FrankSmilda Profile picture
Oct 15 25 tweets 16 min read
Draadje me achtergrond en duiding over aard/omvang/aanpak van ondermijning op vakantieparken/campings in Nederland.
#vakantieparken #camping #ondermijning ImageImage
Vakantieparken lopen het risico misbruikt te worden voor criminele activiteiten. Dit dashboard bevat analyses die meer inzicht geven in dit risico. Verschillende partijen kunnen hiermee de preventieve bestrijding van misbruik van vakantieparken versterken.
dashboards.cbs.nl/v3/vakantiepar… Image
Praktijkvoorbeeld evaluatie sluiting en ontruiming camping Fort Oranje.
nipv.nl/wp-content/upl… Image
Documentaire: Fort Oranje Vrijstaat
Pownews over Fort Oranje
2doc.nl/docs/radio-doc…
powned.tv/artikel/powned…
Burgemeester @PaulDepla:
"Dit is mensonterend. Je schaamt je ogen uit je kop als je ziet wat hier gebeurt."
volkskrant.nl/nieuws-achterg… Image
Bij verpauperde vakantieparken in de regio dreigt het gevaar van oneigenlijk gebruik, zoals bewoning door arbeidsmigranten. Ook Reusel-De Mierden worstelt ermee.
ed.nl/kempen/de-wors… Image
Criminelen weghouden met een (nacht)register voor bungalowparken? Goed plan, zeggen burgemeesters. Niet nodig, denken beheerders.
ad.nl/alphen/nachtre… Image
Ook de bewoners willen dat park Schijndel niet verder afglijdt.
bd.nl/meierij/ook-wi… Image
Een ideale plek voor mensen die niet gevonden willen worden Camping in Brabant Een goede plek om te verdwijnen.
nrc.nl/nieuws/2021/04… ImageImage
Vereniging Nederlandse Gemeenten @VNGemeenten:
Meer grip op vakantieparken: handreiking voor gemeenten
vng.nl/sites/default/… ImageImageImageImage
Wie op stel en sprong tijdelijk onderdak nodig heeft, zoekt zijn toevlucht soms op recreatie-parken. Maar wordt daar door de gemeente weggejaagd. VVD-raadslid Hans Boxem wil dat Berkelland soepeler regels hanteert. 
tubantia.nl/achterhoek/vvd… Image
Programma vitale vakantieparken Drenthe kan rekenen op voortzetting.
vitalevakantieparkendrenthe.nl Image
Doodsbedreigingen na aanpak probleemcamping Kerkdriel.
bd.nl/bommelerwaard/… Image
Burgemeester Anton Ederveen:
"Van al deze mensen maakt hij misbruik door ze een plek te bieden op zijn park, terwijl hij weet dat het niet mag. Zodra de gemeenten gaan handhaven, dreigt hij diezelfde mensen op straat te zetten."
bndestem.nl/brabant/hoe-pe… ImageImage
Burgemeester @ahmedmarcouch:
"Vakantieparken kennen een enorme dynamiek en vormen een ideaal object voor criminelen, die soms ook zelf parken runnen. Aanleiding voor het onderzoek waren zorgwekkende signalen over investeringen door criminelen.”
telegraaf.nl/nieuws/6336528… Image
Fenomeen-onderzoek: Criminele investeringen in vakantieparken in Oost-Nederland.
hetccv.nl/onderwerpen/ve…
hetccv.nl/fileadmin/Best… Image
Adviseur criminaliteitspreventie Lienke Hutten:
"Criminelen gebruiken vakantieparken om geld wit te wassen. Ze worden ook gebruikt voor drugshandel- en productie, illegale prostitutie, arbeidsuitbuiting en als verblijf voor rondtrekkende bendes."
eenvandaag.avrotros.nl/item/witwassen…
Onderzoek Telegraaf: Uitgekleed op vakantiepark.
Hoe nietsvermoedende burgers met een recreatiewoning aan alle kanten worden opgelicht.
telegraaf.nl/financieel/709… Image
Cijfers bevestigen: meer criminele verdachten op vakantieparken.
rtlnieuws.nl/onderzoek/arti…
dashboards.cbs.nl/v3/vakantiepar… ImageImageImage
De Actie-agenda Vakantieparken brengt partijen samen en wil met verschillende acties en het uitwisselen van kennis en ervaring de aanpak van vakantieparken ondersteunen.
actieagendavakantieparken.nl
actieagendavakantieparken.nl/sites/default/… ImageImageImageImage
Barierremodel ondermijning op vakantieparken.
actieagendavakantieparken.nl/sites/default/… Image
Burgemeester René Verhulst:
"We hebben niet zicht op alles, maar een groot probleem is het zeker."
gelderlander.nl/ede/alarm-over… Image
Ariadne Project: een gezamenlijke aanpak van Gelderse gemeenten, politie, Openbaar Ministerie en de provincie Gelderland om ondermijnende criminaliteit op vakantieparken tegen te gaan.
magazines.rijksoverheid.nl/jenv/jenvmagaz…
gelderland.nl/themas/politie… Image
Projectmanager Arjan Stokreef:
"Het Ariadne-project richt zich op criminaliteit en ondermijning, dat vindt op ten minste negentig van de negenhonderd Gelderse vakantieparken plaats."
destentor.nl/veluwe/de-stri… Image
Tool aanpak ondermijning Vakantieparken:
vng.nl/sites/default/… Image

