Italská invaze do Habeše a protiitalské sankce

Dnes Vám ukáži, jak nesmírně se podobá italský útok na Habeš ruské invazi na Ukrajinu. A především, jak zcela identické chyby dělá mezinárodní společenství.

Berte to, prosím, jako varování pro naši dobu.

Vlákno:🔽
1/20

Mussolini vždy rád Italům připomínal slávu starověkého Říma a toužil po Italské říši. A protože ve 30. letech byl prakticky celý svět "rozebrán" mezi ostatní velmoci, zbývala Itálii jediná šance.

Habeš. Poslední nekolonizovaný africký stát.

A Mussolini šanci využil.
2/20

V prosinci 1934 vyprovokovali Italové na hranici mezi Habeší a Italským Somálskem incident, při kterém přišlo o život několik Italů.

Italové od počátku eskalovali situaci. Nejprve požadovali nesmyslné odškodnění a posléze se dopracovali k územním požadavkům.
3/20

Mussolini však chtěl celou Habeš a tohle byla jen zástěrka. Do Říma přijel francouzský premiér Laval a Duce se ujistil, že Francie do války kvůli Habeši nepůjde.

Společnost národů (předchůdce OSN) ve snaze zabránit válce požádala Francii, Británii a Itálii, aby země...
4/20

... uspořádaly konferenci, bez účasti Habeše, a dohodly, jaké území Habeš Itálii odevzdá.

Přitom stačilo udělat jedinou věc a Italové by neměli žádnou šanci na vedení války proti Habeši: Uzavřít Suezský kanál pro italské lodě. Kanál totiž většinově vlastnila britská vláda.
5/20

Přesto k uzavření kanálu nedošlo. A to nejen v době před válkou, ale ani po italské invazi do Habeše.

Jak toho Mussolini dosáhl?

Použil jednoduchý trik. Řekl, že pokud Britové kanál uzavřou, bude to znamenat válku mezi Itálií a Británií.

Toho se britská vláda zalekla.
6/20

Duce samozřejmě blufoval. Jeho námořnictvo ani armáda se s britským nemohlo vůbec měřit. Ostatně, italské "výkony" ve WWII to potvrzují.

Přesto, samotná pohrůžka válkou byla tak účinná, že i v době, kdy Italové válčili v Habeši, italské lodě dále bez problémů...
7/20

... proplouvaly Suezem.

Společnost národů zasadila Etiopii další úder, když rozhodla, že žádné z nesvářených stran nesmí světové země dodávat zbraně.

Pro Itálii to nebyl žádný problém. Vše si doma vyrobila.
Pro Etiopii, která potřebovala nakupovat zbraně pro svou obranu..
8/20

... to však znamenalo katastrofu.

Když francouzské a britské banky pozastavily poskytování úvěrů Itálii, předvolal si Duce jejich velvyslance a opět oběma zemím pohrozil válkou.

V době těsně před válkou, kdy Suezem plula jedna italská loď plná zbraní za druhou, kdy...
9/20

... Etiopie nemohla nakupovat žádné, tedy fakticky francouzské a britské banky financovaly Italům válečné přípravy.

23. září 1935 dostal Mussolini tajné ujištění od britské vlády, že Britové sice podpoří, v případě italského útoku na Habeš, některé sankce, ale rozhodně...
10/20

... nevstoupí s Itálií do války.

Duce byl šťasten. 2. října 1935 promluvil z balkonu Benátského paláce v Římě a provolal nadšenému davu, že Itálie bude mít zase impérium.

V soukromí dodal, že: "Anglie neobětuje pro Habeš život jediného anglického vojáka. Jsem si jist."
11/20

3. října 1935 začala tzv. druhá italsko-habešská válka.

Fašisté, jako vždy, v duchu svých nejlepších tradic, spustili útok bez vyhlášení války a první cíle jejich bombardérů byly nemocnice a školy.

První bomby dopadly na budovu označenou Červeným křížem. Jak symbolické.
12/20

Ač britské veřejné mínění bylo jednoznačně na straně Habeše, rozhodně si nepřálo válku. Naopak tlačilo vládu, aby podpořila Společnost národů a zavedla protiitalské sankce.

Sankce byly na Itálii uvaleny Společností národů 18. listopadu 1935.

Byl dohodnut zákaz dovozu...
13/20

... veškerého italského zboží do Evropy a rovněž byl omezen vývoz do Itálie.

Avšak, nebyla uplatněna ani jedna ze dvou klíčových, a jediných možných, sankcí, které by Itálii znemožnily válčit.

