Per Hansen Profile picture
Feb 13 28 tweets 5 min read
Ugen starter som annonceret med et "long-read" tweet om GN Store Nordd - bud eller ikke bud; forestående udvandende kapitaludvidelse og hvad der kan tænkes at blive tænkt over eller spekuleret af investorerne de kommende uger #aktier #dkbiz @NordnetDK 🧵👇
2023 er startet turbulent for GN Store Nords aktionærer. Ligesom de troede på, at man med Demants 4. kvartalsregnskab i hånden kunne håbe på, at 4. kvartal var kulminationen på udfordringerne, kom der endnu en: Rekapitalisering på det forkerte tidspunkt.:
GN Store Nord leverede et blandet regnskab
Meget fornuftigt i ”Hearing” og den ventede negative udvikling indenfor kommunikation til det private segment. 2023 guidance giver ikke anledning til at konkludere, at det værste med sikkerhed er overstået. På den anden side er der
stadig mulighed for at året kan nå at lande på benene.
Alt i alt ville det være forventeligt, at aktien ville reagere negativt i størrelsesorden minus 5 % alene vurderet på præstationen og ikke mindst, at aktien op til regnskabet var steget temmelig meget.
Det gik anderledes. Da handlen startede, styrtdykkede aktien og faldt indledningsvis mere end 20 %. Årsagen var ikke selve regnskabet, men annonceringen af den kapitalmæssige ”reparationsemission” på 7 mia. som med 15 måneders ”forsinkelse” skulle rette op på den
mildest talt meget uheldige timing med kapitalfremskaffelsen til købet af Steenseries.
Hvis man i stedet for at udstede nye aktier på 350-400, bliver tvunget til at gøre det på 1/3 af kursniveauet, har det naturligvis en stor betydning for kapitalomkostningen. Konsekvensen af
mistimingen af kapitaludvidelsen er at prisen på Steelseries med ovenstående kursantagelser ikke var 8 mia., men snarere 20 mia. (Alt) for mange virksomheder har desværre ikke blik for og viden om hvor vigtigt finansieringen af tilkøb af og ikke mindst
prisen er for værdiskabelse eller -destruktion. Det gode eksempel på dem som gør det godt, er DSV. I den anden ende er det desværre alt for let at finde de eksempler, hvor ledelse/bestyrelse destruerer værdi. GN er i den henseende desværre ikke et enkeltstående tilfælde.
William Demant Invest (WDI) annoncerede i sensommeren, at de havde købt mere end 10 % af aktierne i GN Store Nord. WDI ejer 55-60 % af Demant. Købet har naturligt fået nogen til at spekulere i, om den manøvre var en skjult Demant interesse og at WDI på den måde var ”sendt i byen”
af Demant. Uanset hvad der måtte være op/ned tegner der sig flere scenarier de kommende uger frem mod GN Store Nords ordinære generalforsamling den 15/3, hvor kapitaludvidelsen skal godkendes.
Scenarie 1: Ingen bud + kapitaludvidelse + udvanding
Der har været sagt og skrevet en del om risikoen for en kapitaludvidelse og muligheden for et bud på hele eller dele af GN Store Nord. Det mest realistiske er efter min mening fortsat, at der ikke kommer et bud.
GN Store Nord vil tænke, at et bud skal være højt, for at det vil blive accepteret og anbefalet af ledelsen. På den anden side har de seneste års op/nedtur ikke øget investorernes tillid til ledelsens evne til at skabe værdi. Ledelsen har nok et ord at skulle have sagt i
relation til evt. at anbefale det. Tallene lyver dog ikke, og investorerne vil formentlig se på fremtiden med en ændret ledelse over tid uanset. Der er allerede ”bevægelse” i bestyrelsen, og det er helt naturligt.
Scenarie 2: Demant byder på GN Store Nord
I forhold til WDI, som har erhvervet 10%+ ejerandel, er det realistisk, at de kunne byde. Demant er den mest realistiske, hvis det kommer til et bud. Sonova er for store og konkurrencemyndighederne
vil formentlig ikke uden sværdslag acceptere en sammenlægning. Slet ikke med Sonova og ikke uden en grundig gennegang med Demant. Hvis der kommer et bud vil det kræve en længere godkendelsesperiode.
