Vandaag is het de geboortedag van Joop den Uyl, de premier van het meest (of enige) linkse kabinet dat Nederland ooit had. Een echte sociaaldemocraat.

In 1984 waarschuwde hij tijdens de Algemene Beschouwingen voor een dreigende tweedeling.

Die is nu feit.

Een draadje🧵
1/20
In zijn speech waarschuwt hij het gevolg van politici die niet zien dat ontzaglijk veel mensen te kampen hebben met armoede.

Hoe een politiek die betekenis heeft dat zou moeten zien, beleid daarop moet voeren en herstructureren om die tweedeling te voorkomen.

2/20
We zien nu wat het 38 jaar lang negeren daarvan, van de werkelijkheid van de armoede, het niet willen zien wat er allemaal misgaat in Nederland teweeg heeft gebracht.

Extreme inflatie, onbetaalbare energierekeningen, lege buiken, onbetaalbare lege huizen.
3/20
We moesten maar geloven dat het wel beter zou gaan, de magische economie zou ons een toekomst van rijkdom geven.

Voor steeds meer mensen is niets minder waar. Zij die van dag tot dag leven. Van uur tot uur. Op straat en van de straat leven.

4/20
Voorheen deden zij dat in het donker, onzichtbaar voor velen, terwijl ze er wel degelijk waren. De laatste jaren wordt het steeds moeilijker om ze te negeren.

Ze komen steeds meer in het licht. Maar niet zoals zou moeten. Niet uit medeleven, maar door afkeuring.

5/20
Te vaak wordt er op onze medemens neergekeken. Gelukkig openen ook steeds meer mensen hun hart, zien steeds meer mensen in dat er herstructurering nodig is. Dat we niet op moeten komen voor geld maar voor mensen.

Dat wij als samenleving samen moeten leven.

6/20
Deze mensen wil ik vragen, doe wat je kan om te helpen deze verandering te bewerkstelligen. Als vrijwilliger, als lid van een vakbond, als lid van een politieke partij...

Of als kandidaat voor een politieke partij bij verkiezingen.

7/20
Afgelopen gemeenteraadsverkiezingen deed ik dat voor de #PvdA in #Delft. Onze lokale afdeling, @pvda_delft, wil helpen deze verandering te zijn. Ik wilde helpen die verandering te zijn. Maar werd niet verkozen.

Maar ik wil nog steeds helpen de nodige verandering te zijn.

8/20
Daarom heb ik, ook door wat anderen om mij heen tegen mij zeiden, besloten mij kandidaat te gaan stellen voor de Provinciale Staten verkiezingen van volgend jaar Maart.

Als Statenlid kan ik helpen dingen te veranderen voor mijn provincie én mijn gemeente.

9/20
De benodigde verandering, de herstructurering, een nieuwe politiek, de tweedeling herstellen, dat zal mij niet lukken in mijn eentje.

Gelukkig weet ik dat er veel partijgenoten en gelijkgezinden zijn die hetzelfde willen voor Nederland. Met wie ik samen kan optrekken.

10/20
De komende maanden ga ik mijn best doen om jullie te overtuigen een goede kandidaat te zijn, waardig om Statenlid te zijn.

Om de tweedeling waar #JoopDenUyl al die jaren geleden voor waarschuwde te helpen herstellen. Om mensen weer hoop en Bestaanszekerheid te geven.

11/20
Iedereen die mij de laatste maanden/jaren al steunt in mijn moeilijke strijd voor een eerlijker en socialer Nederland, hartelijk bedankt. Jullie houden mij, stuk voor stuk, scherp en gedreven.

Jullie zijn de reden waarom ik dit allemaal doe.

12/20
Voor iedereen die mij wantrouwt:
Ik snap het wel. De politiek, links en rechts, heeft vaak verzaakt. "Mijn links" heeft te vaak meegedaan aan het wegkijken van de armoede en is te vaak ervan uitgegaan dat het allemaal wel goed zou komen.

Zo ben ik niet. Ik kijk niet weg.

13/20
Ik zal het niet altijd met jullie eens zijn, en jullie het niet altijd met mij. Maar ik beloof dat ik niet wegkijk van de problemen. Dat ik doe wat ik, als mens, kan doen voor jullie.

Maar verwacht niet het onmogelijke.

14/20
De verandering die nodig is gaat (te) lang duren voor zij er is. Langer als we politici blijven verkiezen die het wel prima vinden zo, die niet de nodige herstructureringen willen doorvoeren.

En ik kan het sowieso niet alleen.

