Naisten rintama ry Profile picture
Jul 2 14 tweets 7 min read
1/14 Odottavien ja tuoreiden äitien mielenterveysongelmia pidetään usein tabuna niin meillä Suomessa kuin maailmallakin.

Tässä ketjussa tarinoita äideille tarjotusta avusta. #NaistenOikeudet #NaistenRintama #äiti #äitiys #äidit postpartum.net/get-help/inter…
2/14 Länsi-Afrikassa mielenterveysongelmista kärsivät naiset joutuvat usein väkivallan uhreiksi ja kadulle. Heitä suojaava lainsäädäntö on lapsenkengissään. edition.cnn.com/2022/06/02/afr…
3/14 Paikalliset uskomukset altistavat nämä naiset raiskauksille, ei-toivotulle raskaudelle ja sukupuolitaudeille. Erään uskomuksen mukaan mies rikastuu eikä joudu mustan magian uhriksi, jos makaa mielenterveysongelmaisen naisen kanssa.
4/14 Taikauskolla on osansa siinä, miten mielenterveysongelmia hoidetaan Länsi-Afrikassa. Näiden ongelmien uskotaan johtuvan mm. noituudesta ja Jumalan rangaistuksesta, minkä vuoksi niistä kärsiviä esim. manataan ja kahlitaan ”rukousleireille”. bbc.com/news/av/world-…
5/14 St. Camillen keskus tarjoaa kodin ja hoivaa mielenterveysongelmista kärsiville naisille Beninissä. Keskuksen toimintaa rahoitetaan pitkälti lahjoituksilla. amis-st-camille.org/en/about/the-s…
6/14 Intian Biharissa perustettiin 2018 auttava puhelin mielenterveysongelmista kärsiville äideille. Puhelimen tarjoamat palvelut ovat olleet avainasemassa naisten hyvinvoinnille, mutta puhelin lakkautettiin. edition.cnn.com/2022/05/31/asi…
7/14 Intiassa naiset elävät miestensä perheissä, jolloin syntyneen lapsen terveys nähdään ensisijaisena äitien hyvinvointiin nähden. Auttavan puhelimen työntekijät tarjoavatkin apua lapsille päästäkseen puhumaan kahden kesken äitien kanssa.
8/14 Eräs auttavan puhelimen asiakkaista, Anjali Kumari, kertoi kokeneensa henkistä väkivaltaa aviomiehensä perheen taholta saatuaan keskenmenoja. Kun Kumari tuli uudestaan raskaaksi, pelko raskauden riskeistä kuormitti hänen mielenterveyttään ennestään.
9/14 Biharissa arviolta neljännes odottavista äideistä kärsii masennuksesta. Naisten huonoon asemaan liittyvät ongelmat sekä puutteellinen ravinto vaikuttavat osaltaan biharilaisten naisten mielenterveyteen.
10/14 Helmikuussa 2022 Intian parlamentti julkisti suunnitelman uudesta maanlaajuisesta, ympäri vuorokauden toimivasta auttavasta puhelimesta. Siirtymävaiheen aikana vanhan auttavan puhelimen työntekijät huolehtivat äideistä omalla ajallaan – ja omilla puhelimillaan.
11/14 Suomessa apua mielenterveysongelmista kärsiville äideille tarjoaa Äimä ry. Yhdistys tarjoaa vertaistukea, chat- ja puhelinpalvelun sekä esim. mielenterveyden hoitoon liittyviä kursseja. aima.fi/tukea-tarjolla/
12/14 Mielenterveysongelmaisten äitien puutteellinen kohtelu niin maailmalla kuin osin Suomessakin johtuu paitsi mielenterveyteen liitetyistä tabuista, myös äitimyytistä. #NaistenOikeudet #NaistenRintama #äiti #äitiys #äidit
13/14 Jos nainen ei vointinsa vuoksi kykene hoitamaan kotiaan ja perhettään, muuttuu hän liian usein yhteisön silmissä arvottomaksi. #NaistenOikeudet #NaistenRintama #äiti #äitiys #äidit
14/14 Naisten rintama ry:n kanta on, että äitien mielenterveyden tukeminen on tärkeää – ei vain lasten, vaan myös naisten itsensä vuoksi. #NaistenOikeudet #NaistenRintama #äiti #äitiys #äidit

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Naisten rintama ry

Naisten rintama ry Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @NaistenR

Oct 15, 2021
1/8 @HeikelaJussi ja @Arto_Koskelo puhuivat 14.10. podcastissaan transnaisista Iso-Britannian naisvankiloissa. Keskustelunavaus on tärkeä ja ajankohtainen. Pyrimme tässä ketjussa avaamaan aihetta tarkemmin.
2/8 Iso-Britanniassa transnaiset voidaan sijoittaa naisvankiloihin riippumatta heidän juridisesta sukupuolestaan. Jos sitä ei ole muutettu, tapaukset arvioidaan yksitellen ennen mahdollista siirtoa. Prosessi on kuitenkin riittämätön. shorturl.at/vPVWX
3/8 Eräs osoitus epäonnistuneesta prosessista on tapaus Karen White (aka David Thompson). Hänet sijoitettiin naisvankilaan huolimatta seksuaalirikoshistoriastaan. Vankilassa ollessaan hän syyllistyi seksuaalirikoksiin naisvankeja kohtaan. theguardian.com/society/2018/o…
Read 11 tweets
Aug 6, 2021
1/8 Tunnustettu kirjailija ja feministi Chimamanda Ngozi Adichie kirjoitti kesäkuussa osuvan esseen, jossa kertoo yksityiskohtaisesti itseensä kohdistuneesta mustamaalaamisesta. Hän puhuu myös nykypäivän somekulttuurista ja sen toksisuudesta.
chimamanda.com/news_items/it-…
2/8 Esseensä kahdessa ensimmäisessä osassa Adichie avaa sitä, kuinka hänen aiemmat "suojattinsa" olivatkin kääntyneet röyhkeästi häntä vastaan, sillä olivat tulkinneet hänen tietyt kommenttinsa "foobisina."
3/8 Adichie sanoi eräässä haastattelussa, että "transnaiset ovat transnaisia." Tästä syystä häntä parjattiin mm. murhaajaksi. Mielipahastaan huolimatta Adichie ei ottanut julkisesti asiaan kantaa vaan luotti siihen ettei häntä voisi em. kommenttinsa vuoksi nähdä transvastaisena.
Read 9 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(