Per Hansen Profile picture
Mar 20 • 19 tweets • 4 min read
UBS "Undertager" (underpris) Credit Suisse. Vil det skabe den ro hos kunderne og investorerne, som kan forhindre den finansielle risikospredning #aktier #dkbiz @NordnetDK Lang🧵om det👇
UBS overtager Credit Suisse for 1 UBS aktie for hver 22,48 CS aktier SFR per aktie eller ca. 3 mia. CHF.
Det er ca. 1/3 af fredagens lukkekurs, og det vil være mere på sin plads at kalde det en Undertagelse på grund af købsprisen.I 2008 toppede aktiekursen i lidt over 85 SFR.
Undertagelsesprisen svarer til ca. 0,9 % af toppen i 2008! Kursudviklingen viser med al tydelighed, at CS aldrig kom sig over finanskrisen på trods af mange tilpasningsforsøg. Den schweiziske nationalbank stiller 100 mia. CHF til rådighed i likviditet i forbindelse med
eventuel uro og trækningsrettigheder for UBS/CHF. Man kan kalde for en medgift for at lette handlen fordi UBS taber en for holdet. Man kan også kalde det en form for modgift, hvis der skulle vise sig at være yderligere og ukendte forgiftede finansielle positioner i systemet.
Det gode spørgsmål, som vi først kender svaret på i løbet af de kommende uger er, hvorvidt den her handel vil vise sig at være det som bagstopper den usikkerhed og negative udvikling, som startede med kollapset i Silicon Valley Bank, som får First Republic Bank (USA) til at
skælve, og som endte med at tvinge Credit Suisse i knæ. Credit Suisse ville formentlig næppe være gået ned nu, hvis ikke udfordringerne i SVB havde været der. At Credit Suisse er tvunget til at acceptere prisen viser, hvor presset de er blevet og
at investorerne formentlig mandag morgen ville have stresstestet banken, hvis ikke de ”frivilligt” var gået med til en handel. De fik et lavt bud; fornemmede der var en købsinteresse, og måtte forsøge at presse så meget ud af næsten ingenting som muligt.
Ikke alle obligationsejere får deres fordringer dækket.
Fornemmer investorerne at der er flere oversårbare banker, vil de blive stresstestet af investorerne de kommende dage. På onsdag mødes den amerikanske centralbank, Federal Reserve til sit ordinære marts møde.
For et par uger siden ville en rentestigning på 0,5 % ville tæt på givet.
I dag er det et åbent spørgsmål om der kommer en renteforhøjelse, men endnu en omgang 0,25 % er formentlig realistisk.
Vi er på vej ind i den periode, hvor rentestigninger kan være i overtiden.
En ting er stramning af pengepolitikken og den indflydelse det har på rente-, vækst og inflationsforventninger. Noget andet er, hvor meget de kreditopstramninger, der altid følger i kølvanden på en krise, vil kunne betyde for den amerikanske vækst. Risikoen for en USA
recession er steget markant de seneste 2 uger. Derfor vil FED på den ene måde være lidt forsigtig. Samtidig kan det være den ”mulighed” for kortsigtet at ”overstramme” og presse inflationsforventningerne markant ned. Den finansielle nervøsitet kan være det udslagsgivende,
som FED og investorerne har ventet på. De danske bankaktier har også mærket modvinden den seneste uge. Det er på den ene side måske lidt underligt al den stund, at de danske banker generelt og solide og at dansk økonomi har det godt med fuld beskæftigelse, og med statsfinanser,
som er sunde og solide og samtidig med et betalingsbalanceoverskud op fortsat op imod 10 % af BNP selv efter at normaliserede fragtrater ikke længere får tallene til at svulme ekstraordinær meget.
I nedenstående figur vises kursudviklingen for Danske Bank, Sydbank og Jyske Bank år til dato. Som det fremgår startede året godt, men udviklingen er blevet markant mere negativ med kursfald på næsten 20 % i forhold til de højeste aktiekurser for eksempelvis Jyske Bank.
Nedgangen skal også ses i forhold til den meget markante optur, som har præget danske bankaktier ikke kun i 2023, men i en del af 2022. I sidste uge var den ”forkerte” dag for Sydbank at opjustere. Ikke fordi der var/er noget galt med opjusteringen, men
fordi den var uheldig timet og faldt sammen med den mandag hvor Silicon Valley Banks skæbne var forseglet, og nedturen bredte sig. Når verden skælver kan det ikke undgås, at det også får en konsekvens for de danske banker. Kursfald skal nok først og fremmest ses i sammenhæng
med den foregĂĄende periodes store stigninger, udenlandsk aktieudsalg og frygt for en global spredningsrisiko. Figur 1: Kursudvikling i Sydbank, Jyske Bank, Danske Bank, 6 mĂĄneder
Kilde: Nordnet
Det spørgsmål som alle gerne vil have svar på, kan ingen desværre med sikkerhed give svar på. Betyder det som er lavet nu at nedturen bliver bagstoppet? Det afhænger bl.a. af om investorerne finder nye svagt kapitaliserede banker, som er i farezonen; om der likviditet nok i
systemet og hvordan investorerne opfatter onsdagens renteudmelding fra Federal Reserve jævnfør ovenstående.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Per Hansen

Per Hansen Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @PerNordnet

Mar 20
I disse dage fĂĄr investorerne et meget ubehageligt og uvelkommen flash back til finanskrisen 2008. En ting er de udfordringer som et eller flere bankkollaps giver. Er risikoen for en amerikanske recession steget de seneste uger? Ja absolut #aktier #dkbiz @NordnetDK
SVB er kollapset. Der forsøges lavet en solvent løsning på Credit Suisse. Den løsning kom søndag med UBS’ køb af CS, hvor de betaler en lille smule for aktierne og holder de fleste af obligationsejerne skadesløse. Med undtagelse af efterstillet kapital på
(AT1). Det er risikovillig kapital og lidt interessant hvordan investorerne reagerer pĂĄ det?
