Erkki Seppänen Profile picture
May 13, 2022 • 4 tweets • 3 min read • Read on X
Vanhan kertausta. Huomioita ja lyhyt ketju aiheista #kieli #kielitiede #merkitys #todellisuus ja #valta. 🧵

Kun rumpali ja kalastaja puhuvat virvelistään, on selvää ainoastaan se, että molemmat harrastavat juttuja. Toinen lyö jotakin ja toinen viskoo sitä veteen. 1/3 Image
Sanotaan että kieli on vain murre, jolla on laivasto. Mutta jos rumpalit ja kalastajat alkaisivat vaatia itselleen laivastoa virveleiden vuoksi, pitäisimme heitä vähän tyhminä. 2/3 Image
On siis ymmärrettävä, että ilman merkitysneuvotteluja, joissa symboleja peilataan toisiinsa dialogissa ja ne maadoitetaan ulkoiseen todellisuuteen, ei kommunikaatio ole edes teoriassa mahdollista ja jäljelle jää pelkkä valtapeli. 3/3 Image

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Erkki Seppänen

Erkki Seppänen Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @miliisimusic

Jul 25, 2023
Ketju suhtautumisesta rasismiin. Viime aikoina, kuten usein viime vuosina, on puhuttu paljon rasismista. YLE on tehnyt aiheesta tuoreen kyselyn, jossa ilmenee mielenkiintoisia eroja puolueiden välillä. 1/x

https://t.co/OVD4zfLDsByle.fi/a/74-20042221
Image
Koska on vältettävä populistien helppoja ja yksinkertaisia selityksiä, täytyy muistuttaa rasismin olevan käsitteenä epämääräinen, kiistelty ja historian aikana merkittävästi laventunut. Kuten sosiologi Puuronenkin (2011) hyvin tuo esiin. 2/x Image
Näin ollen erilainen suhtautuminen on ymmärrettävää. Yhdelle kyse on monimutkaisesta yhteiskuntapoliittisesta ilmiöstä ja käsitteestä, toiselle se on selkeä ja suoraviivainen signaali. 3/x Image
Read 6 tweets
Mar 16, 2023
Tehdäänpä pieni ketju. Ilmeisesti kansataloustieteen perusteisiin ja eurovaluutan ongelmiin perehtymättömät ovat naureskelleet sille, kun puheenjohtaja Purra eilen totesi euron olleen Suomelle virhe. Mutta kannattaako #fantsuttelu|? 1/x
Eurovaluutan ongelmat pienen, vientivetoisen maan kannalta, ovat hyvin selkeät ja niistä on saatavilla runsaasti akateemisia esityksiä. Jos aihe on sinulle uusi, professori Kanniaisen toimittama ajatuspaja Liberan kirja on hyvä paikka aloittaa. 2/x

libera.fi/julkaisut/euro…
Kansantaloustieteen professori Kanniaisen ryhmän arvion mukaan euro ja rahaliiton rakenneviat ovat maksaneet Suomelle n. 10% hyvinvointitappion verran. 3/x

is.fi/taloussanomat/…
Read 12 tweets
Mar 15, 2023
Tätä @freelanceSane|n tekstiä jakoi muutama varteenotettavakin taho. Siinä kuulemma torpataan kaikki Purran väitteet faktoilla. Päätin vilkaista ja tämä onkin todella aika hyvä esimerkkitapaus. 1/x

santerikarki.fi/2023/03/15/rii…
Räväkkä otsikko tutulla rasismiretoriikalla on toki vanha ja kulunut, mutta monet tunnetusti lukevat vain otsikon, ja tällainen tietysti ruokkii jo-olemassa-olevia ennakkoluuloja persuja kohtaan. Jatketaan silti. 2/x
Leipätekstin ensimmäisellä riville on laitettu lainaus, jota ei viitatussa Hesarin jutussa ole. Koko jutussa ei esiinny fraasia "tekemättä mitään". Puhdas olkiukko ja sanojen suuhun laittaminen. Ikävää, mutta mennään vielä eteenpäin. 3/x

hs.fi/politiikka/art…
Read 5 tweets
Mar 15, 2023
Silloin tällöin kuulee sanottavan, varsinkin politiikkaa vähemmän tuntevien taholta, että kun persut aina vain osoittelevat sormella ongelmia eivätkä esitä mitään ratkaisuja. Miksi näin koetaan, vaikka ratkaisuehdotuksia onkin esitetty? 1/x
Olen itse seurannut aktiivisesti yhteiskunnallista keskustelua kielentutkijana nyt ehkä 8 vuotta. Aluksi ulkopuolisena tarkkailijana, sitten keskustelijana, nykyään puolueaktiivina ja PS-eduskuntaryhmän kansliasihteerinä. Tässä huomioni asiasta ulko- ja sisäpuolelta. 2/x
Usein PS nostaa esiin ongelmia tai ilmiöitä, jotka ovat suomalaisessa keskustelussa ja politiikassa ajautuneet eri syistä ikään kuin pyhiksi opinkappaleiksi eli dogmeiksi. Niistä on konsensus, niiden epäkohtia peitellään tai niistä vaietaan, niitä pidetään noloina. 3/x
Read 9 tweets
Mar 9, 2023
Objektiivisesti havaittavissa todellisuudessa sukupuolia on nisäkkäillä kaksi. Tämä on myös tieteellisen maailmankuvan mukainen biologinen fakta, huolimatta siitä, että tunnetaan myös poikkeuksia ja jotkut ihmiset kokevat sukupuolidysforiaa. 1/x
Filosofi David Humen (1711-1776) mukaan tosiasioista ei voida johtaa arvoja tai moraalisia sääntöjä (nk. ”Humen giljotiini”). Näin ollen pelkän kaksijakoisen sukupuolen todellisuuden toteaminen ei automaattisesti tarkoita kenenkään ”syrjintää” tai ”olemassaolon kieltämistä”. 2/x
Sukupuolidysforia on ihan lääketieteessä tunnettu tila, jossa ihminen tuntee ahdistusta ja kärsimystä ristiriidasta subjektiivisen sukupuoli-identiteetin (oma kokemus) ja objektiivisen, biologisen sukupuolensa (kehon havaittavat ominaisuudet) välisestä ristiriidasta. 3/x
Read 8 tweets
Feb 24, 2023
Ilmeisesti Punainen Risti on tuomassa työpaikoillenne kiistanalaiseen #antirasismi|n uskomusjärjestelmään nojaavia koulutuksia. Kyse ei ole rasismin vastustamisesta perinteisessä mielessä, vaan enemmän uskonnollis-poliittisesta aatteesta. #wokehommat 1/x

punainenristi.fi/rasisminvastai…
Perinteinen rasismin vastustaminen nojaa selkeisiin, empiirisesti havaittaviin syrjiviin tekoihin. Postmoderni antirasismi nojaa "mikroaggressioihin", "tiedostamattomaan" ja "piilorakenteisiin", joita ei voi kiistää. 2/x

punainenristi.fi/tyomme/rasismi…
Kun väitettyä rasismia ei voi empiirisesti havaita, eikä kiistää, voidaan rasismiksi väittää periaatteessa mitä vain. Paljon onkin viime vuosina löydetty rasismia jopa lasten lautapeleista, jäätelöpuikoista ja perinteisistä joulukuvaelmista. 3/x

yhdenvertaisuus.fi/sanasto
Read 7 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us!

:(