TONYUKUK MECLİSİ Profile picture
Jun 17 17 tweets 6 min read Twitter logo Read on Twitter
TÜRKLER 15.000 YILDIR ANADOLU'DA

Bilimsel araştırmacı Haluk Tarcan, Türklerin Anadolu’ya bin değil 15 bin yıl önce geldiğini belgeleriyle ortaya koydu.

#Türk
#Turan
#Atatürk Image
Anadolu’dan ve Anayasa’dan silinmeye çalışılan Türk kimliği ve Türk kavramının tartışıldığı Ceviz Kabuğu’nda Haluk Tarcan ve İzmir Barosu Başkanı Nevzat Erdemir önemli açıklamalar yaptılar. Image
Araştırmacı yazar halkbilimci Haluk Tarcan’ın Kazım Mirşan’ın belgelerine dayanarak yaptığı açıklamalara göre;

* Türkler 15 bin yıldır Anadolu’da.

* Pontus’lulardan bin 300 yıl önce Karadeniz’de Türkler vardı. Image
* 1071 tarihi, Türklerin Anadolu’ya ilk değil, son geliş tarihidir.

* İlk tarihçi Heredot değil, Türk komutan Önre Binabaşı'dır.

* Yazıyı Türkler buldu, ilk alfabe Latin alfabesi değildir.

* İstanbul Bizans’la başlamadı, binlerce yıl önce Türkler kurdu. Image
* Roma ve Pekin’i kuran Türklerdir.

* Okulu ve üniversiteyi ilk Türkler kurdu.

* Türkler, Batıya demokrasiyi, seçimi götürdüler. Image
Araştırmacı yazar Tarcan, Türklerin Anadolu’daki varlığının aslında 15 bin yıla dayandığını ve “1071” yılının Avrupalıların dayatması olduğunu söyledi.

Haluk Tarcan’ın yaptığı açıklamalar ve gösterdiği belgelere göre hukuku Romalılardan binlerce yıl önce kullanıyorduk. Image
İlk tarihçi Bilge Atung

Tarcan’ın açıklamalarına göre, dünyanın ilk tarihçisi Bilge Atung Ukuk adlı bir Öntürk kumandanıdır.

Tarcan, “Heredot’tan 87 yıl önceki M.Ö. 572-535 yılları arasında yaşamış olan ordu kumandanı ilk tarihçidir. Bizim ön atamızdır, dedi. Image
Programda Alevilerin Öntürk kültürünü günümüze taşıyıp taşımadığı sorusu da soruldu.

Tarcan, Alevi mezarlarında bulunan Öntürkçe damgaların bu tezi güçlendirdiğini ifade etti. Image
Mısır hiyerogliflerinin doğru okunduğunu düşünmüyorum, diyen Tarcan hiyerogliflerin okunan kısmında Öntürklerin varlığının görüldüğünü belirtti.

Tarcan, arkeolojik eserlerin değerlendirilmesinde gördüğü yanlış uygulamayı da örnekleriyle anlattı. Image
1071 tarihi Batı’nın icadı

Haluk Tarcan, Anadolu’ya M.Ö. 13 bin yılında geldiğimizin bölgede bulunan mağara yazılarıyla ortaya çıktığını söyledi. Image
Tarcan ; Atalarımız 13 bin yıl önce geldiğine göre demek ki buzullar nedeniyle göç ettiler.

1071 tarihi Batı tarafından Anadolu’daki Türk varlığını yok etmek için icat edilmiştir.

En son geliş tarihimizi ilk geliş gibi göstermişlerdir, dedi. Image
“Anadolu’ya göçebe değil göçmen olarak geldik. Geldiğimizde yazıya ve bir kültüre zaten sahiptik.” diyen araştırmacı yazar Tarcan, Türklerin Anadolu’ya ve oradan da Avrupa’ya yaydığı kültürünü şu şekilde anlattı : Image
“Sümerler yazıyı 5 bin yılında buldu biz 12 binlerde yazı elemanı içeren figürlere sahiptik. İlkokul ve üniversite bu nedenle Öntürklerde görüldü. Anadolu’ya ışık getirdik. Türkler, Batıya demokrasiyi, seçimi götürdüler." Image
Pontus çarpıtması

Tarcan, Pontus Rumlarının Trabzon’a M.Ö 700-800 yıllarında yerleştiğini ancak Türklerin M.Ö. 2000 de orada olduğunu söyledi. Image
Araştırmacı Tarcan, bu bölgede yapılan araştırmalarda bu gerçek bilinmeden değerlendirme yapıldığı için bulunan eserlerin Türk kültürüne göre değil Hıristiyan kültürüne göre yorumlandığını ifade etti. Image
Haluk Tarcan, “İstanbul, Konstantin’in değil Türklerin şehridir; Pekin ve Moskova’yı da Türkler kurdu.” dedi. Image
KAYNAK / ADRES :

ATASEN
Ata Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası

atasen.org.tr

facebook.com/ATASENDIKA/pho… Image

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with TONYUKUK MECLİSİ

TONYUKUK MECLİSİ Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @TonyukukMeclisi

Jun 1
Ülkede esas durum bu :

HALK ; "zavallı"

HALK ; "uyuşturulmuş"

HALK ; "kendisinden gizlenen gerçeklerle kör, sağır olmuş"

HALK ; “dinini bunlar yüzünden yanlış yaşamış”

HALK ; “ahlaklı”

HALK ; “dürüst”

Falan değil !

