#28Şubat Post-Modern Darbesi Amacı Neydi ⁉️

Bilmeyenler
Yanlış Bilenler
Merak Edip Öğrenmek İsteyenler İçin

Flood BAŞLIYOR.... ⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️
1⃣
#28Şubat Post-Modern Darbesinin amacı sadece Refah - Yol Hükümetini istifa ettirip yerine yeni bir hükümetin kurulmasını sağlamak ve onların tarifiyle irtica tehdidini ortadan kaldırıp, sonrada dincileri devlet kadrolarından tasfiye etmek değildi.⤵️⤵️
2⃣
Çünkü hedef sadece bundan ibaret olsaydı, bugün irtica tehdidi ve dinciler tasfiye olsa bile, milletin İslami kesimlere gün geçtikçe teveccühü arttığından dolayı yarın daha da güçlü olarak siyaset sahnesine çıkmaları muhakkaktı.⤵️⤵️⤵️
3⃣
#28Şubat Post-Modern Darbesi, sadece asıl gayenin ilk hamlesiydi.
Asıl gaye ise, İslami tarikatların ve cemaatlerin halk üzerindeki teveccühüne büyük bir darbe indirmekti. Ancak bu şekilde onların tarifiyle irtica tehdidi ortadan kalkabilirdi. ⤵️⤵️⤵️
4⃣
Gelecekte bu topraklarda yeniden Şeriat ve Hilafet tesisinin ihtimali dahi ortadan kaldırılabilirdi. Bunun içinde darbeden sonra halka kötü Polis – iyi polis taktiği uygulandı.⤵️⤵️⤵️
5⃣
Eğer ki tarikatlar ve cemaatler üzerine zorbalık yapılsaydı, siyasi baskılar yapılsaydı
O zaman Halk nezdinde mağdur sıfatında olurlardı ve bu durumda halkın tarikatlara ve cemaatlere olan desteğinin daha da artmasına sebebiyet verirdi.⤵️⤵️
6⃣
Darbeden sonra kötü Polis olan ANASOL-D Hükümeti kuruldu.
Bu hükümet kısa süre içerisinde ülkede Cumhuriyet Tarihinin en büyük ekonomik krizinin yaşanmasına sebep oldu.
Artık bundan sonra gelecek her hükümet halkın nezdinde adeta bir kurtarıcı olacaktı. ⤵️⤵️
7⃣
Böyle bir dönemden sonra Recep Tayyip ERDOĞAN ve AKP siyaset sahnesine çıkmıştı.
Geçmişi Milli Görüş e dayandığı içinde halk nezdinde bir kurtarıcı, bir umut olarak görülüyordu. ⤵️⤵️
8⃣
Üstelik bir şiir okumasından dolayı birkaç ay hapiste yattığından ve siyasi yasak yediğinden dolayı tam bir mağdur olmuştu.
Bu da halkın teveccühünü kazanmasında Recep Tayyip ERDOĞAN ’a büyük kolaylık sağlamıştı ‼️
Recep Tayyip ERDOĞAN, halkın gözünde iyi polisti.⤵️
9⃣
Erdoğan liderliğindeki AKP ilk seçimlerde iktidara geldiğinde maddiyat muvacehesinden bakıldığında ülke yaralarını hızla sarıyor gibi gözüküyordu.
Ancak Erdoğan ve AKP döneminde gözlerden kaçan bir şey vardı. ⤵️⤵️⤵️
🔟
Erdoğan ve AKP İslami bir siyasi parti olmaktan ziyade, dini siyasete alet eden ve gayri dini icraatları arka arkaya yapan bir siyasi hareketti.
Üstelik ülke ekonomisin geliştiği ve büyüdüğü filanda yoktu.
Bu sadece bir illüzyondu ‼️⤵️⤵️⤵️
1⃣1⃣
AKP devrinde Siyasal İslam ilerlerken
Hakiki İslam gerilemiştir.
