Per Hansen Profile picture
Mar 15 19 tweets 4 min read
Slutspillet om GN Store Nord som selstændigt selskab kan være skudt igang. GN Store Nord meddelte tirsdag, at forslaget om at få bemyndigelse til at udstede for op til 7 mia. DKK nye aktier ikke har kunne samle det nødvendige 2/3 flertal, #aktier #dkbiz @NordnetDK 🧵👇
og er trukket af bordet. Det åbner for konsolidering og er samtidig et vink med en vognstang fra aktionærerne om en fejlslagen strategi og eksekvering. GN Store Nord trækker forslaget om at udstede nye aktier. De nye aktier på for op til 7 mia. skulle have sikret, at
gæld/indtjening blev bragt tilbage til det rigtige niveau. Årsagen er det mistimede køb af Steelseries, lidt skuffende indtjening og den manglende finansiering af købet på det rigtige tidspunkt. Prisen for Steelseries var på papiret nok 8 mia. men reelt var den flere gange
større. Det skyldes at den nu et godt stykke tid senere skulle være finansieret per efterkrav ved udstedelse af nye aktier til rundt regnet 1/3 af værdien. Alt andet lige svarer det i værdifastsættelse til at prisen ikke er 8, men for aktionærerne inklusive udvanding snarere er
3x. Aktionærerne har været højrøstede skeptiske, og GN Store Nords ledelse og bestyrelse har desværre ikke haft de rigtige svar på de gode spørgsmål
Analytikere har talt om at behovet for ny kapital, med mindre indtjeningssituationen ser værre ud end
annonceret, måske snarere var 4-5 mia. end 7 mia.
GN Store Nord har selv bidraget til den usikkerhed ved først at nævne 7 mia. gn.com/Newsroom/Annou…. Det tal blev senere præciseret til ”op til 7 mia”. Uanset ville en kapitaludvidelse have været meget skidt timet og ekstremt
udvandende. Det kan undre, at ledelse og især bestyrelsen ikke varetog ”rettidig omhu” med at finansiere opkøbet på tidspunkt for købet med eksempelvis nye aktier til en helt anden og meget højere kurs.
Hvad sker nu – scenarier
GN Store Nord har sagt, at de på et senere tidspunkt vil vende tilbage med en anden finansieringsmulighed. Uret tikker og ”senere” kan meget vel blive overhalet af virkeligheden.
1. Bud fra Demant?:
WDI (majoritetsaktionær i Demant) ejer mere end 10% i GN Store Nord. Formålet har indtil videre formentlig været at kunne blokere for en anden byder, som havde lyst til at lancere et opkøb. Dels i relation til 90 % ejerandel og dels fordi et for lavt bud
ville kunne ændre på sektoren. Demant er den mest naturlige industrielle konsolidator. Demant kunne tænkes at komme med et bud på GN Store Nord, som nu er finansielt sårbar. Demant er formentlig først og fremmest interesseret i høreapparatsdelen. GN Audio og Steelseries er nok
mindre interessante. Samtidig har Demant selv haft udfordringer med at få sin egen ”Communications” til at være en profitabel forretning. En løsning kunne være bud på hele GN Store Nord og forsøg på at afsætte det til kapitalfond, som Demant ikke selv finder at være bedste ejer
til (Audio, Steelseries, Communications”). 2. Er private placement på 9,99 % en mulig ”delfinansering”?
Aktionærerne har sagt nej til stor kapitaludvidelse. Gad vide om det samme gælder, hvis der kunne laves en udstedelse på 9,99 % nye aktier uden
prospektkrav til en eller få købere? Forudsætningen er at de købere findes; at GN tør binde an med det og at køberne er villige til at byde en ”fornuftig pris” hvad det så end vil sige. Det her alternativ kan ikke udelukkes, men er mindre sandsynligt end Demant bud.
3. Ingen bud og ingen kapitaludvidelse nu. Den tredje mulighed er at der ikke kommer bud fra Demant og heller ikke fra en anden. At en private placement ikke vurderes som realistisk. I det forhold går tiden og GN Store Nord forsøger at afsøge andre muligheder. Det er den mindst
sandsynlige aktuelt. Laissez faire har vist sig som den forkerte strategi for GN Store Nord og mere af det samme bliver næppe det mest rigtige nu. Kortsigtet kursstigning for GN og formentlig og måske også Demant
Flere aktier fra GN Store Nord synes mindre sandsynlig. Dermed stoppes risikoen for yderligere udvanding; formentlig. Slutspillet om GN Store Nord er i gang. Investorerne vil formentlig tænke på den mulige budpris på hele eller dele af GN Store Nord som meget sandsynlig.
Af den årsag ville en større kursstigning fra morgenstunden give god mening. Hvad sker der med Demant. Tjah – det kommer an på om investorerne tror Demant bliver byderen, og hvad de tror buddet kan blive inklusive finansiering. En højere pris skal ”finansieres” med mange
synergier. Det er ikke umuligt. En lex Novozymes/Chr. Hansen, hvor Novozymes’ aktionærer er blevet straffet meget hårdt på grund af høj pris med begrænsede og utilstrækkelige synergier, er eksemplet, som ikke skal kopieres. En forventning om et bud på 200+ vil ikke afskrække
Demants investorer, fordi GNs aktiekurs ved en lukkepris på 144,5 tirsdag er udbombet. HUSK - det er INGEN anbefaling, men et oprids af hvad som er sket og kan komme til at ske:-)

