Thread για #Πάτρα:

Οι άνθρωποι που, επ αφορμή περιστατικών όπως αυτή της Πάτρας, ζητούν τα πιο μεσαιωνικά βασανιστήρια και τιμωρίες, χωρίζονται σε 2 βασικές κατηγορίες, οι οποίες αλληλοσυμπληρώνονται.

Αφενός, αυτοί που αν τους δινόταν η ευκαιρία θα τα διέπρατταν οι ίδιοι.
Αφετέρου, αυτοί που είναι πρόθυμοι να συναινέσουν στην ανάθεση σε τρίτο, κυρίως στο κράτος.

Στην πρώτη περίπτωση έχουμε δυνητικούς βασανιστές οι οποίοι υπό τον μανδύα του "νοικοκύρη" και του "κανονικού" ανθρώπου κυκλοφορούν ανάμεσα μας και, πιθανώς...
...υλοποιούν τις βάρβαρες φαντασιώσεις τους πάνω στα σώματα ζώων ή άλλων ανθρώπων, κυρίως ασθενέστερων από αυτούς, δηλαδή γυναίκες και παιδιά.

Στην δεύτερη περίπτωση, έχουμε μία ευκόλως χειραγωγίσιμη μάζα η οποία μπορεί να αποτελέσει τον νομιμοποιητικό παράγοντα...
...για την κανονικοποίηση και καθιέρωση τιμωρητικών μεθόδων οι οποίες θα είναι υπερβολικά δύσκολο να περιοριστούν και με απόλυτη βεβαιότητα θα χρησιμοποιούνται για την καταστολή αντιφρονούντων, όπως και γίνεται σε ένα βαθμό.
Τα βασανιστήρια είναι κοινή πρακτική στους κύκλους της ΕΛ.ΑΣ, είτε με σκοπό την τιμωρία και τον εκφοβισμό, είτε με σκοπό την απόσπαση καταθέσεων. Παρόλα αυτά, η επικοινωνιακή διαχείριση τους συνήθως διέπεται από μία "ενοχικότητα", η οποία εκφράζεται είτε με την πλήρη άρνηση της..
..διάπραξης τους, είτε με την υποβάθμιση της σοβαρότητας τους σε συνδυασμό με την στοχοποίηση των θυμάτων ως μη ανήκοντα στον κορμό της "κανονικότητας".
Φανταστείτε, λοιπόν, μια κατάσταση όπου αυτή η "ενοχικότητα" θα έχει εξαφανιστεί και που τα βασανιστήρια θα καταστούν κοινή...
...και απροκάλυπτη πρακτική. Είμαστε όλοι εν δυνάμει θύματα. Κανένα δικαίωμα δεν είναι κεκτημένο. Από τη μία μέρα στην άλλη μπορούν να υπονομευθούν ανεπιστρεπτί. Τα δικαιώματα διεκδικούνται καθημερινά.
Σκεφτείτε το αυτό την επόμενη φορά που θα μπείτε στον πειρασμό να προκρίνετε τον βασανισμό ενός ειδεχθούς εγκληματία, χάριν μιας αόριστης και επικίνδυνης αντίληψης περί "δικαιοσύνης".
Η πραγματική δικαιοσύνη έγκειται στην μη-επανάληψη τέτοιων εγκλημάτων, στη δημιουργία μιας κοινωνίας όπου η βαρβαρότητα απέναντι στα παιδιά θα εξαφανιστεί και η ευζωία τους θα διασφαλιστεί.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Giorgos K.

Giorgos K. Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Giorgos88916611

Mar 30
Όποια και να είναι η κατάληξη στην υπόθεση της #Πατρας, παρατηρώ πως μεγάλη μερίδα ανθρώπων αντιλαμβάνεται τέτοιες περιπτώσεις ως ένα είδος διαδραστικής ηθικοφανούς ψυχαγωγίας για να ξεφεύγουν από την μίζερη καθημερινότητα τους. Το ενδιαφέρον για τα παιδιά παρότι ειλικρινές...
...σε ένα βαθμό, είναι μάλλον επιφανειακό. Η αλληλεπίδραση με τέτοιες υποθέσεις προσομοιάζει την αλληλεπίδραση με το προϊόν του κινηματογράφου. Η παρουσίαση των γεγονότων έχει χαρακτήρα infotainment. Φοβάμαι πως κάποιοι άνθρωποι, αντί να δραστηριοποιηθούν για τα...
...δικαιώματα και την ευζωία των παιδιών στην Ελλάδα, απλά θα περιμένουν την επόμενη "ταινία" για να περάσουν την ώρα τους και να ικανοποιήσουν ένα εικονικό αίσθημα δικαιοσύνης, το οποίο τους αποστερείται στην καθημερινότητα τους.
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(