Ne yazık ki bir çok Ehli Sünnet ve Cemaat davası güden cemaat ve tarikat
AKP nin Siyasal İslamcılık Hareketine adeta sorgusuz ve sualsiz destek vermiştir ve inatla halen destek vermeye de devam etmektedir.⤵️⤵️
1⃣2⃣
Onların 20 senedir idrak edemediği yegane hakikat ise AKP devrinde İslam dininin
Ehli Sünnet ve Cemaat itikadının
İnsanların cemaatlere ve tarikatlara karşı olan teveccühünün ve güveninin
Allah’a olan inancının
Toplumun ahlaki durumunun
İman kuvvetlerinin⤵️⤵️⤵️
1⃣3⃣
O günden bugüne ciddi şekilde zayıflamış olduğudur.
Bugün ülkemizde ne yazık ki
Ateizm
Deizm
Agnostisizm gibi akımlar hızla ve özellikle gençler arasında ciddi oranda yayılmaktadır.⤵️⤵️⤵️
1⃣4⃣
Bu gençlerle yapılan röportajlara bakıldığı zaman, onları dinsizliğe sevk eden yegane sebebin AKP iktidarı olan Siyasal İslam ile, bu Siyasal İslam’a sorgusuz ve sualsiz olarak destek veren tarikatlar ve cemaatler olduğunu açıkça söylemektedirler.⤵️⤵️⤵️
1⃣5⃣
Ehli Sünnet ve Cemaat davası güden neredeyse hiçbir İslami cemaat ve tarikat, günümüzün güncel meselelerine karşı yeni kuşakları tatmin edici cevaplar üretememişlerdir⤵️⤵️⤵️
1⃣6⃣
Hatta ne yazık ki günümüz dünyasındaki birçok terimden haberleri bile yok ya da yeterli düzeyde bilgileri bile yoktur.
Bu durumda İslami kesimleri özellikle Z Kuşağı diye adlandırılan gençlerin nezdinde, çağın oldukça gerisinde kalmış izlenimini oluşturmaktadır.⤵️⤵️
1⃣7⃣
Günümüz gençlerinin sorunlarına ve sorularına karşı ne yazık ki neredeyse hiçbir İslami cemaat veya tarikat çözüm üretmemektedir veya üretememektedir. Velhasıl Kelam Siyasal İslam ilerlerken, Hakiki İslam gerilemektedir. ⤵️⤵️
1⃣8⃣
Siyasal İslam denen camiada
Ne kadar münafık
İki yüzlü
Menfaatperest varsa toplanmış iken ⤵️⤵️⤵️
1⃣9⃣
Hakiki İslam’ı kuvvetlendirmesi gereken birçok Ehli Sünnet ve Cemaat olan İslami kesimler ise bunların yularına takılmış ve onların günahlarını örtmeyi, onları her halükarda desteklemeyi kendilerine dava edinmişler ‼️⤵️⤵️⤵️
2⃣0⃣
Ehli Sünnet ve Cemaat bölünüyor ‼️
Ancak inanç olarak bölünmüyor, siyasi olarak çıkan fitneler, kara ve gri propagandalar sebebiyle bölünüyor. AKP dini siyasete alet eden Siyasal İslam Hareketidir. ⤵️⤵️
2⃣1⃣
Öte yandan AKP, ölümü gösterip bu milleti sıtmaya razı etme propagandası ile İslami kitlelerin oylarını başarılı bir şekilde kendinde tutmuştur.⤵️⤵️⤵️
2⃣2⃣
Böyle bir süreçte oylarını AKP’ye vermeyenler ise diğerleri tarafından adeta zamanla ötekileştirilmiştir. Ancak önemli olanın kulların nezdinde ötekileşmek değil, Allah’ın nezdinde ötekileşmek olduğunu acaba bu aklı evveller ne zaman idrak edecekler ⁉️⤵️⤵️
2⃣3⃣
Bugün Ehli Sünnet ve Cemaat davası güden cemaatler ve tarikatlar elbette ortak bir federasyon kursalar ve Hakiki İslam dinini savunsalar, İslam dini bu ittifak ile kuvvet bulabilir. ⤵️⤵️⤵️
2⃣4⃣
Ancak bu iradenin ortaya çıkması için Ehli Sünnet ve Cemaat Müslümanların, bir takım insanların kirli siyasetleri üzerinden birbirlerine hasımlık etmemeleri gerekmektedir. Siyasi görüş ayrılıklarını bir tarafa bırakmak gerekmektedir.⤵️⤵️
2⃣5⃣
#28Şubat Post-Modern Darbesi ve akabindeki gelişmeler, hiç şüphesiz ki Siyasal İslamcılık silahı ile bu ülkede Müslümanları birbirine küstürmüştür. ⤵️⤵️
2⃣6⃣
Aynı şekilde yeni nesillerinde İslam dinini yanlış yorumlayıp dinden soğumasına ve mürtet olmasına sebep olmuştur.