Vi så med Novozymes’ ekstremt overgenerøse bud
på Chr. Hansen, at investorerne reagerer med skuffelse og store kursfald, hvis en køber overspenderer med en pris. Det er klart det som skete i tilfældet med NZYM/Chr: Hansen. Især fordi synergierne er/var alt for små til at kunne
retfærdiggøre en så markant overpris. Det taler for at Demant vil tænke sig godt om
Hvis Demant byder, skal der være 3 forhold som skal være opfyldte for at investorerne vil nikke anerkendende. 1)Sandsynlighed for at en fusion kan blive godkendt. 2)Buddet skal være attraktivt
men ikke for højt. 3)Synergierne skal være meget store, dokumenterbare og troværdige.
Synergierne er ikke så svære at få øje på. Demant har svært ved at få økonomi i sin ”kommunikations” afdeling, og synerginerne må forventes at være meget betydelige. Endnu større bør de være ved
sammenlægning af hearing. Det er om ikke sandsynligt, så dog ikke umuligt, at forudsætningerne for et Demant bud i den henseende er til stede. Der er dog også udfordringer, som er til at få øje på. Demant har selv en gæld, som ligger lidt over hvad selskabet selv er komfortabel
med, og 2023 bliver i den forbindelse et år, hvor den stærke indtjening (guidance på EBIT 3,6-4 mia.) skal få bragt gælden ned. Et køb af gældsplagede GN Store Nord vil for 2023 gøre den udfordring lidt større. Gælden i Demant og ikke mindst i GN Store
Nord er en udfordring, som Demant er eller bør være fuldt klar over. Broen mellem muligheder/udfordringer kan være netop de meget store synergier, som over tid skal være meget store. Overordnet tilsiger det en 1)Mindre generøst bud, som bliver afvist; 2)meget store synergier.
Scenarie 3: Kapitalfond byder på GN Store Nord
Fra tid til anden har der være rygter om at kapitalfondsinteresser har kigget på GN Store Nord. Ingen røg uden ild sandsynliggør, at det har forholdt sig sådan. Det må være realistisk, at der regnes på muligheder for at byde.
Kapitalfonde har formentlig ikke udfordringer med at skaffe kapitalen, men den bliver dyr. På den ene side reducerer det en budpris i givet fald. Samtidig øger det presset på GN Store Nord for hurtigt at blive økonomisk en meget bedre forretning
Demant er naturlig køber, men sker det?
Det er tvivlsomt om der kommer et bud. Hvis det kommer er det realistisk, at det kommer fra Demant. Et højt bud vil kunne presse Demant aktien med mindre synergierne er ekstreme. Et ”underbud” på 225 eller lavere vil næppe have nogen større
muligheder for succes. Et bud kan åbne op for andre bud, og det første behøver ikke være det eneste som sker. WDI har sikret sig en ”blokeringsadgang” med sin 10 % andel, som forhindrer at en køber kan tvangsindløse GN Store Nord i givet fald
GN Store Nord ligger som de har redt, og udfordringerne er (be)tydelige. Et bud er muligt, men ikke det mest sandsynlige, tænker jeg.
Den stærke guidance og udsigt til det højeste overskud nogensinde, har givet medvind til Demant aktien. Forude lurer dog stadig risikoen/muligheden for at et evt. bud på GN Store Nord, som påvirker aktien.
Kursudvikling, Demant
Kilde: Nordnet

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Per Hansen

Per Hansen Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @PerNordnet

Feb 3
At dømme efter de seneste dages hæsblæsende kursudvikling i udvalgte vækstaktier, er det legitimt at spørge, om centralbankerne er som læreren, der har mistet sin naturlige autoritet? #aktier #dkbiz @NordnetDK 🧵👇
Federal Reserve hævede renten og sagde, at der kunne komme flere forhøjelser. FED sagde også, at de ikke så en rentenedsættelse i 2023. ECB hævede med 0,5 og sagde en lignende stigning var på tegnebrættet ved den næste annoncering i marts. Alligevel falder
markedsrenterne, og den rentestruktur, som allerede var invers, er blevet yderligere inverteret. Lavere markedsrenter har sendt USD ned, og aktierne markant op. Ikke alle aktier er steget. Det er især konjunkturfølsomme og USA teknologiselskaber, som er steget meget og mest
Read 7 tweets
Feb 3
Apple leverede et skuffende kvartalsregnskab. Der er gode forklaringer på hvorfor det går som det går, men skuffelsen kan man ikke komme uden om. Investorreaktion var mild #aktier #dkbiz @NordnetDK 🧵👇
Apple leverede et skuffende 1. kvartalsregnskab i den vigtige periode med julesalg.
