkelerinde toplumlarına yaptırmak ve uygulatmak mecburiyetindedirler.Yapmayan veya yaptıramayan yönetimler kendi yöntemleri ile tasfiye edilir ve yerlerine yenileri getirilir.
3️⃣Ülke yönetimlerinin değişmesi bunların programını değiştirmez, çünkü ülke yönetimine getirdikleri yeni iktidarları halka kurtarıcı olarak tanıtirlar.Tarihe baktığınızda halklar sürekli bunların zulümlerine maruz kalmış ve yine bu yapıların getirdikleri isimler kurtaricilar
Read 25 tweets
May 28
Kara büyü ve Global Bab-il (3)
1️⃣Tarih boyunca"özgürlük savaşları"nın çoğu bu soy aileler arasında önceden planlanmış ve yine bu soy aileler tarafından çıkartılıp bitirilmiştir
Peki neden?
İnsanları kontrol etmenin ve yönetmenin en iyi yolu sürekli kontrolü kaos çıkarmaktır
#oku
2️⃣İnsanlar birbirleriyle savaşırken,arka planda bunların yeni planlarının neler olduğunu bilmezler.Savaşan taraflar kendi kontrollerindedir.Çünku kendi kontrollerinde olmadan girdikleri birçok savaşı kaybetmişler ve yer altına çekilerek yeniden güçlenecekleri günü beklemislerdir.
3️⃣16. yy dan beri yapılan savaşları incelediğinizde karşınıza bu durum çıkacaktır.Son 2yy da yapılan savaşların tamamının arkasında bu soy aileler vardır.Aci olan şu ki halen devam eden savaşlara baktığınızda da bu durum devam etmektedir.
Read 21 tweets
May 28
Kara büyü ve Global Bab-il (2)

1️⃣Bugün "Gizli cemiyetler"
Cizvitler
Tapınak şövalyeleri
Malta şövalyeleri
Opus Dei
Farmasonlar
Kuru kafa kemik tarikatı
Bohemian kötüsü ve daha birçok gizli gruplar küresel bir faaliyet içerisindeler.
2️⃣En tepede hepimizin bildiği ama o olmayan yapı "İlluminati"var.Ayfinlaşmiş olanlar.
Bütün gizli cemiyetleri birleştiren kara rahipler konseyinin devamı.Yapilanmalarini artık çoğumuz biliyoruz.(Piramit)
3️⃣Bu yapılanmada köleler belirli bir dereceye kadar yükseltilir ve kullanılırlar.Aldiklari bilgiler ve kendilerine verilen görevler ile en yüksekte olduklarını zannederler ama hiç bir zaman öyle dedigidir.Büyü etkisi ömür boyu bu türlerin üzerinde devam eder ve asla ihanet olmaz.
Read 25 tweets
May 28
Kara büyü ve Global Bab-il

1️⃣Roma'yı ve Roma imp.kuranlar hepsi birbirine bağlı olan Sümer,Babil ve Mısır soyundan gelenlerdi.
Bugün dünyanın bir çok yeri hâlâ Roma hukuku ile yönetilmektedir.Bu soydan gelenler daha sonra Roman kilisesini kurdular.
2️⃣Roman kilisesini kurarak Atalarının dini ile alakalı konuları Hristiyanlığın içine koydular,ama hiçbir zaman kendileri Hristiyan olmadılar.Roman kilisesi ile Babil dini yeniden adlandırılmıştır.
3️⃣Roma imp.yayıldıkça bu soy ailelerde Avrupa'ya yayılmaya başladılar.Kuzey Avrupa'ya taşınan bu aileler,Mısırdan gelen soy ile birleşerek Tufan öncesi birliklerini oluşturdular.Sömürdükleri yerlerden getirdikleri zenginliklerle, Avrupa'nın asıl aileleri ve aristokratlar oldular.
Read 29 tweets
May 27
1️⃣Yıl 2019: Dünya #Covid19 adında yeni bir virüs ile tanışmış ve bütün insanları buna inandirmak için #Nazi propagandaları başlamıştı.Sürekli yalan tekrarlar.
Artik insanları meydanlara toplamaya gerek yoktu,çünkü insanların evlerindeki ekranlar bu işi için fazlasıyla yapıyordu.
2️⃣Herkes ne olduğunu anlamaya çalışıyor ama hiç kimse bir şey bilmiyordu.Bilenlerde zaten hiçbir şey bilmeyen "Bill'in adamlariydi.Onlar ne olduğunu çok iyi biliyorlardı,ama şirket bilimi emrinde oldukları için sorgulamadan ittat ediyorlardı.
3️⃣2019 yılı yaz aylarinda bitecekti herşey.Önümüzdeki iki hafta çok önemli,bilmem kaç saat dışarı çıkma,kucaklaşma,falan filan derken değişken yalan türleri ile insanların zihinleri temelli işgale hazır hale getirilmeye çalışılıyordu.
Hedef tam isgaldi
Read 16 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(