Per Hansen Profile picture
Mar 20 16 tweets 4 min read
I disse dage får investorerne et meget ubehageligt og uvelkommen flash back til finanskrisen 2008. En ting er de udfordringer som et eller flere bankkollaps giver. Er risikoen for en amerikanske recession steget de seneste uger? Ja absolut #aktier #dkbiz @NordnetDK
SVB er kollapset. Der forsøges lavet en solvent løsning på Credit Suisse. Den løsning kom søndag med UBS’ køb af CS, hvor de betaler en lille smule for aktierne og holder de fleste af obligationsejerne skadesløse. Med undtagelse af efterstillet kapital på
(AT1). Det er risikovillig kapital og lidt interessant hvordan investorerne reagerer på det?
Appetitten på at overtage CS har ikke været stor og reelt er UBS formentlig blevet trykket lidt på maven. Den schweiziske nationalbank har angiveligt stillet
100 mia. i CHF til rådighed i et likviditetsberedskab.
At det netop er Credit Suisse som får vist sig den mistillid, som tilfældet er bør ikke komme som nogen sensation, når det nu skulle være. CS har været i nedtur siden finanskrisens epicentrum i 2008, og
aktiekursen sluttede fredag kun i en brøkdel af hvor den var for 15 år siden. Sidste uges nedtur har skabt meget debat, men reelt er det overraskende hvor lidt man har hørt til og hvor få som har været klar over, at aktien fra toppen i 2008 og frem til uroen begyndte
for ca. 10 dage siden, allerede var faldet med 95 % eller endda mere. Den nervøsitet, som de første 95 % ikke kunne skabe, har SVB kollapset udløst. Uroen i banksektoren vil formentlig få konsekvenser også udover den finansielle sektor med hensyn til bankerne.
Det naturlige vil være at indlån vil vandre fra de mindre og mindre kapitaliserede banker til de større. Samtidig vil det ikke være unaturligt, hvis bankerne vil blive mindre rundhåndede med kreditterne. Tilsammen giver det risikoen for at den amerikanske økonomi kan komme
nærmere på en recession. En recession vil på kort sigt (1-3 måneder) betyde, at vækstestimaterne bevæger sig nedad. Det samme kan indtjeningsforventningerne i virksomhederne gøre. I et vist omfang har det været den vej, hvor investorerne, som altid forsøger at være 3-6
måneder og fremadskuende, har spejdet i slutningen af 2022 og ind i starten af 2023. Svagheden er dog udeblevet. Formentlig fordi væksteffekten af de høje prisstigninger og stigende renter har været skuldret af den ekstremt høje beskæftigelse, som har holdt
privatforbruget i gang. Nu strammes skruen dog en gang til, og denne gang er det nok ikke kun anden, men 3. gang som i historien om ”Bro Bro Brille”, hvor man ender i gryden ved #3.
Hvis ovenstående antagelse er korrekt er her et par hints:
Cykliske aktiers indtjening vil formentlig komme lidt under pres. Investorerne vil formentlig søge mod defensive aktier.
Inflationsforventninger vil bevæge sig nedad.
Investorerne vil begynde at indstille sig på, at den amerikanske centralbank inden længe (1-2 måneder)
kan være færdige med at hæve. Rentetoppen vil først flade ud og derefter vende nedad.
Investorerne vil nærstudere denne uges FED møde. Det kan hurtigt blive konsensus, at hvis FED hæver denne gang med 0,25 % (0,5 % er formentlig udelukket) kan det blive den sidste
renteforhøjelse, hvis ikke FED vil lade pendulet svinge tilpas meget mod overstramning, fordi de nu har chancen for at tæmme inflationen.
Markedsrenterne kan have toppet for måneder siden i afvente af, at FED er færdige med at hæve og vil begynde at indprise lavere FED funds
slutningen af 2023. USD kommer under pres. USD toppede mod DKK på 7,8. Dengang var USD ekstremt højt vurderet. Selv efter en 10 % nedtur er USD meget højt vurderet.
Svagere vækstbillede vil kortsigtet skabe usikkerhed på aktiemarkedet, men den nervøsitet vil ”ret
hurtigt” blive afløst af forventninger om en inflationstop og ditto rentetop. Sandsynlighed for USA recession stiger markant. Finanskrisen 2.0 – hvordan den end vil tage sig ud, kan meget være den faktor, som ender med at gøre forskellen for den amerikanske økonomi.
Under alle omstændigheder er risikoen for en recession steget noget de seneste 1,5 uger. Hold øje med nøgletallene for at se om ikke der kommer den svaghed, som har været forventet, men indtil videre er udeblevet.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Per Hansen

Per Hansen Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @PerNordnet

Mar 20
UBS "Undertager" (underpris) Credit Suisse. Vil det skabe den ro hos kunderne og investorerne, som kan forhindre den finansielle risikospredning #aktier #dkbiz @NordnetDK Lang🧵om det👇
UBS overtager Credit Suisse for 1 UBS aktie for hver 22,48 CS aktier SFR per aktie eller ca. 3 mia. CHF.
