Nikpå Profile picture
Jul 18 9 tweets 2 min read
KLARIA PHARMA
💣 Ett bolag inom den nedtryckta biotech sektorn som spås vara en av de sektorer som kommer gå bäst och påverkas minst framöver i spåren av kriget.
💣 Aktien har likt många andra aktier inom sektorn haft fett tufft under en längre period men ser nu ut att ha funnit en botten.
💣 Bolaget har utvecklat en tunn film som fästs mot munslemhinnan för att distribuera olika läkemedel. Denna distribuering är mer effektiv än exempelvis sprayer, sprutor och tabletter.
💣 Förväntas nå marknad redan nästa år med sitt projekt som kommit längst. Det handlar om sumatriptan som används mot migrän. Här har man genomfört studier framgångsrikt och är redo att ansöka om marknadsgodkännande på den europeiska marknaden.
Man har även en patentansökan för EU som man förväntar sig få svar på iår. 💣 Den viktigaste marknaden USA finns patent redan på plats på. FDA önskar dock en till mindre studie som kommer genomföras nästa år för att bevisa att formuleringen inte kan skapa någon lokal irritation
EU ansåg inte att det var nödvändigt att bevisa då sumatriptan inte är ett nytt läkemedel och således finns ingen anledning att tro att studien i USA kommer misslyckas då produkten hittills inte visat på några sådana problem alls.
💣 Sumatriptan har av en utomstående firma beräknats nå en årlig försäljning om över 5 miljarder SEK. Klarias BV är endast 230 miljoner sek. Värt att tänka på är detta också bara är siffror för ett av deras projekt,
i pipen ligger även exempelvis Naloxon och adrenalin som också är inne i kliniska studier. Med andra extremt stor potential för Klaria att stiga rejält framöver. Lämnar en länk till den senaste presentationen
Ingen köprek, läs alltid på själva!

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Nikpå

Nikpå Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(