Gerrit van Eijk Profile picture
May 19 14 tweets 12 min read
#rolwolk in wording?
Paar flitsen gezien en wat geroffel in de verte.
De vraag stellen...

#rolwolk
#Wageningen
19 mei 2022, 14:04 uur
#rolwolk #windstoten
#Wageningen

19 mei 2022, 14:07 uur
Basisscholen zijn net uit...
#rolwolk #windstoten
#Wageningen

19 mei 2022, 14:08 uur
Basisscholen zijn net uit...
#windstoten #regen #hoosbuien
#Wageningen

Rooseveltweg gestremd
19 mei 2022, 14:16 uur
#shelfcloud #windstoten #regen
#Wageningen

19 mei 2022, 14:09 uur
Basisscholen zijn net uit...
#hoosbuien #windstoten
#Wageningen

Nu gezien vanaf begane grond (andere zijn vanuit zolder).
19 mei 20:22, 14:14 uur
Vrijwel alle bloesem is uit de kastanjes gewaaid en geregend. Dat had indirect tot gevolg dat de straat een wadi werd (want toegang kolk verstopt).

#Tarthorst, #Wageningen
19 mei 2022, 15:05 uur
Buurman en ik besloten om het #riool toch wat meer #regenwater toe te vertrouwen en de weg berijdbaarder te maken.
Dit was het resultaat na het vrijmaken van de instroom van de kolk.

#Tarthorst, #Wageningen
19 mei 2022, 15:06 uur
Een zware tak van een #robinia (pseudoacacia) was afgescheurd en had zich via dakraam en zonnepaneel (en onderliggende dakpannen) toegang verschaft tot de zolder verderop in de straat.
's Avonds is die vakkundig verwijderd.
Hopelijk alles op tijd dicht voor de #regen van morgen.
Vlak voor half 10 een mooie afsluiting van deze enerverende dag.

#Wageningen #noodweer
@threadreaderapp Please unroll

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Gerrit van Eijk

Gerrit van Eijk Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(