Za poslední týdny se v energetice přihodilo víc, než jindy za dlouhé roky. Vím, že Twitter je spíše instantní záležitost, ale stejně to zkusím: budu sem postupně dávat připomínky událostí, které se dějí a mají dopad na nás.
Dnes: Německo a Rosněfť 🧵1/8
Asi jste za poslední roky slyšeli mnohokrát o plynovodech Nord Stream I a II. O těch se psalo hodně. Ale pokud nejste z branže, pravděpodobně Vám nikdo neřekl, že se v uplynulých letech ruská ropná společnost Rosněfť stala druhým největším majitelem rafinérií v Německu. 2/8
Rosněfť skoupila podíly v největší rafinérii Karlsruhe a středně velké Vohburg, plus získala kompletní kontrolu nad třetí největší rafinérií Schwedt. Zářný příklad politiky "Wandel durch Handel", tedy proměny partnera (dříve SSSR, posléze Ruska) skrze vzájemný obchod. 4/8
Po 24.2.2022 se Rosněfť stala pro spolkovou vládu bezpečnostním problémem. Zároveň bylo jasné, že krok proti Rosněfti vyvolá tvrdou reakci. Rosněfť je největší ruskou ropnou společností a šéfuje jí Igor Sečin, jeden z mála lidí, majících osobní přístup k Vladimíru Putinovi. 5/8
V pátek 16. září v šest hodin ráno pověřila vláda Spolkovou agenturu pro síťová odvětví (BNetzA), aby převzala správu nad majetky Rosněfti v Německu. V normálním roce by tahle událost rezonovala v médiích měsíce. Nežijeme však v normálním roce, takže po pár hodinách zapadla. 6/8
Převzetí správy (německy: Treuhand, anglicky: fiduciary management) nad majetkem Rosněfti je událostí, která vztahy mezi Německem a Ruskem ovlivní na mnoho let. Rusko svou politiku vůči EU opíralo o víru, že Německo je jeho nejbližším partnerem. 7/8
Velká část německých elit naopak věřila, že objevila klíč k ruské duši a může s Ruskem souznít mnohem lépe, než jiné evropské národy. Obě iluze jsou pryč. 🛢️8/8🛢️
Odkazy @Energy_Post @bnetza:
Mapa německých rafinérií: Energypost.eu, “How could Germany wind down Russian oil imports by the end of 2022”, energypost.eu/how-could-germ…
Prohlášení BNetzA k převzetí nuceneé správy nad Rosněftí: bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pre…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Václav Bartuška

Václav Bartuška Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(