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with FrankSmilda

FrankSmilda Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @FrankSmilda

Feb 16, 2021
Onderzoekers hebben het aantal 'panden met een luchtje' in kaart gebracht. Het gaat naar schatting om 40.000 woonhuizen en 10.000 bedrijfspanden die gebruikt worden voor ondermijnende criminaliteit.
rtlnieuws.nl/nieuws/politie…
repository.wodc.nl/bitstream/hand…
#ondermijning #verhuur
Onderzoek Black Box?
Wat gebeurt er in opslagboxen, loodsen, bedrijfspanden en garageboxen naast dat deze verhuurd worden voor de doeleinden waarvoor ze bestemd zijn?
bureaubeke.nl/publicaties/bl…
bureaubeke.nl/wp-content/upl…
#ondermijning #BlackBox #opslagboxen ImageImageImageImage
Criminoloog @ferwerdahenk:
"Sommige bedrijven denken dat ze dit gat aan de voorkant hebben gedicht en hun huurders goed hebben gescreend, maar dat is blijkbaar toch niet zo."
nos.nl/nieuwsuur/arti…
#BlackBox #verhuur
Read 28 tweets
Nov 29, 2020
Draadje met achtergrond en duiding over de mate waarin politieke ambtsdragers in het decentraal bestuur te maken krijgen met agressie en geweld door burgers en de wijze waarop hier beleidsmatig mee wordt omgegaan.
#bedreiging #intimidatie Image
Om periodiek inzicht te krijgen in de mate waarin politieke ambtsdragers te maken krijgen met agressie en geweld en de aandacht die hier binnen de organisaties voor is, bestaat sinds 2010 de Monitor Integriteit en Veiligheid.
rijksoverheid.nl/documenten/rap…
rijksoverheid.nl/binaries/rijks… ImageImageImageImage
Onderzoek naar bedreigingen en intimidaties van burgemeesters door @IenOResearch 2010-2020
ioresearch.nl/actueel/meer-d…
#bedreiging #intimidatie ImageImage
Read 19 tweets
Sep 3, 2020
Draadje: Eerste Hulp Bij Internet Oplichting
#internetoplichting Image
Wat is internetoplichting?
Oplichting is een vorm van bedrog, waarbij iemand op oneerlijke wijze geld of eigendommen van iemand anders verkrijgt. Via internet kan dit bijvoorbeeld via e-mail, valse advertenties op online marktplaatsen, of nep webshops.
#internetoplichting Image
1. Verzamel digitale sporen en draag deze over aan de politie
2. Doe melding bij @Fraudehelpdesk
3. Doe aangifte of bel @Politie 0900-8844
#internetoplichting Image
Read 17 tweets
Jun 29, 2020
Draadje met achtergrond en duiding over politiegeweld
#politiegeweld Image
De politie heeft in 2019 tijdens 14.507 incidenten geweld gebruikt. Daarbij was sprake van 23.939 geweldsaanwendingen en zijn 27.574 geweldsmiddelen ingezet.
politie.nl/nieuws/2020/ju…
#politiegeweld ImageImage
Het totaal aantal incidenten is volgens politieonderzoeker Jaap Timmer vergelijkbaar met de aantallen over de afgelopen jaren. De inzet van geweldsmiddelen is niet te vergelijken omdat er op een nieuwe manier wordt geregistreerd.
nos.nl/artikel/233891…
Read 10 tweets
Jan 1, 2020
Draadje met achtergrond/duiding over moord en doodslag in Nederland Image
Onderzoeker @MariekeLiem deed langdurig onderzoek naar Fataal Geweld
nrc.nl/nieuws/2016/03…
researchgate.net/profile/Mariek…
Moordratio per 100.000 inwoners in Europese landen, 2014
researchgate.net/profile/Mariek… Image
Read 19 tweets
Dec 28, 2019
Draadje met achtergrond/duiding over raps waarin groepen jongens elkaar via clips aanvallen en uitdagen
#gangstarap #drillrap Image
Pop-journalist @hesterc schreef in 2003 al een groot achtergrondartikel over ‘gangsta-rapper’ 50 Cent
nrc.nl/nieuws/2003/03…
Documentaire over het gewelddadige leven van een Haagse gang, de Crips. Een groep Antillianen en Surinamers die zich bezighoudt met gewapende overvallen, drugshandel en gangsta rap.
2doc.nl/speel~POW_0025…
Read 45 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(