20 yıllık süreçte halkın İslami kesime olan teveccühü ve güveni önemli ölçüde yerle yeksan olmuştur.⤵️
2⃣7⃣
Türkiye’de İslami cemaatlerin ve tarikatların, milletin nezdinde teveccühünün ve güveninin sarsılması için öyle hadiseler vukua gelmeliydi ki; millet İslam’ı gönüllü olarak yıkmalıydı.
Üstelik bunu yaparken de din ve vatan için bunu yaptığına inanmalıydı ‼️⤵️⤵️⤵️
2⃣8⃣
Bunun içinde, süreç içerisinde aşama aşama milletin nezdinde tarikatların ve cemaatlerin itibarı zedelenmiştir.
Altın vuruş ise FETÖ’nün 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirdiği darbe ve iç savaş teşebbüsü olmuştur.⤵️⤵️⤵️
2⃣9⃣
Yıllardır İslami bir cemaat kisvesiyle adeta bir Truva Atı gibi kendisini Müslüman olarak gösteren FETÖ yapılanması, daha evvelki siyasilerle de birlikte olmakla beraber, AKP ile adeta etle tırnak gibi yakın ilişkiler içerisinde olmuştur. ⤵️⤵️⤵️
3⃣0⃣
AKP devrinde Fethullah GÜLEN Cemaatine girmek, onların okullarında ve dershanelerinde okumak bir ayrıcalıktı ve devlete kapak atmak isteyenler bu yapılanmanın eğitim kurumlarına giriyorlardı.⤵️⤵️
3⃣1⃣
Ta ki AKP ile FETÖ arasında ki iktidar mücadelesi dışa yansıyıncaya kadar her şey yolunda gibi gözüküyordu. FETÖ evvela 17 - 21 Aralık 2013’te AKP nin yolsuzluklarını ortaya döktü. ⤵️⤵️⤵️
3⃣2⃣
Ardından AKP ve FETÖ arasındaki mücadele kızıştı ve iş en son 15 Temmuz 2016’da FETÖ’nün darbe ve iç savaş teşebbüsüne kadar gitti.
Ancak 15 Temmuz tarihine kadar ise halen daha bu sözde cemaatin münafık bir yapılanma olduğunu idrak edemeyen sayısız insan vardı.⤵️⤵️⤵️
3⃣3⃣
Kendisini en başından beri İslami bir cemaat olarak takdim eden FETÖ, bu kimliği ile ülkede darbe ve iç savaş teşebbüsüne kalkışınca ve daha önemlisi gerek halkın üzerine, gerek resmi kurumlara ve güvenlik güçlerine ve gerek TBMM’ye bombalar yağdırınca; ⤵️
3⃣4⃣
Halk nezdinde bütün tarikatlar ve cemaatler potansiyel yeni FETÖ’ler olarak değerlendirildi.
Özellikle Kemalist-Sol kesim tarafından bunun yoğun gri propagandası yapılmaya başlandı ve günümüzde bu gri propaganda faaliyetleri halen yoğun olarak devam etmektedir.⤵️⤵️⤵️
3⃣5⃣
#28Şubat 1997 Post-Modern Darbesi ile başlayan süreç, aradan geçen 26 yılda önemli ölçüde amacına ulaşmıştır.