15/20
Ik wil dan ook graag een afsluitende oproep doen aan iedereen die gelijkgestemd is, die wil helpen.

Laat van je horen! Stel jezelf ook kandidaat en doe je best om op de lijst te komen. Help mee de nodige verandering te zijn. Zoek contact met elkaar. Zoek kandidaten op.

16/20
Laat horen wat nodig is. Vertel het mij/ons.

Te lang is geld de drijfveer geweest van onze maatschappij. In de politiek, in de samenleving.
Zet de mensen weer voorop. Geef politiek weer betekenis.

Help de tweedeling te repareren! Sta schouder aan schouder.

17/20
En misschien klinkt het allemaal te mooi om waar te zijn, misschien acht je het allemaal onmogelijk. Maar ik geloof hierin en in jullie.

Ondertussen zal ik doen wat ik kan voor een eerlijkere maatschappij waarin IEDEREEN die hier woont mee kan doen.

18/20
Dat iedereen een dak boven diens hoofd heeft, een gevulde buik, gezond kan leven, kan studeren wat die wil, kan leven van de baan die ze willen hebben, dat iedereen kan zijn wie zij willen zijn.

Vrij van onderdrukking door intolerantie, armoede, ongelijkheid en onwil.

19/20
Ik zal jullie vragen om je stem en ik geef er bestaanszekerheid voor terug.

Jullie bestaanszekerheid is mijn geluk.

Voor een Sociaaldemocratisch #PvdA.
Voor een Sociaaldemocratisch Zuid-Holland.
Voor een Sociaaldemocratisch Nederland.

Tegen de tweedeling.
Samen.
🌹✊

20/20

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with David Michels 🌹✊

David Michels 🌹✊ Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @DaveRMichels

Aug 8
Ik snap het wel dat journalisten, politici, hulpverleners en verschillende andere vakgebieden steeds minder populair worden door een aanzienlijke groep mensen die al het contact met de werkelijkheid en redelijkheid verliest.

Afvragen of je werk, je passie, je leven waard is...
Dit is met de dag voor meer mensen het nieuwe normaal. Je kan werkelijk in deze beroepsgroepen online niet meer meedoen in het publieke debat zonder een doodsbedreiging te ontvangen, en ook "offline" kan je je hoofd maar beter niet boven het "maaiveld" uitsteken.
Een grote groep mensen moet echt bij zichzelf nagaan waar ze mee bezig zijn. Of het bedreigen, verwensen, met de dood echt deel is van de persoon die zij willen zijn.

Of dat ze liever meewerken aan een betere, zorgzamere wereld. Waar bovengenoemden gewoon hun werk kunnen doen.
Read 5 tweets
Jul 10
Jullie zullen het vast de laatste tijd voorbij hebben zien komen, met name de laatste paar dagen. Tweets over #CETA en het stemmen daarover in de #EersteKamer.

Wat houdt het verdrag in? Waarom moet de @PvdA in de Eerste Kamer tegen stemmen?

Een 🧵👇

1/n
#CETA is een handelsverdrag tussen de #EU en #Canada. Dit verdrag zou veel meer de handel tussen deze twee partners bevorderen. Nederlandse bedrijven die zaken doen met Canada zullen er ongetwijfeld baat bij hebben.

Dit kan je vast spinnen als internationale solidariteit.

2/n
Echter, er zitten heel wat addertjes onder het gras. Er komt een vage rechtbank waar bedrijven kunnen aankloppen als zij vinden dat zij (onterecht zwaar) zijn benadeeld door landen, zoals bij milieuregels die ze moeten naleven.

Het Investment Court System.

3/n
Read 17 tweets
Jul 8
"Steun de boerenopstand, steun het grootkapitaal, steun de onderdrukking van de lage- en midden-klasse!"

Dat is werkelijk wat er speelt. Mensen die doen alsof het een nobele strijd is vergeten de achterliggende stof en het belang van miljardenbedrijven. >
nu.nl/binnenland/621…
Het gaat hier om letterlijke miljarden die deze boeren proberen te beschermen, soms is het hun eigen geld, vaker nog het geld van grote bedrijven.

Dit is een strijd van het grootkapitaal, voor het grootkapitaal. Niet van het volk, voor het volk. Niet van de boer, voor de boer. >
Er zijn zat boeren die wel de nodige stappen ondernemen om met de tijd mee te gaan, en dat zal zeker heel zwaar zijn. Zij verdienen daarbij ook steun (financieel, niet alleen gedachten en gebeden) om dat proces goed door te komen.

Zij laten zien dat de boeren niet weg hoeven. >
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(