Guri Melby Profile picture
Nov 16 11 tweets 3 min read
[Tråd 🧵] Å skyve grunnloven foran seg i et forsøk på å vri seg unna en sak, er ufint politisk spill. Kun for å slippe å ta stilling til regjeringens smutthull i havneforbudet. Jeg tar ikke kritikken tungt, men synd at de vil stemme ned forslaget vårt.
dagbladet.no/nyheter/skjult…
Det hele er ganske enkelt: Ukrainerne selv har bedt Norge om å fjerne smutthullet i havneforbudet for å hindre russiske skip adgang til norske havner, slik resten av EU har gjort. Det nekter regjeringen å gjøre, og støttes av Høyre, FrP, Rødt, Krf og SV.
nrk.no/nordland/ukrai…
Hvis noen er irriterte på meg eller Venstre for å pushe regjeringen i Ukraina-spørsmål: Jeg kan gjerne ta en ny runde mot dere i åpent lende. Tidligere i høst møtte jeg Dagsavisen i #dax18 og jeg synes vi fikk en god debatt.
Møt meg gjerne i debatt, aller helst om saken, men selvsagt også om forholdet mellom stortinget og regjeringa. Men ikke gjem dere bak vikarierende arugmenter for å la være å støtte forslag som ukrainerne selv ber om for å «ta» Venstre.
DN skriver: «Klassekampen og Dagsavisen vil at Venstre skal roe seg ned og ikke kritisere regjeringen så mye. Det er helt feil instinkt fra pressefolk.»
dn.no/guri-melby/kri…
Dagbladets nyeste leder: «Stortinget ser nå ut til å ville vedta nedkjølende effekt – for seg selv. Det skjer i et land der mange regner det som et problem at det er for stor grad av hemmelighold og konsensusorientering i den sikkerhetspolitiske debatten.»
dagbladet.no/meninger/stort…
«Jusprofessor Eirik Holmøyvik har vært med på en fersk utredning om Stortingets kontrollfunksjon. Han stusser over partienes begrunnelse.
Overfor Dagbladet påpeker han at merknaden mangler konstitusjonelt grunnlag, og at den overdriver rekkevidden av(…)
den politiske normen om at Stortinget ikke skal gripe for langt inn i regjeringens utførelse av utenrikspolitikken. Holmøyvik påpeker at det er en rekke eksempler på anmodningsvedtak de siste åra hvor Stortinget ber Regjeringen gjøre konkrete ting i utenrikspolitikken.
Flere av partiene som samler seg i denne merknaden har dessuten selv stilt seg bak et vedtak, i forbindelse med behandlingen av den samme Harberg-rapporten, som går langt i å sikre Stortinget handlingsrom.
Bortsett fra regjeringens vedtaksmyndighet, er det «ikke begrensninger på Stortingets involvering i og behandling av utenriks- og sikkerhetspolitiske spørsmål», heter det.»
Jeg runder av som Dagbladets leder: «Vedtar Stortinget dette, vil det være et helt oppsiktsvekkende velplassert selvmål.» dagbladet.no/meninger/stort…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Guri Melby

Guri Melby Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @gurimelby

Aug 3
[Lang tråd] Om sanksjoner mot Russland, havneforbud, regjeringens usannheter og FrPs pussige beskyldning 🧵
Utover våpenleveranser, er sanksjoner kanskje vårt sterkeste kort for å avslutte krigen i Ukraina. Da må de ikke uthules slik regjeringen gjør med havneforbudet mot Russland.
dagbladet.no/nyheter/ber-er…
Venstre har foreslått i Stortinget å fjerne regjeringens spesialunntak for russiske supertrålere. Russland blokkerer og minelegger ukrainske havner – men regjeringen lar russiske supertrålere legge til land i Norge. stortinget.no/no/Saker-og-pu…
Read 19 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(