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Per Hansen

Per Hansen Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @PerNordnet

Mar 16
ECB mødes i dag, og det er langt fra en done deal at renteforhøjelserne fortsætter i lige linje #aktier #dkbiz 🧵👇 @NordnetDK
Da man spurgte investorerne for et par uger siden om ECB ville hæve med 0,50 % den 16/3, var svaret ”højest sandsynligt”. Det samme gør sig gældende, hvis man havde spurgt ECB medlemmerne selv. Nu er det blevet den 16/3, og billedet ser på kort sigt lidt anderledes ud
Der er finansielt stress i systemet. Hvad SVB begyndte på, har andre fortsat. Aktuelt er der nervøsitet for Credit Suisse, men også andre banker kan komme i risikozonen. Problemet er de udfordringer, som rentestigningerne har gjort ved bankernes urealiserede
Read 6 tweets
Mar 16
Der er stress i det finansielle system. De fleste banker er meget stærkt kapitaliseret og har grundlæggende den nødvendige finansielle stødpude. Det gælder dog ikke nødvendigvis alle. Her er 3 ting som udfordringerne aktuelt handler om, opsummeret @NordnetDK #dkbiz #aktier
Renterne er steget og obligationerne er faldet. Det udfordrer risikostyringen i banker og valg af principper. De banker som har et VARIGHEDSMISMATCH (Indlån på anfordring som bliver placeret i obligationer med en længere varighed og risiko) er udfordret.
Mens indlån stadig har kurs pari = 100 er værdien af de obligationer, som banken har købt faldet i værdi som følge af rentestigningerne. Nogle banker bogfører obligationer til markedsværdi (mark-to-market) og tab bliver med det samme synlige. Også urealiserede tab.
Read 7 tweets
Mar 15
Jeg har idag ligesom andre dage med investornervøsitet set mange gode betragtninger om at "markedet og investorer indiskonterer dit og dat med hensyn til renter efter aktieudsalg og bankproblemer". Det er rigtigt og forståeligt men forkert. #aktier #dkbiz @NordnetDK 🧵👇
Når investorerne er nervøse og i visse tilfælde panikker, forsøger de at porteføljebeskytte. De kigger IKKE på hvad der er indarbejdet og ikke. De forsøger at beskytte deres penge og investeringer ved at sælge noget, som de er nervøse for bliver mindre værd og købe noget, som
de håber de kan gemme sig i, i en overgangsperiode. De spekulerer ikke så meget på priser og niveau, men på frygt. Det kunne, på distancen, for nogle se ud til at investorerne nu med et forventer noget helt andet end de gjorde for få uger siden. Det er ikke tilfældet og/eller
Read 4 tweets
Mar 14
Dagens to begivenheder bliver fortsatte bankspændinger samt februar måneds inflationsdata #aktier #dkibz @NordnetDK "Over eller under 6 %, det er spørgsmålet"?
De seneste dage har investorernes fokus været stift rettet mod udfordringer i banksektoren. Selv om indskydernes penge synes at være sikret i Silicon Valley Bank, har det på ingen måde fået investorerne til at falde til ro. Kursfald i bankaktier er ikke kun
fortsat men reelt accelereret
Investorerne er meget nervøse og bange for at deres bankaktie trækker Sorteper som i kortspillet og de vågner op til en overskrift om at kundernes står i lange køer foran banken for at trække deres penge ud
Read 7 tweets
Mar 14
Mens de danske bankaktier har været på et større kursridt, har det seneste år været en sand katastrofe for ditto amerikanske. Her er rundt om den udvikling; hvorfor investorerne panikker i selv de største bankaktier. Lang tråd om "følgeeffekter" #aktier #dkbiz 🧵👇
og hvorfor USA uro også er gået ud over danske bankers aktiekurser. Den seneste måned er aktiebarometeret skiftet for aktier generelt og bankaktier i særdeleshed. For 1 måned siden håbede investorerne på Guldlok scenariet, hvor vækst og
aftagende inflation gik så meget hånd i hånd med hinanden, at det indenfor en overskuelig tidshorisont ville tillade, at først den amerikanske centralbank Federal Reserve og siden andre centralbanker ville nå rentetoppen. Det scenarie er siden blevet dramatisk revideret.
Read 25 tweets
Mar 13
Det er ikke kun SVB, men også SVB som har været med til at få investorerne på negative tanker de seneste uger, hvor aktievejrudsigten kortsigtet er helt forandret: Investorer kan have et omskifteligt sind og bliver naturligt påvirket af udviklingen. #aktier #dkbiz @NordnetDK
For 1 måned siden var investorerne ikke kun i godt humør. De var i endog meget godt humør
Det var dengang, hvor væksttallene fortsat så gode ud samtidig med at håbet om en hurtig nedtrapning af inflationen stadig var intakt
Nøgletallene overrasker stadig til den gode side, men samtidig viser inflationsdata endnu ikke overbevisende tegn på, at 2 % prisstigningsmærket vil være i sigte indenfor de kommende kvartaler
I tillæg fik investorerne i slutningen af sidste uge endnu en bekymring. Udviklingen i
Read 10 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(