Göktuğ Profile picture
Oct 27 3 tweets 2 min read
Dünya kupası 4 yılda bir olan bir organizasyon, ve milyonlarca insan tarafından takip edildiği için,tüm markalar ve ürünler için pazarlama konusunda harika bir fırsat

Katar bile ülkenin reklamını yapmak için rüşvet vererek dünya kupasınin ev sahipliğini aldı
Peki ya chiliz +++
5-6 Borsada listelenecek İtalya dünya kupasında yok 🇮🇹
Portekiz 🇵🇹Arjantin 🇦🇷 ile #ChiliZ
Rakibi bitci 🇧🇷 ve 🇪🇸 ile sahnede

Alex Dreyfus tarihi belli organizasyon için çok daha fazla takımla ve etkinlikle olsa, hedefi olan Global de daha fazla kullanıciyi çekmiş olurdu +++
Planlama ve zamanlama olarak harika bir fırsat varken, yine odaginda FTO mevcut
Artık RoadMap takviminin açıklanma zamanı geldi
Dünya Kupasında Stake ve Locker Room gibi kullanıcı memnuniyeti yaratacak fırsatlar yine kaçtı

#FanTokens #Worlds2022 #socios #CHZ

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Göktuğ

Göktuğ Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(