Chris is erbij Profile picture
Jun 26 102 tweets 19 min read
Vanmiddag is het congres van #Volt. Ik ben er de hele middag bij. Verslag in de draad.
De planning van #Volt is opmerkelijk, want gisteren organiseerde de partij ook al een festival. Vandaag online het congres. Volt denkt dus kennelijk dat leden hier hun hele weekend aan willen besteden [of: hoopt dat ze alleen naar het festival komen]
Gisteren was @hannekekeultjes op het festival en schreef daar werkelijk een topstuk over. Over het domste voorstel uit het bestaan van Volt tot dusver. ad.nl/politiek/volt-…
We wachten op de stream.
Zelf kijken? De stream staat hier.
De agenda is niet erg inspirerend, want nogal intern gericht, to say the least. docs.google.com/document/d/1R8…
Vooralsnog 62 leden die wachten op de stream die drie minuten geleden had moeten beginnen.
De interim voorzitter van #Volt komt in beeld: Emmy Mol. Ze leest van een kaartje. Ze heeft gisteren bij het festival geleerd dat de partij constructief en kritisch is. Nu prijzende woorden over Europa.
Emmy meldt dat de organisatie zichzelf aan het verstevigen is. Het is een project. Soms gaat het niet goed, maar daar leert Volt van. Je moet in zo'n periode vasthouden aan je waarden. Dat is niet makkelijk.
Er kijken 78 mensen naar deze stream. Emmy praat ondertussen over de 12+1-aanpak voor de provincies waarbij cocreatie centraal staat. Rob Keijsers neemt het over. Hij is secretaris van het bestuur. Werkte op dezelfde afdeling als Laurens Dassen. Van ABN AMRO.
Ook Rob leest voor van een kaartje. Hij gaat nu huishoudelijke kwesties behandelen.
Notulen en agenda zijn aangenomen. Men kon er tot 12.00 uur voor stemmen. [goede manier om er niet over te discussieren, zo'n online congres].
Nu over de verandering van de statuten en het huishoudelijk reglement. 2/3 van de leden had deel moeten nemen aan dit congres om te kunnen beslissen. Dit quorum is niet gehaald [9.000 leden, er zijn 77 kijkers]. Er komt daarom een tweede congres op 13 juli zonder quorum.
Over de nieuwe integriteitsregels. Duidelijk naar aanleiding van de Gündogan-zaak. Rob legt nu heel veel details uit. Gaat over hoe met meldingen van grensoverschrijdend gedrag wordt omgegaan.
Rob praat nu over 'het creëren van een veilige omgeving binnen onze mooie vereniging'. Hij gaat nu de procedure uitleggen. Het is ingewikkeld genoeg kandidaten te vinden die in een commissie willen zitten. Dat is wel nodig om Volt goed te laten functioneren.
Er is een noodclausule in de nieuwe regels opgenomen omdat er te weinig vrijwilligers zijn. Het bestuur kan a.i. leden aanstellen in de commissie over integriteit als er te weinig animo is. Rob noemt dit 'voor noodsituaties'. [dit deugt bestuurlijk niet, want niet onafhankelijk]
Het aantal kascommissie-leden is verlaagd. Nog meer twee leden zijn nodig i.p.v. drie. Er is te weinig animo voor. [dit is de derde keer in vijf minuten dat er te weinig animo blijkt te zijn]
Rob bedankt alle mensen die in de commissies over de wijzigingen zaten. Al deze namen - 'Anice' e.a. - suggereren dat men uit de hogere sociale klassen komt.
Rob smeekt de leden nu om zich voor de commissie geschil en beroep aan te melden. Want ook hier is een tekort.
Er is nu een pauze omdat Rob te snel heeft gepraat.
Rob gaat vragen beantwoorden. Het quorum van drie procent is gehaald, horen we. Dat is 400 leden.
Er komt een werkgroep die de adviesraad van #Volt gaat voorbereiden.
Er komen filmpjes van de kandidaten voor alle commissies maar er is een technisch probleem. Nu legt een meneer uit hoe de kandidatencommissie heeft gewerkt.
Zeer gedetailleerde uitleg nu. [Hoezo is #Volt een partij voor ambtenaren?]
Interessant: de kandidatencommissie kijkt of het Nederlands van de kandidaten voor de commissies wel goed genoeg is.
Er komen zowel een adviesraad als een presidium. Dat helpt om de stijgende lijn van #Volt vol te houden, horen we.
Nu is er weer pauze. Rob zegt tot 13.35 uur, maar dat zal wel een foutje zijn.
De studio is leeg dus misschien is de pauze wel lang. Rare werkwijze.