Jak už jsme si řekli, ani v této chvíli nebyl uzavřen Suez a rovněž mohla...
14/20

... Itálie nadále nakupovat naftu, bez které se válčit nedá.

Mussolini totiž svou pohrůžku válkou zopakoval potřetí. Ani tentokráte ji nemyslel vážně.

Jedna země protiitalské sankce na shromáždění Společnosti národů nepodpořila. Maďarsko. A rovněž se zdráhalo Rakousko.
15/20

Nedlouho poté se v různých evropských zemích, především ve Francii, zformovala silná vnitřní opozice proti sankcím, tvrdící, že sankce škodí více světovým zemím, než Itálii.
V této situaci nabídla Francie a Británie Ducemu další ústupky a ještě větší část habešského území.
16/20

Ani tento plán však neuspěl.

Italský národ, čelící "nepřátelským sankcím" a "celému světu" se zcela zfanatizoval.

Konaly se akce na kterých ženy odevzdávaly své snubní prsteny, protože Itálie přicházela každý den o část svých zlatých rezerv.

Národ stál pevně za Ducem.
17/20

Znovu se projednávaly sankce na ropu, ale Francie se postavila jednoznačně proti.

Italský postup Habeší byl pomalejší, než velení čekalo a Italové se tak čím dál častěji odhodlávali k bestiálnímu vraždění civilistů a používání hořčičného plynu.

Oblíbenou kratochvílí...
18/20

... italských pilotů byly těsné průlety nad zemí a střílení do prchajících Habešanů.

Jak válka postupovala, čím dál více zemí tlačilo na habešského císaře, aby kapituloval a odevzdal svou zemi pod italskou nadvládu.

Duce však chtěl válčit až do konce a 5. května 1936...
19/20

... obsadila italská vojska Addis Ababu. Tím válka skončila.

Prakticky okamžitě začali volat politici (např. i Churchill) a obchodníci po okamžitém konci sankcí. Převládal názor, že teď už Habeši stejně nepomohou a evropským zemím jen škodí.

7. května 1936 navštívil...
20/20

... Churchilla průmyslník Alberto Pirelli a Churchill mu slíbil, že zajistí zrušení sankcí. Chamberlain se zrušením rovněž souhlasil.

Společnost národů 15. července 1936 rozhodla, že všechny protiitalské sankce končí.

Mocnosti v témže roce uznaly vládu Itálie v Habeši.
Poznámka na závěr:

Churchill se ze své chybné politiky a selhání poučil a již v následujícím roce se stal tvrdým odpůrcem appeasementu.

Pro Habeš však již bylo pozdě a nový britský premiér Neville Chamberlain nadále věřil, že pouze ústupky mohou zamezit další světové válce.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Gavin N. Harris

Gavin N. Harris Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @GavinnyOriginal

Jul 12
Jak si Sovětský svaz chtěl s nacistickým Německem rozdělit svět aneb snaha SSSR o připojení k Ose na podzim 1940

Dnes si něco řekneme o historii, kterou se SSSR, potažmo dnešní Rusko, snaží již více než 75 let urputně popírat.

Ale my jim to nedovolíme.

Vlákno: 🔽 Image
1/19

První fáze WWII se pro SSSR nevyvíjela nijak dobře. Zatímco Wehrmacht projel nejprve Polskem a posléze západní Evropou, Rudá armáda dovedla obsadit jen Pobaltí a východní část Polska. Načež velmi tvrdě narazila ve Finsku.

Především rychlý pád Francie byl pro Stalina...
2/19

... velký problém, který rozhodně neočekával. Jako domek z karet se tak zhroutil jeho léta připravovaný plán.

Stalinův plán počítal s tím, že zatímco imperialistické země mezi sebou budou roky válčit (tedy na německo-francouzské frontě dojde k opakování WWI), SSSR vyčká...
Read 21 tweets
Jul 11
Povím Vám příběh.

1/5

Po WWII přijel do Polska, kde již komunisté přebrali moc, americký filmový producent a chtěl tam prodat některé americké filmy, aby se promítaly v polských kinech.
Ještě předtím se telefonicky domluvil s polským ministerstvem a měl přivést několik filmů...
2/5

... na ukázku, aby tajemník (alespoň myslím, že nešlo o samotného ministra) posoudil, zda budou americké filmy vhodné pro polské socialistické publikum.
Producent tedy vybral pár filmů, které mu přišly nejméně "kapitalistické" a přicestoval na setkání. Přišli do kina a...
3/5

...a Američan pustil první film. Říkal si, že se komunista baví. Pak ale naráz vyskočil a vyváděl, že je to kapitalistická propaganda a že něco takového je naprosto neakceptovatelné.
Američan vůbec nechápal, v čem mohl být problém. Byl to film o dělnické rodině, do které..
Read 5 tweets
Jul 9
Jak Stalin zabíjel Poláky

Dnes Vám povím o tom, co zažili Poláci pod nadvládou Sovětského svazu.

