Per Hansen Profile picture
Mar 17 14 tweets 3 min read
Der er igen forlydender om at en kapitalfond måske kigger på GN Store Nord. Er det realistisk, eller endnu et rygte, som ender med ikke at blive bekræftet? Her er mit PERspektiv men ikke en anbefaling #aktier #dkbiz @NordnetDK
Tirsdag besluttede bestyrelsen i GN Store Nord at droppe sin kapitaludvidelse på op til 7 mia. Årsagen var at bestyrelsen ikke mente den kunne sikre 2/3 flertal for udvidelsen. Den naturlige konsekvens indtraf onsdag: Aktien stiger med 10 % fordi det nu
bliver mere sandsynligt, at der kan komme et bud på hele eller dele af selskabet. Efterfølgende falder aktien igen og slutter i går på en kurs, som ligger under tirsdagens lukkekurs. Det er som udgangspunkt ”underligt” eller tegn på den spekulative interesse/troen på et bud er
forsvundet.
Det er stadig sandsynligt med et bud fordi GN Store Nord på ene side er presset, men også fordi aktien er bombet langt tilbage. Måske har investorerne tænkt, at bestyrelsens afvisning af at sælge GN Store i bidder (høreappat i en og
Steelseries/headset i en anden) betyder at der ikke kommer et bud. William Demant Invest ejer 10 %+ af GN. WDI ejer 55-60 % af Demant. WDI forsvarer Demants interesser. En ejeandel på 10 %+ betyder, at man kan blokere for en tvangsindløsning, hvis en investor kommer til at
eje tæt på 90 %. Hvis en køber udover Demant byder – formentlig en kapitalfond, vil WDIs 10 % ejerandel tilsikre, at de kan blokere. De vil ikke tolerere et lavt bud, fordi det kan ændre dynamikken i industrien
GN Store Nord har stadig brug for nye penge.
Gældudstedelse er ikke en farbar vej. En mindre udstedelse af nye aktier – (under 10 % som ikke kræver prospekt) vil måske kunne være den mellemløsning, som investorer og selskab kan finde acceptabel som en brobyggerfinansiering
uden at det 1)løser problemerne endeligt og 2)ikke udvander aktionærerne unødigt. Udfordringen er at det vil være ca. 2 mia. Noget under op til 7 mia. som bestyrelsen har tænkt og, og lidt under det behov som analytikerne mener er nødvendig
Scenarier

1)Bud fra Demant. Demant er den mest realistiske industrielle aktør, som kan byde (mulighed for at få det godkendt af konkurrencemyndighederne). De kan høste meget betydelige synergier. Både i høreapparatdelen, men også i headsetdelen, hvor Demant ikke tjener penge
aktuelt – Et bud vil formentlig ligge i niveau 200 eller højere. 2)Bud fra kapitalfond. Det er mindre sandsynligt, at en kapitalfond vil byde, også selv om der har været rygter om det flere gange. Det skyldes 3 faktorer
Bud fra kapitalfond. Det er mindre sandsynligt, at en kapitalfond vil byde, også selv om der har været rygter om det flere gange. Det skyldes 3 faktorer
1)De skal lånefinansiere et køb og det er ret dyrt
2)De kan ikke her og nu høste industrielle synergier
og skal satse på at udfordringer overvejende skyldes manglende ledelses- og bestyrelseskompetencer, som de kan udskifte.
3)De er ikke vilde med at skulle have WDI ”med på bagsmækken” som ejer
Hvis de skal overkomme udfordring 3, skal de i givet fald byde så tilpas højt, så Demant 1)har forsvaret sektorinteresser og 2)tjener en solid sum penge. Et bud fra en kapitalfond vil ligge højest og noget over det bud, som Demant i givet fald ville komme med.
Snarere i niveauet 225-250 end i 200.

Det er ikke sikkert der kommer et bud, men GN Store Nord skal finde penge. Gældsudstedelse er ikke en mulig og farbar løsning. De er ikke her og nu meget presset, men der skal indenfor en overskuelig tid findes en langsigtet løsning.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Per Hansen