Voor de helderheid: Rob zei: 'over een paar minuten' gaan we door met vragen. Dat was dus 13.35 uur en ze zijn nog niet begonnen. Uw verslaggever heeft even zijn huis schoongemaakt, inclusief ramen gelapt [ik woon klein overigens].
Echt een enorm verschil met de agenda. Bijna alle agendapunten zijn met een korte melding met een ondertoon van 'lees de stukken maar' ingekort tot een enkele minuut. docs.google.com/document/d/1R8…
De stream zei dat men om 13.35 uur zou hervatten maar die melding is weggehaald. Zal ik de planten gaan doen?
Er zijn 93 kijkers die al die gewacht volhouden. Op de achtergrond zien we de techniek van Volt overleggen met voorzitter Emmy.
Deze man is kandidaat voor een commissie. Hij heeft Covid. Hij vertelt dat er te weinig kandidaten zijn.
Wel boeiend dat ze deze filmpjes instarten zonder enige aankondiging.
Ook deze jongen wil in de commissie beroep. Hij heeft een vriendin en een kat.
Nu een vrouw die begint te praten over 'het integriteitsadvies'. Ze zegt dat ze een slecht gesprek had met de sollicitatiecommissie. Ze heeft een negatief advies gekregen. Ze herkent zich er niet in.
Nu een mevrouw van 53 die directeur is van een of andere onderwijsclub en ook in een commissie wil. Ze wil in de integriteitscommissie.
De andere kandidaten voor de commissie integriteit zijn allemaal vijftig-plussers.
Een van de kandidaten was hoogleraar aan een faculteit geesteswetenschappen. Deed daar ook integriteit.
Emmy zegt dat het programma snel gaat omdat er weinig vragen gaan. Het programma wordt nu gewoon afgedraaid. We hoeven niet langer te wachten.
Er komt nu eerst een profielschets voor nieuwe bestuursleden en daarna begint de procedure. Daarbij is oog voor 'diversiteit en inclusie', vertelt Emmy.
Nu gaat Penningmeester Auke Boomsma vertellen waarom het logisch is dat er bezoldiging komt voor de voorzitter. Hij zit thuis achter de PV. Technisch loopt het niet helemaal soepel. Het beeld staat stil.
Auke vond twee dagen te veel van het goede, nu hij net vader is. [Dat vinden de leden nou ook, Auke]
Het voorstel over de bezoldiging komt niet uit de lucht vallen, zegt Auke. Nu is er meer onderbouwing voor het voorstel in vergelijking met april. Er wordt erg veel gevraagd van het bestuur. In het voorstel wordt bezoldiging van het bestuur mogelijk.
Volt maakt een vergelijking met de rest van de maatschappij. Er is gekeken naar vergelijkbare functies in de maatschappij. Zo komt Volt aan dit specifieke bedrag [het bedrag wordt niet genoemd, het is ruim betaald].
Overigens was Auke er de vorige keer ook niet bij het congres vanwege 'de bevallingscursus van mijn vriendinnetje'. [letterlijk citaat]
Hier de redenering over de bezoldiging van bestuurders. Nou, dan kijkt #Volt naar Shell (!).
Het bestuur wil hier 84.000 euro aan gaan besteden. De secretarisfunctie wordt dan betaald voor uitvoerende werkzaamheden. [Raar want je kunt ook iemand op het partijbureau aannemen, en daar zat toch al overloop in vanuit het bestuur]
Auke vertelt nu dat #Volt al het geld elk jaar moet opmaken anders moet het terug naar het ministerie.
Dit gaat de partijbestuurder verdienen, als de leden van #Volt instemmen.
Auke hanteert vooral de strategie 'heel veel zeggen in korte tijd en er heel veel interessante termen in gooien', zodat er voor een leek geen touw aan vast te knopen is.
Auke vertelt nu dat Volt een steeds groter partijkantoor heeft gekregen. Ook de tweede etage is in gebruik genomen.
Auke praat minutenlang in een eindeloze monoloog waarbij agendapunten vloeiend in elkaar overlopen. Nul overzicht, nul ondersteuning, nul interactie.
Dit is dus nu al een monoloog van een half uur.
Nu gaat @KoekkoekMarieke uitleggen dat er een wetsvoorstel bindend correctief referendum in de Kamer wordt besproken [wetsvoorstel van @RenskeLeijten].
Koekkoek vindt dat het beter kan gaan over burgerberaden. Want dan betrek je meer mensen. [Als je kunt tellen weet je dat dat niet waar is].
