Oğuzhan Uygun Profile picture
Mar 29 5 tweets 3 min read
ADIM ADIM MİLLİ TORYUM SANTRALİNE DOĞRU

Toryum santrali sayesinde Uranyum'a ihtiyaç kalmayacak

FİGES ve TÜBİTAK MAM 3000 MW termal gücündeki Toryum yakıtlı Ergimiş Tuz Reaktörü’nün Isı değiştiricilerinin analiz ve tasarımlarını, yoğun bir çalışmadan sonra başarıyla tamamladı.
Eritilmiş Tuz Reaktörleri, erimiş haldeki sıvı tuzu reaktördeki tepkimeyi başlatmak için kullanıyor. Araştırma ekibi Tuzlu Sulama Deneyi'nin (SALIENT) bir parçası olarak örnek bir parça toryumu nötronları çarpıştırarak füzyonlanabilir uranyuma dönüştürmeyi planlıyor.
Toryum uranyumdan 35 kat verimli bir yakıttır. Doğada üç kat bol bulunur; taşıması ve işlemesi kolay olduğundan uranyumdan 4 kat ucuzdur. uranyumun binde 6’sı kadar atık üretir! Öyle ki dünyada 80 yıldır salt toryum reaktörleri olsa sadece 40 bin ton radyoaktif atık üretirdik!
TÜRKİYE'NİN BİN YILLIK İHTİYACINA YETİYOR

Türkiye dünyada 2.sırada bulunuyor

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı raporuna göre dünya genelindeki 6,7 milyon tonluk toryum rezervinin yüzde 11'i Türkiye'de bulunuyor.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Oğuzhan Uygun

Oğuzhan Uygun Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @ogzhn_uyg

Jan 18
Milli makine sanayisini özgürleştirecek DEV adım

5 EKSEN MİLLİ CNC KONTROL ÜNİTESİ ÜRETİLDİ

5 eksenli CNC Kontrol ünitelerine uygulanan ambargo sonucu 2020 yılında kurulan MİLTEKSAN, CNC kontrol ünitesi üretimine başladı.
#YerliveMilliSanayi
MİLTEKSAN A.Ş. Genel Müdürü Prof. Onur Tunçer "Yaklaşık bin 500 dolar/kg ihracat değerine sahip büyük oranda yazılım içeren yüksek teknoloji ürünü 5 Eksen CNC Kontrol Üniteleri ile ülkemiz için ciddi bir katma değer sağlayacak olmanın da heyecanını yaşıyoruz.”
Projeyle, Türkiye'nin CNC makine ve robot sektöründe ihtiyaç duyulan yerli servo sistemler, yüksek hassasiyetli tahrik sistemleri, yataklama elemanları, spindle ve sürücüleri, robot kontrol üniteleri gibi birçok alanda da gelişmelere kapı açılacak.
@milteksan @sahaistanbul
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(