Nebudu psát o Katyni. Všichni to znají. V jejím okolí bylo zavražděno na 20 000 Poláků.

Budu psát o něčem mnohem horším.

Vlákno: 🔽
1/17

Obrázek v úvodním tweetu tohoto vlákna je originál rozkazu NKVD č. 00485.

Tento šílený rozkaz byl rozsudkem smrti nad více než 110 000 Poláků žijících v meziválečném období v Sovětském svazu.

Byl vydán 11.8.1937 lidovým komisařem vnitřních záležitostí Nikolajem Ježovem.
2/17

Abychom vše správně pochopili, musíme se vrátit o nějakou dobu zpět.

Omlouvám se, že to bude trochu delší, ale pokládám za nutné historii ruské nadvlády nad polským obyvatelstvem rozepsat, protože dodnes není příliš známá. Pokud tuto historii znáte, přeskočte k 7. tweetu.
Read 18 tweets
Jul 1
Začíná II. díl o dění na Ukrajině v době těsně po druhé světové válce.

Pojmenoval jsem jej:
Hold Ukrajincům

Napíši Vám o takové míře hrdinství, statečnosti a nezdolnosti, jaká nemá v lidských dějinách obdoby.
Bude to díl o nezlomné vůli ukrajinského národa.

Vlákno: 🔽 Image
1/14

Hned na úvod bych rád zdůraznil, že jsem si plně vědom všeho, co Ukrajinská povstalecká armáda udělala. Nechci to zde nijak marginalizovat či zlehčovat. Ne nadarmo se této části Evropy říká: Krvavé země.

Přese všechno zlo, které bylo v oblasti dnešního Polska, Ukrajiny...
2/14

... a Běloruska spácháno, však musíme smeknout klobouk před bojem Ukrajinců v letech 1944-1955 proti druhé sovětské okupaci.

Abychom mohli boj patřičně docenit, pouze krátce a ve stručnosti připomenu, co všechno se na Ukrajině stalo v předchozích 25 letech.
Read 15 tweets
Jun 29
Válka skončila, lidé slavili a dívali se s nadějí do mírové budoucnosti.
V Sovětském svazu a především pak na Ukrajině, však obyvatelé umírali dále.
A zcela zbytečně.

Začíná I. díl o dění na Ukrajině v době těsně po druhé světové válce.

Hladomor je zpět.

Vlákno: 🔽 Image
1/12

Protože hladomor let 1946-47 je ještě méně známý, než "slavný" Holodomor let třicátých, pokládám za nutné Vám jej přiblížit a více vysvětlit jeho pozadí a především pak politické motivy sovětského vedení.

Hladomor totiž nikdy nevzniká jen tak. Vždy k němu někdo dopomůže.
2/12

Mezi hladomory 30. a 40. let v SSSR je přirozeně několik zásadních rozdílů, ale také i několik společných rysů.

Naprosto zásadní faktor je bolševické zničení venkova a přirozených procesů v zemědělství, které fungovaly stovky let.
Představa, že systém kolchozů dramaticky..
Read 13 tweets
Jun 27
Nic nesymbolizuje zrůdnost a absurdnost Sovětského svazu více, než stavba Bělomořského kanálu.

Celý příběh stavby je natolik šílený a absurdní, že by jej nedokázal vymyslet ani ten nejlepší spisovatel.

Vlákno: 🔽 Image
1/9

S myšlenkou spojit Bílé moře s Baltem přišli lidé už ve středověku. Postupně se myšlenka v různých etapách vracela, ale vždy byla odložena jako neproveditelná.

S o to větší chutí se do stavby pustili bolševici poté, co v Rusku přebrali moc, chtěli ukázat, co dovedou. Image
2/9

Již délka kanálu měla být rekordní. Rovných 227 km.

Pro představu:
Suezský průplav měří 193 kilometrů a kopal se 10 let.
Panamský průplav měří 82 kilometrů a kopal se rovněž 10 let.

Stalin požadoval, aby Bělomořský kanál byl dokončen za rok a půl.
Read 10 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(