Koekkoek wil dat leden input geven over het wetsvoorstel. Dat is volgens haar grassroots. Het is geen stemming onder leden, ze wil het opener vragen. Zo krijg je meer input.
Nu gaat het over de Provinciale Statenverkiezingen. De mevrouw rechts weet niet precies waar deze verkiezingen over gaan, lijkt het. Ze leest van een blaadje.
Wesley - bestuurslid in het midden - begint nu over de 12+1-aanpak. Wesley begint over samenwerking tussen landelijk en de provincies. Wesley vindt de samenwerking 'heel spannend'.
Er is ook ene Mark, die de provinciale statenverkiezingen coordineert. Hij vertelt dat de provinciale vertegenwoordigers heel enthousiast zijn over wat hij - Mark dus - doet.
'Wat is de kracht van die aanpak?' vraagt het meisje rechts. [Dit is echt een heel slecht geacteerd toneelstukje]
Mark klaagt nu over de gebrekkige deelname van leden aan de voorbereidingen. Wesley gaat nu het reglement uitleggen.
Het meisje rechts begint nu te knikken terwijl Wesley het reglement uitlegt. We begrijpen dat de provincies redelijk autonoom zijn, zeker voor Volt-begrippen.
Mark klaagt nu dat niet alles vanzelf gaat en dat landelijk dus zal moeten bijspringen bij de campagne volgend jaar [maart 2023 dus].
Nu is het weer pauze. Ondertussen kan ik u [dus] melden dat leden nu input kunnen geven over een wetsvoorstel waarover dinsdag wordt gestemd. Hoeveel tijd zou Volt gebruiken om die input te lezen? Of hoeveel input verwachten ze? #kuch
We krijgen nu reclamefilmpjes te zien.
Weer een half uur pauze. Nauwelijks vragen van leden. Daar was kennelijk op gerekend. Het heeft er alle schijn van dat de leden wel een beetje klaar zijn met het actief participeren in deze partij. #Volt
In de chat noemt #Volt dit 'kort pauze'. 30 minuten.
U kunt de pauze natuurlijk gebruiken voor een sympathiek gebaar: vriend worden van dit account door middel van een donatie via BackMe. Enorm bedankt. backme.org/content-creato…
Nu zou het gaan over de evaluatie-werkgroep maar 'Monique' is er nog niet. Dus dat komt straks. Eerst gaat voorzitter Emmy iets vertellen over beleid. Er zijn beleidsvoorstellen gemaakt. Er zijn geen amendementen ingediend. Leden mogen erover stemmen. Geen vragen.
Het wetenschappelijk bureau is opgericht en er is een rapport over geschreven. Er is een bestuur geselecteerd. Zo wordt het bureau helemaal zelfstandig.
Nu gaat Silvia - echt elke keer dezelfde mensen bij #Volt - ons vertellen over de 'hoogtepunten' uit dit rapport.
Nu wordt uitgebreid ingegaan op de selectie van het bestuur. [U merkt: op het onderdeeltje over het correctief referendum na, gaat alles vandaag over functies, procedures en regels].
Er worden nu bestuursleden voorgesteld. De introductie suggereert dat een van de drie een wetenschappelijke achtergrond heeft. Minstens één consultant.
Dit is het bestuur van het wetenschappelijke instituut van #Volt.
Het is beter: de voorzitter - Martine van Veelen - is gepromoveerd. Begint nu haar CV op te sommen.
Haar CV samenvatten is Martine vreemd. Dit is wel een heel lang verhaal over haar CV. We weten nu ook dat ze van paardrijden houdt.
Deze drie bestuursleden vinden zichzelf wel heel erg belangrijk, voor een wetenschappelijk instituut van minuscule omvang. #kuch
Dit is echt van zo'n ijdelheid, echt zum kotzen. We zijn nu bij bestuurslid drie.
De voorzitter begint nu over een roadmap te praten.
Nu de werkgroep evaluatie. Ze hebben nog geen rapport. Dit is de werkgroep die heeft gekeken naar de werkwijze over de meldingen rond Nilüfer Gündogan. Ze hebben 'een heel ruim mandaat.
Er was vertrouwen in de werkwijze op het congres. Daar was de werkgroep heel blij mee. Dan is er vertrouwen. Er moet veel gebeuren want er zijn veel feiten. Nu gedoe over een lid waarbij twijfels bestonden over de rollen. Toen is dat lid uit de werkgroep gestapt.
Er wordt een feitenonderzoek gedaan vanaf de start van het lidmaatschap van Gündogan. 'We stellen zelf onze feiten vast', zegt deze vrouw. Niemand heeft immers het hele verhaal. Er zit onder elk verhaal een ander verhaal. Daar moet zicht op komen. Dit leidt tot een feitencomplex.