Iphones salget var 8 % lavere end i tilsvarende periode sidste år. Det er mange år siden jeg kan mindes en så negativ udvikling. EPS på 1,88 USD var lidt under det forventede 1,94
Omsætningen var med 117 mia. USD ca. 4 mia. under de forventede 121 mia.
De primære årsager til svagheden var 1)USD styrkelsen, 2)produktionsudfordringer i Kina med Iphone 14 og 14 Pro samt 3)Svagere vækstforvetninger
Apple giver ingen guidance for indeværende kvartal,
Read 6 tweets
Feb 2
Federal Reserve hævede som forventet renten med 0,25 % og signalerer at der meget vel kan komme flere stigninger. Alligevel stiger aktierne. Velkommen til den virkelige investeringsverden med fart på #aktier #dkbiz @NordnetDK 🧵👇
FED hævede som forventet renten
De lod døren stå åben til flere forhøjelser
Powell lod dog også forstå, at pengepolitikken er dataafhængig. Han sagde, at tiden med disinflation er i gang (inflationen er toppet, red)
Antallet af ledige jobs er stadig meget højt og selv om arbejdsmarkedet er bagefter økonomien er det både godt og skidt
Godt fordi beskæftigelsen holder privatforbruget kørende og måske kan undgå en recession men i stedet en blød landing. Skidt, fordi presset på
Read 8 tweets
Feb 2
Meta har gjort et ekstremt aktiecomeback efter nedturen i 2022. I forhold til aktiebunden på kurs 90 er aktien fordoblet inklusive eftermarkedsreaktionen på næsten 20 % stigning #aktier #dkbiz @NordnetDK 🧵👇
2022 var en katastrofe for Meta
Væksten var en udfordring
Mange synes platformen var blevet mindre relevant
Mark Zuckerberg ville investere sig ud af udfordringerne med sin massive satsning i Metaverse
Meta oplevede en kursudvikling, som til forveksling i %
-vis nedtur lignede Netflix
Den nedtur kulminerede i efteråret 2022. I 2023 er det meste forvandlet for Metaaktien
Aktien er blevet fordoblet siden bunden inklusive 20 % stigning i eftermarkedet.Det er ikke fordi resultaterne
Read 7 tweets
Jan 27
Vestas skuffer med 2022, og guider 2023 under forventningerne. Investorerne hænger på, og 3 % kursfald er reelt meget billigt sluppet #aktier #dkbiz @NordnetDK 🧵👇
Vestas foreløbig tal skuffer på næsten alt
Det væsentligste lyspunkt er at en stigende ordreindgang sker til stigende priser. På et tidspunkt vil kombinationen af ”stigende ordrer og stigende priser kunne gøre den gode forskel”, kan tænkes at være
investorerne ræsonnement. Vestas skuffelser er ikke kun enkeltflyvende svaler, der ikke gør en sommer
Vestas er udfordret af industrien, af tilbageholdne købere, som ikke er villige til i fuldt omfang at investere i tiltro til, at tiden med de høje energipriser fortsætter.
Read 6 tweets
Jan 27
Bestyrelsesformanden i GN Store Nord meddelte i går, at han stopper. Det fik GN aktien til at stige markant på håb om at der kan komme et bud på GN Store Nord. Men er det overhovedet realistisk? Tjah, joh, måske, det kommer an på - 🧵👇#aktier #dkbiz @NordnetDK
Kursudviklingen i GN Store Nord har været meget skuffende de seneste 3 år, som det fremgår af figur 1
Det skyldes en kombination af generelle kursfald, for svag indtjeningsudvikling og ikke mindst købet af Steelseries for 8 mia. i 2021
Købet blev finansieret kontant med øget gæld, og netop den øgede gæld er en betydelig udfordring
I mellemtiden er indtjeningen faldet og under pres i hele GN, og med øget gæld har GN Store Nord på kort sigt pantsat sin finansielle frihed. Så langt så skidt
Read 12 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(