Çünkü buradaki maksat İslami kimliğe sahip bir siyasi partiyi hükümetten uzaklaştırmak ve 18 maddelik bildiriyi kabul ettirmek değildi. ⤵️⤵️⤵️
3⃣6⃣
Asıl amaç tehdidin kökünü kurutmaktı.
Geriye bir tek Altın Vuruş diyebileceğim son hamle kaldı diyebiliriz‼️⤵️⤵️⤵️
3⃣7⃣
Halkın nezdinde gün geçtikçe cemaatlere ve tarikatlara olan teveccühün ve güvenin kırılmasını sağlamak ve en nihayetinde halkın bu cemaatlere ve tarikatlara düşman olmasını sağlamaktı.⤵️⤵️⤵️
3⃣8⃣
Birçok İslami cemaatler ve tarikatlar en başından beri FETÖ’nün münafık bir yapılanma olduğunu biliyordu ve gerek siyasileri, gerekse milleti bu konuda da çokça ikaz ediyordu. ⤵️⤵️⤵️
3⃣9⃣
Ancak FETÖ nün gerçek yüzünü görebildikleri gibi AKP nin de gerçek yüzünü göremediler.
Bir yandan bir batıla karşı cephe alırken, diğer yandan şaşırtıcı bir şekilde daha büyük bir batılı ise ölümüne desteklediler.⤵️⤵️⤵️
4⃣0⃣
Bu vahim hata ise İslami cemaatlerin ve tarikatların halk nezdindeki itibarını büyük oranda yıkmakla kalmayıp, bunlara şahit olan yeni nesillerin fevç fevç Ateizme, Deizme ve Agnostisizme kaymasına sebep olmuştur. ⤵️⤵️⤵️
4⃣1⃣
Ayrıca Müslümanlıkla yoğrulmuş ve şehit kanlarıyla sulanmış bu vatan topraklarında özellikle son yıllarda İslam Düşmanlığı artış göstermiştir.
Üstelik bu İslam düşmanlığı ve dini değerlere saldırılar açıkça ve cesurca gerçekleştirilir olmuştur ‼️⤵️⤵️
4⃣2⃣
AKP devri boyunca Siyasal İslam ilerlerken, Hakiki İslam geriledi ve İslami cemaatlerle tarikatların halkın nezdinde olan teveccühü ve güveni ciddi oranda sarsıldı.⤵️⤵️⤵️⤵️
4⃣3⃣
Aynı zamanda ise özellikle yeni nesiller arasında dinsizlik yaygınlaştı ve ve gençler fevç fevç mürtet oluyor.
Tüm bunların yanında özellikle son yıllarda Müslüman bir ülkede enteresan bir şekilde İslam Düşmanlığı hızla yaygınlaşıyor.⤵️⤵️⤵️⤵️
4⃣4⃣
İşte tam böyle bir dönemde aynı zamanda AKP de Halk nezdinde ki desteğini maddi sebeplerden dolayı hızla kaybediyor.
AKP nin kaybetmesi demek ise, kuvvetle muhtemel Kemalist ve Sol kesimlerin güçlenmesi demek olacaktır.⤵️⤵️⤵️⤵️
4⃣5⃣
Peki Kemalist ve Sol kesim iktidara gelirse ne olacak ⁉️ Elbette ki ülkedeki İslam Düşmanlığının daha da artması ve Müslüman Kesimlerin bir takım siyasi zulümlere ve toplumsal zulümlere maruz kalması kuvvetle muhtemeldir. ⤵️⤵️⤵️⤵️
4⃣6⃣
Ancak 20 yıl boyunca batılı ile Hakkı yıkmaya çalışan Siyasal İslamcılara destek veren Ehli Sünnet ve Cemaat kesimler, bu zulümden en büyük zararı göreceklerdir.⤵️⤵️⤵️⤵️
4⃣7⃣
İşte batılı ile Hakkı yok etmek isteyen Siyasal İslamcı AKP yi destekleyenler vakti geldiğinde nice belalara müstahak olabilirler. ⤵️⤵️⤵️⤵️
4⃣8⃣
Bütün batıllara, bütün haramlara, bütün günahlara ve bütün hatalara karşı üç maymunu oynayıp günahlarını örtmeyi kendine vazife edinenler, bu amellerden dolayı Allah’ın himayesinde olmayabilirler.