De feiten worden getoetst aan de procedures en waarden van Volt en dan gaat de werkgroep aanbevelingen doen.
Uitgangspunten zijn vertrouwelijkheid, onafhankelijkheid en zorgvuldigheid. Er moeten goed werkende processen zijn. Daarover zijn goede afspraken gemaakt, horen we.
Er is een dataroom ingericht voor de werkgroep. Fractie en bestuur hebben een eigen drive om informatie aan te leveren. De man naast de vrouw begint intussen verveeld te kijken.
Het is allemaal heel tijdrovend, weet deze vrouw, die zichzelf niet heeft voorgesteld.
De vrouw meldt dat alles staat of valt met vertrouwen. Ze willen voldoen aan de opdracht die ze hebben gekregen. Ze zijn niet bekend met de identiteit van de melders want naar de meldingen kijken ze niet. [zeer vaag, hoe evalueer je dan?]
Ze zijn ook wetenschappelijke studies aan het bekijken hoe je tot een veilige omgeving komt.
Er komt een rapport zonder geheim deel. Dat komt na de zomer. Er komt ook een fysieke presentatie met geïnteresseerde leden. Dat is in ieder geval het idee. Het rapport is echt voor de leden, want ze willen leren.
Het bestuur heeft via de taskforce aan de werkgroep gevraagd om de presentatie [ik verzin dit niet].
Er moet ook diversiteit geborgd worden. Dus iedereen met 'expertise en diverse invalshoeken' wordt uitgenodigd. [dit gaat dus over waarheidsvinding #kuch]
Inmiddels vraag ik me af waarom de meneer rechts in beeld staat. Hij lijkt er te staan voor de nonverbale ondersteuning.
De vrouw is bijzonder dankbaar en trots op de leden. 'Het is ontzettend spannend wat er in het rapport komt te staan.' [Dat vindt de advocaat van Gündogan vast ook].
Er zijn geen vragen. De leden lijken afgehaakt na al het wachten, al vind ik dit stukje wel een hoogtepunt van deze middag.
Dan nu het slotwoord voor voorzitter Emmy. Ze gaat zo te zien weer van een blaadje lezen.
Emmy wil danken voor de inzet van de leden. Volt brengt de samenleving echt verder. Begint aantallen volksvertegenwoordigers te noemen. Reden om trots te zijn. Volt is nog wel in ontwikkeling in een hectische tijd in een veranderende samenleving.
Emmy begint nu over vertrouwen. Volt'ers moeten met elkaar in gesprek gaan over de waarden en de interne cultuur. Dan kun je een plan maken. Waar sta je over tien jaar?
Hanneke legt dit soort dingen beter uit dan ik. Excuus.
Emmy probeert nu iets te zeggen over vertrouwen, impact, waarden en kansen. Ze is blij dat er gesproken is over de versteviging van de organisatie. Het bestuur gaat daarom ook het land in.
Emmy hoopt ons snel weer te zien. Nu is het afgelopen. Beetje abrupt. Stream eindigt met een aankondiging dat we in oktober welkom zijn in Praag voor het Europese congres.
Het was een lange middag maar we zijn veel wijzer geworden over het functioneren van #Volt. Morgen een verslag op Joop. Nu kunt u al doneren voor meer live inzichten in de politiek van nu. Veel dank. backme.org/content-creato…
Meer live politiek op dit kanaal in ieder geval aanstaande donderdag bij de Thorbeckelezing plus -prijs. Tot dan.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Chris is erbij

Chris is erbij Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @ChrisIsErbij

Jun 24
De #ChristenUnie Zomertour strijkt neer in Apeldoorn. We zijn erbij! Image
Dit is de tweede aflevering van de Zomertour, ware het niet dat de tour vorige week in Renswoude niet doorging vanwege intimidatie van de boer die zijn land ter beschikking had gesteld. Raar, want hij was het oneens met het stikstofbeleid en wilde daar juist over in gesprek.
Dat gesprek kwam er dus niet. Waar het vanavond over gaat? Geen idee, maar we gaan het zien. We zijn in een buitenwijk van Apeldoorn. Even zoeken.
Read 71 tweets
Jun 23
We zijn in Antwerpen voor een avond over Europa. Image
We zijn in de Handelsbeurs. Prachtig gebouw. Image
We zijn bij een bijeenkomst van ID, de partij Identiteit en Democratie, die ook een fractie in het Europees Parlement heeft. ‘Ons Europa’ heet het. Programma hier: ons-europa.eu
Read 101 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(