Per Hansen Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @PerNordnet

Mar 20
I disse dage får investorerne et meget ubehageligt og uvelkommen flash back til finanskrisen 2008. En ting er de udfordringer som et eller flere bankkollaps giver. Er risikoen for en amerikanske recession steget de seneste uger? Ja absolut #aktier #dkbiz @NordnetDK
SVB er kollapset. Der forsøges lavet en solvent løsning på Credit Suisse. Den løsning kom søndag med UBS’ køb af CS, hvor de betaler en lille smule for aktierne og holder de fleste af obligationsejerne skadesløse. Med undtagelse af efterstillet kapital på
(AT1). Det er risikovillig kapital og lidt interessant hvordan investorerne reagerer på det?
Appetitten på at overtage CS har ikke været stor og reelt er UBS formentlig blevet trykket lidt på maven. Den schweiziske nationalbank har angiveligt stillet
Read 16 tweets
Mar 20
UBS "Undertager" (underpris) Credit Suisse. Vil det skabe den ro hos kunderne og investorerne, som kan forhindre den finansielle risikospredning #aktier #dkbiz @NordnetDK Lang🧵om det👇
UBS overtager Credit Suisse for 1 UBS aktie for hver 22,48 CS aktier SFR per aktie eller ca. 3 mia. CHF.
Det er ca. 1/3 af fredagens lukkekurs, og det vil være mere på sin plads at kalde det en Undertagelse på grund af købsprisen.I 2008 toppede aktiekursen i lidt over 85 SFR.
Undertagelsesprisen svarer til ca. 0,9 % af toppen i 2008! Kursudviklingen viser med al tydelighed, at CS aldrig kom sig over finanskrisen på trods af mange tilpasningsforsøg. Den schweiziske nationalbank stiller 100 mia. CHF til rådighed i likviditet i forbindelse med
Read 19 tweets
Mar 19
I skrivende stund kan meget være (u)muligt.
VI ved at Silicon Valley Bank er kollapset. First Republic skælver, og flere kan måske følge efter . I USA. #aktier #dkbiz @NordnetDK 🧵👇
Vi ved at UBS er i forhandlinger mere eller mindre frivilligt om at overtage eller skulle jeg snarere sige ”undertage” fordi der tales om en markant underpris i forhold til fredagens lukkekurs. Endvidere diskuteres der en mulig statslig schweizisk medgift eller måske skulle man
snarere sige en modgift mod finansielle konstruktioner, som kan være fyldt med finansiel ubehag og feber. 1)Kommer der en handel?
2)Bliver den annonceret søndag/mandag?
3)Er amerikanerne involveret og orienteret?
4)Hvad gør centralbankerne?
Read 5 tweets
Mar 16
ECB mødes i dag, og det er langt fra en done deal at renteforhøjelserne fortsætter i lige linje #aktier #dkbiz 🧵👇 @NordnetDK
Da man spurgte investorerne for et par uger siden om ECB ville hæve med 0,50 % den 16/3, var svaret ”højest sandsynligt”. Det samme gør sig gældende, hvis man havde spurgt ECB medlemmerne selv. Nu er det blevet den 16/3, og billedet ser på kort sigt lidt anderledes ud
Der er finansielt stress i systemet. Hvad SVB begyndte på, har andre fortsat. Aktuelt er der nervøsitet for Credit Suisse, men også andre banker kan komme i risikozonen. Problemet er de udfordringer, som rentestigningerne har gjort ved bankernes urealiserede
Read 6 tweets
Mar 16
Der er stress i det finansielle system. De fleste banker er meget stærkt kapitaliseret og har grundlæggende den nødvendige finansielle stødpude. Det gælder dog ikke nødvendigvis alle. Her er 3 ting som udfordringerne aktuelt handler om, opsummeret @NordnetDK #dkbiz #aktier
Renterne er steget og obligationerne er faldet. Det udfordrer risikostyringen i banker og valg af principper. De banker som har et VARIGHEDSMISMATCH (Indlån på anfordring som bliver placeret i obligationer med en længere varighed og risiko) er udfordret.
Mens indlån stadig har kurs pari = 100 er værdien af de obligationer, som banken har købt faldet i værdi som følge af rentestigningerne. Nogle banker bogfører obligationer til markedsværdi (mark-to-market) og tab bliver med det samme synlige. Også urealiserede tab.
Read 7 tweets
Mar 15
Jeg har idag ligesom andre dage med investornervøsitet set mange gode betragtninger om at "markedet og investorer indiskonterer dit og dat med hensyn til renter efter aktieudsalg og bankproblemer". Det er rigtigt og forståeligt men forkert. #aktier #dkbiz @NordnetDK 🧵👇
Når investorerne er nervøse og i visse tilfælde panikker, forsøger de at porteføljebeskytte. De kigger IKKE på hvad der er indarbejdet og ikke. De forsøger at beskytte deres penge og investeringer ved at sælge noget, som de er nervøse for bliver mindre værd og købe noget, som
de håber de kan gemme sig i, i en overgangsperiode. De spekulerer ikke så meget på priser og niveau, men på frygt. Det kunne, på distancen, for nogle se ud til at investorerne nu med et forventer noget helt andet end de gjorde for få uger siden. Det er ikke tilfældet og/eller
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(