Wouter Aukema Profile picture
May 4 23 tweets 9 min read
#WOBteam - #Stikstofbeleid Deel 2

Over #Aerius SRM 2 en het #Stikstofbeleid waar de commissie Hordijk concludeerde dat daar weinig van klopt

1/

rijksoverheid.nl/documenten/wob…
“Nog even wat bullits voor het gesprek van vanmiddag met Cora en Carola”

Negatieve Beeldvorming vereist dus weer zo’n #narratief: “obv huidige kennis en inzichten”

2/ Image
Dit kan haast niet kloppen. Hoe kan de uitstoot van auto’s nu voor 90% naar het buitenland verdwijnen?

En als dat al zo was, dan krijgen wij in NL dus ook 90% van de Duitse en Belgische uitstoot hier in NL immers?

3/ Image
Hoezo is dit weggelakt?
@lientje1967: Kunt u dit stuk wel inzien?

4/ Image
Hier wordt de beste tactiek overlegd: Kabinetsreactie VOOR of NA uitspraak Raad van State

5/ Image
Sanering Varkenshouderijen - valt kennelijk buiten de reikwijdte van het WOB verzoek. Maar dat maakt het toch niet on-openbaar?

Expert-team Stikstof - 8 pagina’s, 99% weggelakt want buiten bereik verzoek…

De inhoud hiervan wil ieder kamerlid lezen, toch?

6/ ImageImage
We zien vaak de landsadvocaat voorkomen in de WOB documenten.

Is de #Stikstof-crisis ook een kwestie van juridisch dicht timmeren?

7/ Image
Let op wat in de Advies paragraaf staat.

Gaan we op inzoomen in de volgende tweets

8/ Image
Commissie Hordijk concludeerde precies het tegenovergestelde?

9/ Image
Wederom, commissie Hordijk oordeelde het tegenovergestelde

10/ Image
Kan Bouwend Nederland (@BouwendNL) dit bevestigen?

11/ Image
SRM2-model:
“Beste wat er is”
“Functioneert al heel lang goed”
“Doet meer dan alleen Stikstof”

12/ Image
Oftewel: Als het kabinet toegeeft dat het model niet deugt, dan deugt het beleid ook niet.

En daarom deugt het dus …

13/ Image
Vrije Vertaling: #Stikstof is een goudmijn voor de advieswereld.

14/ Image
Betreft deze tweet (?):

Ojee, Nijhuis beschikt over deze notitie van de landsadvocaat…

15/ Image
Percentage uitstoot versus de afstand tot de bron.

Welke van de twee grafieken klopt en welke niet?

Of hangt dit af van het ‘narratief’?

16/ Image
De minister is niet blij met het RIVM onderzoek:

Ook in Covid-WOB docs zien we regelmatig hoe de politiek het RIVM probeerde te overrulen.

17/ Image
En als overrulen niet lukt, dan op z’n minst vertragen, dat RIVM onderzoek:

18/ Image
Wat zijn die ‘stikstof producerende activiteiten’, die de overheid wil aankopen?

Bedoelen ze hier boeren-land mee, of ook industrie?

19/ Image
Dit is interessant:

Er blijkt dermate snel besluitvorming te zijn doorgevoerd, dat er zelfs geen tijd was voor interne nota's.

Juridische risico's zijn er wel degelijk, maar weggelakt. En email verkeer zit niet in deze WOB.

20/ Image
Mijn Samenvatting:

- Uitstootberekening wegverkeer deugt niet
- Overdadig weglakken
- Stukken van Landsadvocaat ontbreken (wel beleidsbepalend!)
- Emails ontbreken

21/
Mijn Conclusie:

Het stikstof-beleid lijkt voornamelijk op juridische gronden te zijn gebaseerd, met een hoofdrol voor de Landsadvocaat.

Als kamerlid zou ik zeer geinteresseerd zijn in juist die stukken waaruit die rol en die juridische aspecten duidelijk worden.

22/

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Wouter Aukema

Wouter Aukema Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @waukema

May 3
#WOBTeam draadje:

Over #Aerius, SRM 2 en het #stikstofbeleid waar de commissie Hordijk concludeerde dat daar weinig van klopt.

