Guri Melby Profile picture
Aug 3 19 tweets 7 min read
[Lang tråd] Om sanksjoner mot Russland, havneforbud, regjeringens usannheter og FrPs pussige beskyldning 🧵
Utover våpenleveranser, er sanksjoner kanskje vårt sterkeste kort for å avslutte krigen i Ukraina. Da må de ikke uthules slik regjeringen gjør med havneforbudet mot Russland.
dagbladet.no/nyheter/ber-er…
Venstre har foreslått i Stortinget å fjerne regjeringens spesialunntak for russiske supertrålere. Russland blokkerer og minelegger ukrainske havner – men regjeringen lar russiske supertrålere legge til land i Norge. stortinget.no/no/Saker-og-pu…
Sannheten er at Norge har innført et langt svakere havneforbud enn EU, Storbritannia, Canada og Island. Venstre mener at regjeringen har solgt inn sitt havneforbud på falske premisser. Det gjentar Skjæran på pussig vis i Dagbladet i dag:
Men i april sa han faktisk akkurat det. Det er mulig at fiskeriministeren ikke tror at det er mulig å søke opp hans tidligere sitater, men det er det altså.
Skjærans problem er at EU ikke har innført noe slikt unntak. Europakommisjonen sier selv at fiskefartøy rammes på lik linje med andre fartøy. På oppdrag fra meg lette Stortingets utredningsseksjon etter eksempler på tilsvarende unntak, de fant ingenting.
stortinget.no/globalassets/p…
Det innrømmet også Skjæran til slutt til meg for en måned siden. stortinget.no/no/Saker-og-pu…
Så synes jeg jo det er ganske spesielt at Tybring-Gjedde beskylder meg for «privatpraktiserende politikk som skaper usikkerhet».
Det får meg jo til å lure på om dette er @frp_no sin offisielle holdning til Ukraina og Russland. Som i så fall er helt hinsides. dagbladet.no/nyheter/apner-…
Ukraina har bedt Norge om å fjerne unntaket:
borsen.dagbladet.no/nyheter/advart…
Det samme har ukrainske flyktninger i Norge:
e24.no/naeringsliv/i/…
Og Fiskeribladet på lederplass:
fiskeribladet.no/meninger/fiske…
Som Jens Stoltenberg nylig sa: «Prisen vi betaler, er målt i valuta. Prisen de betaler, er målt i tapte liv hver dag.». Da må et av verdens rikeste land også risikere noe.
For hver dag som går tjener Russland mer penger på unntaket som de kan bruke på krigen mot Ukraina. Derfor ville vi hastebehandle å fjerne unntaket allerede før sommeren. Det ville ikke flertallet, men vi fikk støtte fra @partiet og @krfnorge 💪
dn.no/politikk/krige…
Både Norge og Russland er like forpliktet til å ivareta bærekraftig forvaltning. Det finnes ikke et fnugg av bevis for at Russland ikke har en sterk egeninteresse av fortsatt bærekraftig forvaltning, uten havneforbud. #dax18
Russland har endret sin militære doktrine og åpner nå for å bruke sivile fiskefartøy til militære formål i en krigssituasjon. Dette gjør det norske unntaket enda mer uforståelig. thebarentsobserver.com/en/security/20…
Vi ønsker tøffest mulige sanksjoner mot Russland, for å framskynde slutten på krigen i Ukraina. Svakere sanksjoner vil bety at det vil ta lenger tid å få slutt på krigen, som vil bidra til å destabilisere Europa enda mer.
Vi har også foreslått en omstillingspakke for Finnmark, for å legge til rette for mest mulig uavhengighet fra Russland, og samtidig gi grønn omstilling og vekst i nye næringer i nord:
radionordkapp.no/nyheter/19998/…
Forslaget vårt behandles i Stortinget når det åpner igjen. Jeg håper partiene sammen med oss vil få på plass et skikkelig havneforbud, på lik linje med EU. stortinget.no/no/Saker-og-pu…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Guri Melby

Guri Melby Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(