Vandaag beantwoordde de regering mijn spoed kamervragen over het stikstofbeleid.
En hoewel er een poging tot wollig taalgebruik inzit, zijn sommige antwoorden echt ontluisterend.
Een draadje over deze antwoorden:

rijksoverheid.nl/ministeries/mi…
(1)
Het kabinet erkent gewoon: de huidige wet gaat uit van een doelstelling van 50% in 2030 en niet van 74% in 2035.
Ofwel het huidige beleid (en de huidige stikstof kaart) zijn niet gebaseerd op de huidige wet, maar op een nog in te dienen wet
(2)
In het volgende antwoord staat: het rijk kan de provincies dwingen om zich aan de wet te houden.
Maar die wet luidt dus: 50% in 2030 (en niet 74% in 2030).
De stikstof kaart is dus niet afdwingbaar zonder een nog in te dienen wet.
(3)
Dat wetsvoorstel gaat de regering in 2023 indienen. Pas dan krijgen we een uitvoeringstoets, begroting en meer. Eerder niet.
(Let wel: in het voorjaar van 2023 zijn er verkiezingen voor de Eerste Kamer)
(4)
De regeringspartijen en de regering denken dat een aangenomen motie in de Tweede Kamer ongeveer hetzelfde is als een wetswijziging zo te zien
(5)
Remkes is gehouden aan het regeerakkoord en dus aan de wet die nog ingediend moet worden (en niet de huidige wet)
Overigens is hij de bedenker van die wet
(6)
Remkes is een onafhankelijk gespreksleider volgens de regering. Echte waar
(7)
Remkes begint pas over zes weken - 1 -
Maar de regering wil die zes weken niet benutten om aanvullende informatie aan de Kamer te sturen
(8)
Remkes begint pas over zes weken -2-
Maar de regering zet in de tussentijd echt niets on hold.
Dus alles gaat gewoon door.
(9)
Deze hervorming van 20 miljard verloopt nogal rommelig: de regering vindt van niet, maar kan geen voorbeeld geven van een vergelijkbaar rommelig proces
(10)
En wat gebeurt er als het wetsvoorstel het niet haalt in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.
Dat vindt de regering maar speculeren
(Spoiler: in een democratie moeten de Staten-Generaal toch echt instemmen)
(11)
correctie: ik bedoelde:
50% in 2030 en niet van 74% in 2030

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Pieter Omtzigt

Pieter Omtzigt Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @PieterOmtzigt

Jun 20
Ik vroeg de regering: is er overleg geweest met de coalitie over de stikstofbrief. Zo ja, kunnen jullie de stukken sturen.
Vandaag kregen we die stukken, netjes ruim op tijd voor het debat (dank daarvoor!)

Er stonden zeer opvallende zaken in

rijksoverheid.nl/ministeries/mi…
(1)
Er zitten twee concept brieven bij voor de coalitie. De eerste is van 20 mei en er is discussie over de titel.

Inderdaad: je wilt perspectief bieden aan agrarische ondernemers (en niet aan de landbouw)

De brief is dus uitgebreid afgestemd.

Zie de bijlages bij eerste tweet
(2)
Het meest interessante?
- Links de kaart die Kamerleden kregen in de presentatie
- Rechts de uiteindelijke kaart.
De kleuren wijzigen.

Maar heel grote verschillen in vooral Gelderland: in uiteindelijke plan veel minder reductie nodig in achterhoek en rivierengebied
(3)
Read 5 tweets
Jun 7
Ja, het is geregeld hoor
Sinds deze week is er een uitzondering in de privacywet, zodat die niet geldt voor de sancties tegen Rusland en Belarus (die er formeel al sinds 2014 zijn!).
Er mogen nu eindelijk gegeven uitgewisseld worden.
Niet te geloven dit!
(1)
De staatssecretaris deelt het vandaag in deze brief mee aan de Kamer. En hij krijgt een instemmend advies van de @toezicht_AP
Daar hebben ze snel en hard werken ook niet uitgevonden zeg
(2)
Midden in een oorlog doet de @toezicht_AP er maar liefst 4 weken over om toestemming te geven om data van gesanctioneerde Russen uit te wisselen tussen overheidsinstanties.
En dan duurt het nog twee weken voordat het in werking treedt
(3)
Read 5 tweets
May 27
Vlak voor hemelvaart, een brief van @minpres over zijn SMS'jes.
Het gaat zeker een maand duren om uit te zoeken hoeveel SMS'jes hij verstuurd heeft en bewaard heeft.

