Per Hansen Profile picture
Mar 13 10 tweets 3 min read
Det er ikke kun SVB, men også SVB som har været med til at få investorerne på negative tanker de seneste uger, hvor aktievejrudsigten kortsigtet er helt forandret: Investorer kan have et omskifteligt sind og bliver naturligt påvirket af udviklingen. #aktier #dkbiz @NordnetDK
For 1 måned siden var investorerne ikke kun i godt humør. De var i endog meget godt humør
Det var dengang, hvor væksttallene fortsat så gode ud samtidig med at håbet om en hurtig nedtrapning af inflationen stadig var intakt
Nøgletallene overrasker stadig til den gode side, men samtidig viser inflationsdata endnu ikke overbevisende tegn på, at 2 % prisstigningsmærket vil være i sigte indenfor de kommende kvartaler
I tillæg fik investorerne i slutningen af sidste uge endnu en bekymring. Udviklingen i
Silicon Valley Bank
Formentlig har stigende renter og et ”varighedsmismatch” gjort den negative forskel her. Tonsvis af indlån på anfordring (som kan hæves med dags varsel) blev matchet med køb af stats- og realkreditobligationer med en varighed, som var meget længere
Varighed er et risikomål for følsomhed på dine obligationer. Det siger noget om den reelle løbetid på obligationer efter hvornår betalinger sker
SVB har tabt penge på obligationer. En del af den portefølje har de solgt med tab og havde derfor brug for ny aktiekapital.
Da investorerne fik nys om kapitaludvidelsen og årsagen til behovet, reagerede de prompte og dumpede aktierne. Det er ikke muligt at fremskaffe aktiekapitalen, og myndighederne forsøger nu at sikre indskyderne deres penge
Kombination af konjunkturel usikkerhed, afvejningen
mellem vækst og inflation og nu risikoen for en gentagelse af 2008, uanset om den er lille/mindre/moderat, har fået aktieinvestorerne til at blive meget bange. Så nervøse, at stemningen er gået fra grådig og på vej ind i ekstrem frygtsom, som det fremgår af figur 1.
Aktieinvestores humør kan svinge og skifte hurtigt
Fra ”aldrig andet end aktier” til ”aldrig mere aktier”
Aktuelt er vi tæt på ”aldrig mere aktier”
Timingsmæssigt er det normalt bedst at købe snarere end sælge når nålen går i bund på venstre side af skalaen.
Det skyldes, at årsagen til stor nervøsitet altid er, at aktierne ER faldet og meget ofte en del på kort tid.
Indikatoren er ikke perfekt. Et lavt niveau kan forblive lavt i en kortere periode, og det kan endda blive endnu lavere
Figur: Fear and Greed index
Kilde: edition.cnn.com/markets/fear-a…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Per Hansen

Per Hansen Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @PerNordnet

Mar 14
Dagens to begivenheder bliver fortsatte bankspændinger samt februar måneds inflationsdata #aktier #dkibz @NordnetDK "Over eller under 6 %, det er spørgsmålet"?
De seneste dage har investorernes fokus været stift rettet mod udfordringer i banksektoren. Selv om indskydernes penge synes at være sikret i Silicon Valley Bank, har det på ingen måde fået investorerne til at falde til ro. Kursfald i bankaktier er ikke kun
fortsat men reelt accelereret
Investorerne er meget nervøse og bange for at deres bankaktie trækker Sorteper som i kortspillet og de vågner op til en overskrift om at kundernes står i lange køer foran banken for at trække deres penge ud
Read 7 tweets
Mar 14
Mens de danske bankaktier har været på et større kursridt, har det seneste år været en sand katastrofe for ditto amerikanske. Her er rundt om den udvikling; hvorfor investorerne panikker i selv de største bankaktier. Lang tråd om "følgeeffekter" #aktier #dkbiz 🧵👇
og hvorfor USA uro også er gået ud over danske bankers aktiekurser. Den seneste måned er aktiebarometeret skiftet for aktier generelt og bankaktier i særdeleshed. For 1 måned siden håbede investorerne på Guldlok scenariet, hvor vækst og
aftagende inflation gik så meget hånd i hånd med hinanden, at det indenfor en overskuelig tidshorisont ville tillade, at først den amerikanske centralbank Federal Reserve og siden andre centralbanker ville nå rentetoppen. Det scenarie er siden blevet dramatisk revideret.