#TürkiyeCumhuriyeti
#TC Image
Benim de ara ara yaptığım burnu büyüklükle, onlara “HALK”
falan deyip, hümanist düşüncelerle “AH BİR GÖRSELER GERÇEKLERİ” diyoruz ya ;

Hah, işte onlar o senin ‘'GERÇEKLER'’ dediğin şeyin dibine kadar farkındalar... Image
Onlar kandırıldıkları için o partiye oy vermiyorlar, onlar kendileri gibi oldukları için o partiye oy veriyorlar...

Onlar senin sandığın gibi uykuda değiller, aksine senden on kat daha fazla uyanıklar...

O “HALK” aslında kim biliyor musun : Image
Read 14 tweets
Apr 4
İNGİLİZ DIŞ İSTİHBARAT SERVİSİ MI6’NIN 2023 FAALİYET VE STRATEJİ RAPORUNDAN

186 sayfalık raporda, 2023 yılı Ekimi için Resmi yazılı belgede, Türkiye için yazılmış olanlar

2023 yılı Ekim ayı itibari ile :

✅1) Türkiye ekonomik olarak iflâs etmiş olacak.

#seçim
#14MAYIS
✅2) Yabancı sermaye adı altında ve yurtdışı borçlandırma yöntemiyle ele geçirilmiş bankaların müslümanlık kullanılarak Arap sermayesine devredilmesi tamamlanacak.

Bankalara borcu olanların borç nüshaları ile ev, işyeri, araç ve arazilerine el konulacak…
✅3) Yargıtay aşamasına kadar tüm mahkemelerde yerel ve istinaf mahkemelerinde yeterli hakim, savcı sayısına ulaşıldığı takdirde kimse hukuk yolu ile işini çözemeyecek.
Read 16 tweets
Feb 13
BİR ÜLKE İŞGALE NASIL HAZIRLANIR ?

Tarih tekerrürden ibarettir.

100 yıl öncesine geri sardık.

Osmanlıyı yıkan dönme devşirmeler, DIŞ DÜŞMANLA BİRLİKTE şimdi T.C. Devletini yıkıma hazırlıyor.

#adayolamazsınErdogan
#diplomanerede
#418MilyarDolarNerede
#deprem
UYARIYORUM!

Ülkeye doldurulan katı Arap Milliyetçileri, tehcirde giden Ermenilerin torunları, İŞİD, El Kaide, Müslüman Kardeşler, Selefi örgütler, silahlandığı söylenen tarikatlar…
Ve silahlandırılan sözde sivil örgütler…

Ve bütün bu yapıları ayaklandırmak için zamanını bekleyen yabancı istihbarat ajanları…

Türk milleti için zaman daralıyor.

Bir iç kaos çıktığı, çıkartıldığı zaman Yunanistan ve Amerika Türkiye’ye saldıracak.
Read 15 tweets
Jan 23
Doktor Vecdet ÖZ'ün yazdıklarına bakar mısınız.

Değerli Dostlarım,

20 yıldır yaşananları olağan bir siyasi süreç olarak kabul ederseniz çok yanılırsınız.. Image
İktidarın planlı ve kasıtlı icraatlarını klasik bir muhalefet anlayışıyla basit bir siyasi beceriksizlik, yandaşa rant sağlama ve irtikap mantığı içinde açıklamak, gözü açılmamış siyasi bir saflık ve budalalıktır... Image
AKP, alıştığımız manada bir siyasi parti değil bilakis ihvancı geleneğin temsilcisi olan, marjinal içgüdüsel reflekslere sahip Cumhuriyetin düşmanı bir partidir.! Image
Read 25 tweets
Jan 22
Sevgili dostlar,

Güncel seçim konusu ile ilgili değerlendirmem aşağıdadır.

Bir kez daha altını üstünü çiziyorum;
RTE, olmazı olur yapmak için herz aman ki gibi algı oyunlarına başvuruyor ve Anayasa,
yasalar yokmuş ve kendisi
tek adam olarak herşeyi belirleyebilirmiş gibi yapıp,
olası olanaklarının kamuoyunda nasıl algılanacağını anlamaya çalışıyor ;
Biliyor ki; Anayasa 101.madde değişmedi yürürlükte.

Ve o anayasada “Başkan” yok
Cumhurbaşkanı var ve RTE Cumhurbaşkanı olarak 2 kez seçilebilirdi.

O ‘da seçildi ve Anayasal Hakkı bitti.
Read 14 tweets
Dec 3, 2022
''Sanem'' arapçada put demektir,

''Necla'' da şaşı demek mesela...

''Gülsüm'' ise gariban, zavallı kimsesiz kişi,

#TÜRK
#TÜRKÇE
#TÜRDİLİ
#ATATÜRK
#ENBÜYÜKTÜRKATATÜRK Image
Cennet bahçesi olarak bilinen ''İrem'' ise Allah'ın gazabına uğrayan sahte cennettir !!!

''Aleyna'' mesela, yine sıkça kız çocuklarımıza koyduğumuz bir isimdir ama onun da anlamı ''üstümüze bela,sıkıntı aksın'' demektir. Image
Ve yine mesela ''Kezban'' ismi Kur'an'da geçiyor diye kızlarımıza veriyoruz ama aslen Kezban yalancı demektir.

Çocuğa bu ismi koyarsanız, 'yalancı, yalancı' diye çağırmış oluyorsunuz !!! Image
Read 12 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(