Per Hansen Profile picture
Mar 10 9 tweets 2 min read
Efter gårsdagens amerikanske aktienedtur, er fredagens jobrapport blevet lidt vigtigere. Risikoen fik igen (over)tag hos investorerne torsdag, da et udsalg af tech-banker trak hele sektoren og aktiemarkedet med ned #aktier #dkbiz @NordnetDK 🧵👇
Torsdag fik investorerne sig en risikopåmindelse i det amerikanske aktiemarked. Nedturen var bredt funderet. Den var koncentreret i banksektoren, hvor en kapitaludvidelse på 2 mia. USD i SVB Financial fik investorerne til at panikke og efter 60
% nedtur, er 2 mia. lige pludselig 1/3 af markedsværdien i udstedelse. Samtidig med SVB nedturen, var der også kritiske analytikerrøster om at de amerikanske banker går en udfordrende tid i møde. På den ene side lyder det meget mærkeligt.
Renterne er tårnhøje, og det bør være godt for rentemarginalen. Samtidig er der 3 forhold, som trækker ned: Løninflation, stigende tabsrisiko og frygt for at amerikanerne bruger deres kreditkort mindre, som USA banker, i modsætning til i Danmark, tjener gode penge på.
Faldet i bankerne trak hele aktiemarkedet med ned. Eksempelvis faldt Tesla med 5 % og Nasdaq med 2 %
Fredag er der nøgletalsspænding, når jobrapporten bliver annonceret. Forventningerne lyder på en stigning i nye jobs på 225.000. Højeste bud er 271.000
Arbejdsløsheden forventes at være på 3,4 %. Stigningen i lønningerne på månedsbasis/årsbasis forventes at være på 0,4/4,8 % respektivt. Konsensustal vil formentlig berolige investorerne
Sidste måneds jobrapport sprængte rammer og forventningerne med 517.000 nye jobs.
Det var langt mere end forventet. Hvis tallene kommer ind som forventet, jævnfør ovenstående, er der en god mulighed for at investorerne kortsigtet vil kunne ånde lidt lettere, fordi 1)225.000 er et højt tal, men alligevel ”håndterbart”. 2)Lønningerne har over de seneste
kvartaler vist en lavere stigningstakt end inflationen. På den ene side betyder det reallønsfald for medarbejderne. Samtidig viser det, at lønudviklingen ikke accelerer og puster yderligere til inflationen.
3)Efter torsdagens nedtur er investorerne advaret og
en vis skuffelse kan være indpriset. Torsdagen handlede om risikopræmien. Fredagen vil være koncentreret om jobrapport, arbejdsløshedsprocent og lønstigninger. På tirsdag den 14/3 kommer så næste inflationsrapport