Read 25 tweets
Mar 10
Efter gårsdagens amerikanske aktienedtur, er fredagens jobrapport blevet lidt vigtigere. Risikoen fik igen (over)tag hos investorerne torsdag, da et udsalg af tech-banker trak hele sektoren og aktiemarkedet med ned #aktier #dkbiz @NordnetDK 🧵👇
Torsdag fik investorerne sig en risikopåmindelse i det amerikanske aktiemarked. Nedturen var bredt funderet. Den var koncentreret i banksektoren, hvor en kapitaludvidelse på 2 mia. USD i SVB Financial fik investorerne til at panikke og efter 60
% nedtur, er 2 mia. lige pludselig 1/3 af markedsværdien i udstedelse. Samtidig med SVB nedturen, var der også kritiske analytikerrøster om at de amerikanske banker går en udfordrende tid i møde. På den ene side lyder det meget mærkeligt.
Read 9 tweets
Mar 9
Efter hæsblæsende aktiestart er gassen gået lidt af Teslaen. Store kursbevægelser uden relation til udviklingen i indtjeningsforventningerne #aktier #dkbiz @NordnetDK 🧵👇
Tesla faldt markant i 2022. Nedturen kulminerede i starten af 2023. Da var sammenfaldende med at Tesla annoncerede prisnedsættelser. ..som formentlig har rystet konkurrenterne. Og sat gang i efterspørgslen
..Men som ikke har haft nogen væsentlig indflydelse på
indtjeningsforventningerne. Udviklingen i aktiekurs og analytikernes indtjeningsforventninger fremgår af nedenstående figur 1 og 2. Aktiekursen er de seneste uger kørt baglæns uden at det kan tilskrives ændringer i indtjeningsforventningerne. Det er helt på samme
Read 5 tweets
Feb 13
Ugen starter som annonceret med et "long-read" tweet om GN Store Nordd - bud eller ikke bud; forestående udvandende kapitaludvidelse og hvad der kan tænkes at blive tænkt over eller spekuleret af investorerne de kommende uger #aktier #dkbiz @NordnetDK 🧵👇
2023 er startet turbulent for GN Store Nords aktionærer. Ligesom de troede på, at man med Demants 4. kvartalsregnskab i hånden kunne håbe på, at 4. kvartal var kulminationen på udfordringerne, kom der endnu en: Rekapitalisering på det forkerte tidspunkt.:
GN Store Nord leverede et blandet regnskab
Meget fornuftigt i ”Hearing” og den ventede negative udvikling indenfor kommunikation til det private segment. 2023 guidance giver ikke anledning til at konkludere, at det værste med sikkerhed er overstået. På den anden side er der
Read 28 tweets
Feb 3
At dømme efter de seneste dages hæsblæsende kursudvikling i udvalgte vækstaktier, er det legitimt at spørge, om centralbankerne er som læreren, der har mistet sin naturlige autoritet? #aktier #dkbiz @NordnetDK 🧵👇
Federal Reserve hævede renten og sagde, at der kunne komme flere forhøjelser. FED sagde også, at de ikke så en rentenedsættelse i 2023. ECB hævede med 0,5 og sagde en lignende stigning var på tegnebrættet ved den næste annoncering i marts. Alligevel falder
markedsrenterne, og den rentestruktur, som allerede var invers, er blevet yderligere inverteret. Lavere markedsrenter har sendt USD ned, og aktierne markant op. Ikke alle aktier er steget. Det er især konjunkturfølsomme og USA teknologiselskaber, som er steget meget og mest
Read 7 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(