Det er ca. 1/3 af fredagens lukkekurs, og det vil være mere på sin plads at kalde det en Undertagelse på grund af købsprisen.I 2008 toppede aktiekursen i lidt over 85 SFR.
Undertagelsesprisen svarer til ca. 0,9 % af toppen i 2008! Kursudviklingen viser med al tydelighed, at CS aldrig kom sig over finanskrisen på trods af mange tilpasningsforsøg. Den schweiziske nationalbank stiller 100 mia. CHF til rådighed i likviditet i forbindelse med
Read 19 tweets
Mar 19
I skrivende stund kan meget være (u)muligt.
VI ved at Silicon Valley Bank er kollapset. First Republic skælver, og flere kan måske følge efter . I USA. #aktier #dkbiz @NordnetDK 🧵👇
Vi ved at UBS er i forhandlinger mere eller mindre frivilligt om at overtage eller skulle jeg snarere sige ”undertage” fordi der tales om en markant underpris i forhold til fredagens lukkekurs. Endvidere diskuteres der en mulig statslig schweizisk medgift eller måske skulle man
snarere sige en modgift mod finansielle konstruktioner, som kan være fyldt med finansiel ubehag og feber. 1)Kommer der en handel?
2)Bliver den annonceret søndag/mandag?
3)Er amerikanerne involveret og orienteret?
4)Hvad gør centralbankerne?
Read 5 tweets
Mar 17
Der er igen forlydender om at en kapitalfond måske kigger på GN Store Nord. Er det realistisk, eller endnu et rygte, som ender med ikke at blive bekræftet? Her er mit PERspektiv men ikke en anbefaling #aktier #dkbiz @NordnetDK
Tirsdag besluttede bestyrelsen i GN Store Nord at droppe sin kapitaludvidelse på op til 7 mia. Årsagen var at bestyrelsen ikke mente den kunne sikre 2/3 flertal for udvidelsen. Den naturlige konsekvens indtraf onsdag: Aktien stiger med 10 % fordi det nu
bliver mere sandsynligt, at der kan komme et bud på hele eller dele af selskabet. Efterfølgende falder aktien igen og slutter i går på en kurs, som ligger under tirsdagens lukkekurs. Det er som udgangspunkt ”underligt” eller tegn på den spekulative interesse/troen på et bud er
Read 14 tweets
Mar 16
ECB mødes i dag, og det er langt fra en done deal at renteforhøjelserne fortsætter i lige linje #aktier #dkbiz 🧵👇 @NordnetDK
Da man spurgte investorerne for et par uger siden om ECB ville hæve med 0,50 % den 16/3, var svaret ”højest sandsynligt”. Det samme gør sig gældende, hvis man havde spurgt ECB medlemmerne selv. Nu er det blevet den 16/3, og billedet ser på kort sigt lidt anderledes ud
Der er finansielt stress i systemet. Hvad SVB begyndte på, har andre fortsat. Aktuelt er der nervøsitet for Credit Suisse, men også andre banker kan komme i risikozonen. Problemet er de udfordringer, som rentestigningerne har gjort ved bankernes urealiserede
Read 6 tweets
Mar 16
Der er stress i det finansielle system. De fleste banker er meget stærkt kapitaliseret og har grundlæggende den nødvendige finansielle stødpude. Det gælder dog ikke nødvendigvis alle. Her er 3 ting som udfordringerne aktuelt handler om, opsummeret @NordnetDK #dkbiz #aktier
Renterne er steget og obligationerne er faldet. Det udfordrer risikostyringen i banker og valg af principper. De banker som har et VARIGHEDSMISMATCH (Indlån på anfordring som bliver placeret i obligationer med en længere varighed og risiko) er udfordret.
Mens indlån stadig har kurs pari = 100 er værdien af de obligationer, som banken har købt faldet i værdi som følge af rentestigningerne. Nogle banker bogfører obligationer til markedsværdi (mark-to-market) og tab bliver med det samme synlige. Også urealiserede tab.
Read 7 tweets
Mar 15
Jeg har idag ligesom andre dage med investornervøsitet set mange gode betragtninger om at "markedet og investorer indiskonterer dit og dat med hensyn til renter efter aktieudsalg og bankproblemer". Det er rigtigt og forståeligt men forkert. #aktier #dkbiz @NordnetDK 🧵👇
Når investorerne er nervøse og i visse tilfælde panikker, forsøger de at porteføljebeskytte. De kigger IKKE på hvad der er indarbejdet og ikke. De forsøger at beskytte deres penge og investeringer ved at sælge noget, som de er nervøse for bliver mindre værd og købe noget, som
de håber de kan gemme sig i, i en overgangsperiode. De spekulerer ikke så meget på priser og niveau, men på frygt. Det kunne, på distancen, for nogle se ud til at investorerne nu med et forventer noget helt andet end de gjorde for få uger siden. Det er ikke tilfældet og/eller
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(