Δέσπω Profile picture
Mar 16 3 tweets 1 min read
Δηλαδή στα #δημοσια_νοσοκομεία θα ΙΔΙΩΤΕΥΟΥΝ γιατροί που δεν μπαίνουν στο ΕΣΥ γιατί δε θέλουν τους ΧΑΜΗΛΟΥΣ μισθούς. Αντί να αυξήσουν τους μισθούς των γιατρών και των νοσηλευτών του δημοσίου για να μπουν στο ΕΣΥ, τους ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΟΥΝ μπροστά στους ιδιώτες. 1/3
Οι ιδιώτες γιατροι θα χρησιμοποιούν δημόσιες υποδομες τις οποίες θα φθείρουν ή θα τις αφήνουν σε οποία κατάσταση. Ποιος θα ελέγχει την κατάσταση στην οποία αφήνουν τον δημόσιο εξοπλισμο; Ποιος θα πληρώσει το λογαριασμο; #Πλεύρης 2/3
Οι ιδιωτ.κλινικές στις οποίες τωρα γινονται αυτα τα χειρουργεία ειναι πλέον ανεπαρκείς;Γιατί να μπουν ιδιώτες στα δημοσια νοσοκομεία; Μηπως η συντήρηση χειρουργείων ειναι ασύμφορη για τις κλινικές και θέλουν να διατηρησουν μόνο το «ξενοδοχειο»;Ή θέλουν να πάρουν και το δημόσιο;

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Δέσπω

Δέσπω Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(