Dat is bewuste vertraging - de Kamer had het voor Hemelvaart gevraagd
(1)
Bij zo ongeveer elke provider in Nederland kun je de rekeningen online downloaden met daarop al je telefoongesprekken en verstuurde SMS'jes. Dat is dus even een kwestie van de afgelopen 12 maanden downloaden en klaar. Dan weet je wat je verstuurd hebt
(2)
En het ministerie van Rutte heeft in 2021 een systeem aangeschaft om SMS'jes en appjes op te slaan.
Na de val van het kabinet kwam er namelijk een plan voor betere arhieven
Lees
tweedekamer.nl/kamerstukken/b…
(3)
Read 7 tweets
May 22
Over dit verhaal houdt de Kamer dinsdag een 30 leden debat:
het ministerie paste kennelijk adviezen van het OMT aan. Dat is met name voor de vergadering van 14 april 2020 over mondneusmaskers in verpleeghuizen brisant.

Een draadje over het niet opslaan van informatie en meer
(1)
Er bestonden geluidsopnames van die vergadering, maar die lijken dus gewist te zijn.
Maar geluidsopnames zijn gewoon documenten volgens de archief wet. Die kun je echt niet zomaar wissen.
(2)
De archiefwet is duidelijk: deze opnames dienen bewaard te blijven.
En ze zijn essentieel om te reconstrueren waarom regering begin 2020 zo lang nauwelijks persoonlijke beschermingsmiddelen voor verpleeghuizen had.
Daar voltrok zich een stille ramp.
(3)

rtlnieuws.nl/nieuws/nederla…
Read 6 tweets
May 20
Gisteren hadden we het debat over het totale gebrek aan voortgang bij de hersteloperatie kinderopvangtoeslag. (dit was het debat dat ik een week lang had voorbereid)
Er zitten zeer nare vragen.
Over (institutioneel) racisme, de grondwet
onvermogen
(1)

rijksoverheid.nl/documenten/kam…
De regering weigert te vertellen wat racisme, institutioneel racisme en discriminatie is (verzoek van de hele kamer, zie hieronder)
Niet verwonderlijk, want ze zullen de definitie moeten toepassen bij de belastingdienst
(2)

rijksoverheid.nl/ministeries/mi…
Gisteren opnieuw herhaald: ik wil voor dinsdag de definitie van racisme, discriminatie van de belastingdienst hebben.
Onderliggende vraag is niet alleen: is er gediscrimineerd of is er sprake van racisme, maar meer: is de grondwet, artikel 1, overtreden?
(3)
Read 5 tweets
May 19
De meest brisante documenten komen altijd pas na een debat.
Zo ook vanavond bij Rutte:
Er blijkt al een jaar een project en geld om sms berichten beter op te slaan bij zijn ministerie(!)
In dit draadje geef ik wat toelichting
(1)
De commissie van Dam was snoeihard: informatie van de regering was ontijdig, onvolledig en onjuist. En zelfs met politieke doelen.
Daardoor ging het zo lang zo erg mis bij de belastingdienst

Op 15 januari 2021 beloofde de regering beterschap
(2)
Elk departement moest met een actieplan informatievoorziening komen. En wel voor 1 juni 2021.
Dus ik vroeg: waar is het actieplan van het ministerie van Rutte.
Rutte zei: ik stuur het eind 2022
Ik zei: nee, ik eis het nu. Het bestaat al een jaar.
(3)
Read 7 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(