Doğrusunu Allah bilir ‼️⤵️⤵️⤵️⤵️
4⃣9⃣
Elbette ki her daim batılın karşısında duran ve onların zararlarından bir nebze olsun bu milleti ve İslam’ı korumak için çaba gösterenlerde birçok belalardan nasiplerini alırlar.
Bu durum ise onlar için bir imtihan olur ve zayıf olanlar aralarından elenirler. ⤵️⤵️⤵️⤵️
5⃣0⃣
İmtihanı geçenleri ise Allah mükafatlandırır.
En nihayetinde Hak ve Hakkın safında olanlar muzaffer olur.
Elbette uzun soluklu imtihanlar silsilesinin neticesinde Hak kazanacaktır. ⤵️⤵️⤵️
5⃣1⃣
Türkiye de her ne kadar
Gittikçe artan mürtetlik
Gittikçe artan İslam düşmanlığı
Gittikçe artan tarikat ve cemaat düşmanlığı olsa bile… Eninde sonunda her daim Hak yol üzere kalmayı başaranlar bu işin sonunda alnı ak olarak çıkacaklar ve Hak galip gelecektir. ⤵️⤵️⤵️
5⃣2⃣
Zira Allah vaadinden dönmez ‼️
Müslümanlar her ne olursa olsun Hak yoldan taviz vermemelidir.
Başımıza ne geldiyse Hak yoldan taviz vermekten gelmiştir. Allah cümlemizi doğru yola iletsin ‼️⤵️⤵️
5⃣3⃣
#28Şubat 1997’den günümüze analizim bu şekildedir. Asıl gaye İslam’ın ve Müslüman kesimlerin öncelikle itibarlarını yok etmek, sonrada kendilerini yok etmektir. Ancak Allah-ü Teâlâ
Plan kurucuların en hayırlısıdır ‼️✔️

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Çelebi Güzelce 💛💙 🇹🇷 🏹

Çelebi Güzelce 💛💙 🇹🇷 🏹 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @CelebiGuzelce

Mar 2
Muhalefet Etme Çözüm Üret ‼️

Flood BAŞLIYOR.... ⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️
1⃣
Biz AKP İktidarının yaptığı yanlışları dile getirip yapıcı muhalefet edince, bazı Ak Troller, “Muhalefet Etme Çözüm Üret” diyorlar.
Onların bu şekilde cevap vermeleri, sorunları kabul etmeleri anlamına gelmektedir. ⤵️⤵️⤵️
2⃣
Zira sorunları kabul ediyor olmasalardı, muhalefet etme çözüm üret şeklinde bir tepki vermezlerdi.
Ancak avamın vazifesi çözüm üretmek değildir.
Çözüm üretecek kimselere rey vermektir, ya da rey verdikleri kimselerin çözüm üretmesi için gerekirse baskı kurmaktır.⤵️⤵️⤵️
Read 35 tweets
Mar 1
Erdoğan Hesap Sorulamaz mı ⁉️

Flood BAŞLIYOR.... ⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️
1⃣
AKP nin trolleri o kadar azıttılarki
Artık Reis Erdoğan’ın hesap sorulamaz olduğunu gururla söyleyebiliyorlar
Erdoğan Hesap Sorulamaz mı ⁉️
Onun, partisinin yaptıklarına muhalefet edilemez mi ⁉️
Tepki gösterilemez mi ⁉️ ⤵️⤵️⤵️⤵️
2⃣
AKP yi ölümüne destekleyen kaç kişi açıpta AKP nin parti programını okudu ⁉️
Milletin ekseri kahirinin tepki gösterdiği özelleştirme ve yap-işlet-devret politikaları, parti programının öncelikli politikaları olarak geçmektedir. ⤵️⤵️⤵️
Read 31 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(