Per Hansen Profile picture
Feb 3 6 tweets 2 min read
Apple leverede et skuffende kvartalsregnskab. Der er gode forklaringer på hvorfor det går som det går, men skuffelsen kan man ikke komme uden om. Investorreaktion var mild #aktier #dkbiz @NordnetDK 🧵👇
Apple leverede et skuffende 1. kvartalsregnskab i den vigtige periode med julesalg.
Iphones salget var 8 % lavere end i tilsvarende periode sidste år. Det er mange år siden jeg kan mindes en så negativ udvikling. EPS på 1,88 USD var lidt under det forventede 1,94
Omsætningen var med 117 mia. USD ca. 4 mia. under de forventede 121 mia.
De primære årsager til svagheden var 1)USD styrkelsen, 2)produktionsudfordringer i Kina med Iphone 14 og 14 Pro samt 3)Svagere vækstforvetninger
Apple giver ingen guidance for indeværende kvartal,
men det blev nævnt, at det er sandsynligt med en tilsvarende tilbagegang i omsætning i forhold til samme periode sidste år. I USA har vi Novo Nordisk. I USA er der ikke mindst Apple. Efter det skuffende regnskab faldt Apple med 3,22 % i eftermarkedet.
Det er alt i alt en moderat kursreaktion. Tallene var skuffende. Måske tænker investorerne på, at med den USD svækkelse som vi har et set de seneste 4 måneder på nær 15 %, vil indeværende kvartal også blive præget af den stærke USD fra 2022, men så
forsvinder den modvind gradvist. Apple kan ikke løbe fra den økonomisk afmatning, som formentlig også kommer til at blive en betydelig faktor også de kommende kvartaler

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Per Hansen

Per Hansen Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @PerNordnet

Feb 3
At dømme efter de seneste dages hæsblæsende kursudvikling i udvalgte vækstaktier, er det legitimt at spørge, om centralbankerne er som læreren, der har mistet sin naturlige autoritet? #aktier #dkbiz @NordnetDK 🧵👇
Federal Reserve hævede renten og sagde, at der kunne komme flere forhøjelser. FED sagde også, at de ikke så en rentenedsættelse i 2023. ECB hævede med 0,5 og sagde en lignende stigning var på tegnebrættet ved den næste annoncering i marts. Alligevel falder
markedsrenterne, og den rentestruktur, som allerede var invers, er blevet yderligere inverteret. Lavere markedsrenter har sendt USD ned, og aktierne markant op. Ikke alle aktier er steget. Det er især konjunkturfølsomme og USA teknologiselskaber, som er steget meget og mest
Read 7 tweets
Feb 2
Federal Reserve hævede som forventet renten med 0,25 % og signalerer at der meget vel kan komme flere stigninger. Alligevel stiger aktierne. Velkommen til den virkelige investeringsverden med fart på #aktier #dkbiz @NordnetDK 🧵👇
FED hævede som forventet renten
De lod døren stå åben til flere forhøjelser
Powell lod dog også forstå, at pengepolitikken er dataafhængig. Han sagde, at tiden med disinflation er i gang (inflationen er toppet, red)
Antallet af ledige jobs er stadig meget højt og selv om arbejdsmarkedet er bagefter økonomien er det både godt og skidt
Godt fordi beskæftigelsen holder privatforbruget kørende og måske kan undgå en recession men i stedet en blød landing. Skidt, fordi presset på
Read 8 tweets
Feb 2
Meta har gjort et ekstremt aktiecomeback efter nedturen i 2022. I forhold til aktiebunden på kurs 90 er aktien fordoblet inklusive eftermarkedsreaktionen på næsten 20 % stigning #aktier #dkbiz @NordnetDK 🧵👇
2022 var en katastrofe for Meta
Væksten var en udfordring
Mange synes platformen var blevet mindre relevant
Mark Zuckerberg ville investere sig ud af udfordringerne med sin massive satsning i Metaverse
Meta oplevede en kursudvikling, som til forveksling i %
-vis nedtur lignede Netflix
Den nedtur kulminerede i efteråret 2022. I 2023 er det meste forvandlet for Metaaktien
Aktien er blevet fordoblet siden bunden inklusive 20 % stigning i eftermarkedet.Det er ikke fordi resultaterne
Read 7 tweets
Jan 27
Vestas skuffer med 2022, og guider 2023 under forventningerne. Investorerne hænger på, og 3 % kursfald er reelt meget billigt sluppet #aktier #dkbiz @NordnetDK 🧵👇
Vestas foreløbig tal skuffer på næsten alt
Det væsentligste lyspunkt er at en stigende ordreindgang sker til stigende priser. På et tidspunkt vil kombinationen af ”stigende ordrer og stigende priser kunne gøre den gode forskel”, kan tænkes at være
investorerne ræsonnement. Vestas skuffelser er ikke kun enkeltflyvende svaler, der ikke gør en sommer
Vestas er udfordret af industrien, af tilbageholdne købere, som ikke er villige til i fuldt omfang at investere i tiltro til, at tiden med de høje energipriser fortsætter.
Read 6 tweets
Jan 27
Bestyrelsesformanden i GN Store Nord meddelte i går, at han stopper. Det fik GN aktien til at stige markant på håb om at der kan komme et bud på GN Store Nord. Men er det overhovedet realistisk? Tjah, joh, måske, det kommer an på - 🧵👇#aktier #dkbiz @NordnetDK
Kursudviklingen i GN Store Nord har været meget skuffende de seneste 3 år, som det fremgår af figur 1
Det skyldes en kombination af generelle kursfald, for svag indtjeningsudvikling og ikke mindst købet af Steelseries for 8 mia. i 2021
Købet blev finansieret kontant med øget gæld, og netop den øgede gæld er en betydelig udfordring
I mellemtiden er indtjeningen faldet og under pres i hele GN, og med øget gæld har GN Store Nord på kort sigt pantsat sin finansielle frihed. Så langt så skidt
Read 12 tweets
Jan 26
Tesla indfriede forventningerne på omsætning og indtjening. Marginerne er lidt under pres, men prisnedsættelser trumfer makroklima. Aktien stiger 5 % #aktier #dkbiz @NordnetDK Her er mit PERspektiv (IKKE anbefaling)🧵👇
EPS blev med 1,19 en anelse bedre end forventet (1,12-1,14). Omsætningen blev med 24,32 mia. USD også tæt på forventet (24,07). Tesla fastholder deres ambition om at vokse med gennemsnitligt 50 % over en årrække
Tesla udtaler sig aldrig helt eksakt om forventningerne til
bilsalget i det kommende år, men investorerne fik alligevel et ”hint”. Teslas officielle udmelding om forventninger til antal solgte biler i 2023 lyder på 1, 8 mio. Investorerne vil formentlig tolke det som ”den nedre ende af en ”guidance” selv om det ikke var sådan.
Read 10 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(