Appetitten på at overtage CS har ikke været stor og reelt er UBS formentlig blevet trykket lidt på maven. Den schweiziske nationalbank har angiveligt stillet
Read 16 tweets
Mar 19
I skrivende stund kan meget være (u)muligt.
VI ved at Silicon Valley Bank er kollapset. First Republic skælver, og flere kan måske følge efter . I USA. #aktier #dkbiz @NordnetDK 🧵👇
Vi ved at UBS er i forhandlinger mere eller mindre frivilligt om at overtage eller skulle jeg snarere sige ”undertage” fordi der tales om en markant underpris i forhold til fredagens lukkekurs. Endvidere diskuteres der en mulig statslig schweizisk medgift eller måske skulle man
snarere sige en modgift mod finansielle konstruktioner, som kan være fyldt med finansiel ubehag og feber. 1)Kommer der en handel?
2)Bliver den annonceret søndag/mandag?
3)Er amerikanerne involveret og orienteret?
4)Hvad gør centralbankerne?
Read 5 tweets
Mar 17
Der er igen forlydender om at en kapitalfond måske kigger på GN Store Nord. Er det realistisk, eller endnu et rygte, som ender med ikke at blive bekræftet? Her er mit PERspektiv men ikke en anbefaling #aktier #dkbiz @NordnetDK
Tirsdag besluttede bestyrelsen i GN Store Nord at droppe sin kapitaludvidelse pĂĄ op til 7 mia. Ă…rsagen var at bestyrelsen ikke mente den kunne sikre 2/3 flertal for udvidelsen. Den naturlige konsekvens indtraf onsdag: Aktien stiger med 10 % fordi det nu
bliver mere sandsynligt, at der kan komme et bud på hele eller dele af selskabet. Efterfølgende falder aktien igen og slutter i går på en kurs, som ligger under tirsdagens lukkekurs. Det er som udgangspunkt ”underligt” eller tegn på den spekulative interesse/troen på et bud er
Read 14 tweets
Mar 16
ECB mødes i dag, og det er langt fra en done deal at renteforhøjelserne fortsætter i lige linje #aktier #dkbiz 🧵👇 @NordnetDK
Da man spurgte investorerne for et par uger siden om ECB ville hæve med 0,50 % den 16/3, var svaret ”højest sandsynligt”. Det samme gør sig gældende, hvis man havde spurgt ECB medlemmerne selv. Nu er det blevet den 16/3, og billedet ser på kort sigt lidt anderledes ud
Der er finansielt stress i systemet. Hvad SVB begyndte på, har andre fortsat. Aktuelt er der nervøsitet for Credit Suisse, men også andre banker kan komme i risikozonen. Problemet er de udfordringer, som rentestigningerne har gjort ved bankernes urealiserede
Read 6 tweets
Mar 16
Der er stress i det finansielle system. De fleste banker er meget stærkt kapitaliseret og har grundlæggende den nødvendige finansielle stødpude. Det gælder dog ikke nødvendigvis alle. Her er 3 ting som udfordringerne aktuelt handler om, opsummeret @NordnetDK #dkbiz #aktier
Renterne er steget og obligationerne er faldet. Det udfordrer risikostyringen i banker og valg af principper. De banker som har et VARIGHEDSMISMATCH (Indlån på anfordring som bliver placeret i obligationer med en længere varighed og risiko) er udfordret.
Mens indlån stadig har kurs pari = 100 er værdien af de obligationer, som banken har købt faldet i værdi som følge af rentestigningerne. Nogle banker bogfører obligationer til markedsværdi (mark-to-market) og tab bliver med det samme synlige. Også urealiserede tab.
Read 7 tweets
Mar 15
Jeg har idag ligesom andre dage med investornervøsitet set mange gode betragtninger om at "markedet og investorer indiskonterer dit og dat med hensyn til renter efter aktieudsalg og bankproblemer". Det er rigtigt og forståeligt men forkert. #aktier #dkbiz @NordnetDK 🧵👇
Når investorerne er nervøse og i visse tilfælde panikker, forsøger de at porteføljebeskytte. De kigger IKKE på hvad der er indarbejdet og ikke. De forsøger at beskytte deres penge og investeringer ved at sælge noget, som de er nervøse for bliver mindre værd og købe noget, som
de håber de kan gemme sig i, i en overgangsperiode. De spekulerer ikke så meget på priser og niveau, men på frygt. Det kunne, på distancen, for nogle se ud til at investorerne nu med et forventer noget helt andet end de gjorde for få uger siden. Det er ikke tilfældet og/eller
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(