1/
Ministerie I&W zit enorm in haar maag met dit rapport:

2/
Gerommel achter de comma's met als gevolg dat uitgevoerde berekeningen de #stikstof #depositie fout weergeven:

3/
Read 14 tweets
May 3
In 2020 heeft @Twitter een zgn COVID-19 stream beschikbaar gesteld, die overheden dmv keywords ALLES en IEDEREEN op Twitter laat verzamelen en analyseren.

#MassaSurveillance #WOB

blog.twitter.com/developer/en_u…

1/ ImageImage
Zodra je 'boven het maaiveld uitsteekt', komt men in actie.

Voorbeelden:

Trollen gaan reageren in jouw draadje of er wordt een ūber-troll ingezet;

Men drukt op de 'kill' switch en cancelt jouw account;

2/
In de #WOB docs lezen we hoe #trollen ‘mensen van buiten de overheid’ worden genoemd:

3/ Image
Read 5 tweets
May 2
"#EudraVigilance (European #VAERS) DOES NOT provide the total number of cases reported with a FATAL OUTCOME"

According to @EMA_News in their recent Safety Updates.

Source: Footnote 3,
ema.europa.eu/en/documents/c… Image
So @EMA_News does not provide the total number of fatal cases, but is obliged to do so by EU Law. I find this rather disturbing.

Also, what is stunning is that EMA refers to CASES, not Suspected Adverse Events.
"EudraVigilance relies on individual healthcare
professionals and patients to report their own experience."

No, EMA receives reports solely from National Competent Authorities, NOT from patiens or HC providers directly.
Read 4 tweets
Apr 30
#WOB BeslisNota @MinVWS d.d. jul-2021

50 Extra #Juristen nodig en een ProgrammaDirectie.
Meerkosten: 10 MILJOEN euro per jaar.

Dat is 200 duizend euro per jurist. Om zwart te lakken en ambtenaren uit de wind te houden.

1/
105 Covid WOBS bij VWS in 2021 = ruwweg 95K Euro/Wob.

In 2021 werden 1080 Wob verzoeken gedaan bij de Rijksoverheid = ruwweg 100 miljoen euro.

Bron: rijksoverheid.nl/documenten/pub…
"Tipp-Ex wordt ook wel omschreven als [...] Klootzakken-Inkt" 😂

nl.wikipedia.org/wiki/Tipp-Ex
Read 5 tweets
Mar 29
Dit Kabinet weigert om het #FeitenRelaas mbt de #Mondkapjesdeal aan de 2e Kamer te geven.

Daarom hier de #Feiten die wij aantreffen in de WOB-documenten.

Onderaan mijn conclusie hierover.

#WOB Team @VegtDoor, @CeesCees72, @danvandertuin

./ Image
#Feit 1:

De Jonge zet topambtenaar Bas van den Dungen op de deal. Samen met Martin [van Rijn?]

"Deal absoluut niet als concurrerend initiatief positioneren"

De Jonge bevestigt: "Concurrerend initiatief slaat nergens op"

Geen concurrentie leidt tot hoge inkoop-prijzen...

./ ImageImage
#Feit 2:

Alle 'creativiteit' wordt ingezet om geen concurrerend netwerk te krijgen.

Aanbestedingsregels kunnen daarbij 'opgelost' worden.

'Gewoon de spullen de loods in Leusden binnenrijden', voorkomt concurrentie en 'de rest regelen we later wel'.

./ ImageImageImage
Read 12 tweets
Mar 14
#WOB - Militaire inzet tegen NL burgers en politici, buiten de wet, zonder mandaat

Landmacht + RIVM + Politie + NCTV + MIVD + KNAW + Meertens Instituut

#OSINT -> #Psyops -> #BDM -> Geestesweten-schappelijke analyse

Lange draad. Zie ook: indepen.nl/keert-de-neder…

1/n Image
Dagelijks worden social & media platforms leeg gezogen en verwerkt tot 'sentimenten'.

2/n Image
Getoonde tweets zijn eenvoudig te herleiden naar personen

Zo ook de 5e tweet van onder: Betreft de persoon Gerard Velthuizen. (De tweet staat nog online)

3/n Image
Read 23 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(