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Per Hansen

Per Hansen Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @PerNordnet

Mar 9
Efter hæsblæsende aktiestart er gassen gået lidt af Teslaen. Store kursbevægelser uden relation til udviklingen i indtjeningsforventningerne #aktier #dkbiz @NordnetDK 🧵👇
Tesla faldt markant i 2022. Nedturen kulminerede i starten af 2023. Da var sammenfaldende med at Tesla annoncerede prisnedsættelser. ..som formentlig har rystet konkurrenterne. Og sat gang i efterspørgslen
..Men som ikke har haft nogen væsentlig indflydelse på
indtjeningsforventningerne. Udviklingen i aktiekurs og analytikernes indtjeningsforventninger fremgår af nedenstående figur 1 og 2. Aktiekursen er de seneste uger kørt baglæns uden at det kan tilskrives ændringer i indtjeningsforventningerne. Det er helt på samme
Read 5 tweets
Feb 13
Ugen starter som annonceret med et "long-read" tweet om GN Store Nordd - bud eller ikke bud; forestående udvandende kapitaludvidelse og hvad der kan tænkes at blive tænkt over eller spekuleret af investorerne de kommende uger #aktier #dkbiz @NordnetDK 🧵👇
2023 er startet turbulent for GN Store Nords aktionærer. Ligesom de troede på, at man med Demants 4. kvartalsregnskab i hånden kunne håbe på, at 4. kvartal var kulminationen på udfordringerne, kom der endnu en: Rekapitalisering på det forkerte tidspunkt.:
GN Store Nord leverede et blandet regnskab
Meget fornuftigt i ”Hearing” og den ventede negative udvikling indenfor kommunikation til det private segment. 2023 guidance giver ikke anledning til at konkludere, at det værste med sikkerhed er overstået. På den anden side er der
Read 28 tweets
Feb 3
At dømme efter de seneste dages hæsblæsende kursudvikling i udvalgte vækstaktier, er det legitimt at spørge, om centralbankerne er som læreren, der har mistet sin naturlige autoritet? #aktier #dkbiz @NordnetDK 🧵👇
Federal Reserve hævede renten og sagde, at der kunne komme flere forhøjelser. FED sagde også, at de ikke så en rentenedsættelse i 2023. ECB hævede med 0,5 og sagde en lignende stigning var på tegnebrættet ved den næste annoncering i marts. Alligevel falder
markedsrenterne, og den rentestruktur, som allerede var invers, er blevet yderligere inverteret. Lavere markedsrenter har sendt USD ned, og aktierne markant op. Ikke alle aktier er steget. Det er især konjunkturfølsomme og USA teknologiselskaber, som er steget meget og mest
Read 7 tweets
Feb 3
Apple leverede et skuffende kvartalsregnskab. Der er gode forklaringer på hvorfor det går som det går, men skuffelsen kan man ikke komme uden om. Investorreaktion var mild #aktier #dkbiz @NordnetDK 🧵👇
Apple leverede et skuffende 1. kvartalsregnskab i den vigtige periode med julesalg.
Iphones salget var 8 % lavere end i tilsvarende periode sidste år. Det er mange år siden jeg kan mindes en så negativ udvikling. EPS på 1,88 USD var lidt under det forventede 1,94
Omsætningen var med 117 mia. USD ca. 4 mia. under de forventede 121 mia.
De primære årsager til svagheden var 1)USD styrkelsen, 2)produktionsudfordringer i Kina med Iphone 14 og 14 Pro samt 3)Svagere vækstforvetninger
Apple giver ingen guidance for indeværende kvartal,
Read 6 tweets
Feb 2
Federal Reserve hævede som forventet renten med 0,25 % og signalerer at der meget vel kan komme flere stigninger. Alligevel stiger aktierne. Velkommen til den virkelige investeringsverden med fart på #aktier #dkbiz @NordnetDK 🧵👇
FED hævede som forventet renten
De lod døren stå åben til flere forhøjelser
Powell lod dog også forstå, at pengepolitikken er dataafhængig. Han sagde, at tiden med disinflation er i gang (inflationen er toppet, red)
Antallet af ledige jobs er stadig meget højt og selv om arbejdsmarkedet er bagefter økonomien er det både godt og skidt
Godt fordi beskæftigelsen holder privatforbruget kørende og måske kan undgå en recession men i stedet en blød landing. Skidt, fordi presset på
Read 8 tweets
Feb 2
Meta har gjort et ekstremt aktiecomeback efter nedturen i 2022. I forhold til aktiebunden på kurs 90 er aktien fordoblet inklusive eftermarkedsreaktionen på næsten 20 % stigning #aktier #dkbiz @NordnetDK 🧵👇
2022 var en katastrofe for Meta
Væksten var en udfordring
Mange synes platformen var blevet mindre relevant
Mark Zuckerberg ville investere sig ud af udfordringerne med sin massive satsning i Metaverse
Meta oplevede en kursudvikling, som til forveksling i %
-vis nedtur lignede Netflix
Den nedtur kulminerede i efteråret 2022. I 2023 er det meste forvandlet for Metaaktien
Aktien er blevet fordoblet siden bunden inklusive 20 % stigning i eftermarkedet.Det er ikke fordi resultaterne
Read 7 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(