Erling Rostvåg Profile picture
Aug 1 21 tweets 4 min read Twitter logo Read on Twitter
Hvorfor må Erik Espeseth gå av?
En tråd med forklaring.
1/21
2/21
Pkt A: Manglende tillit.
Siden første uka i ny jobb (7 år siden), var det folk hos oss som reagerte på takt og tone. Opptatt av å skryte av seg selv, sprer om seg med innøvde floskler som fremstår hule, er vanskelig å samarbeide med og lite mottakelig for andre perspektiver.
3/21
Han fremstår som at hans eget fokus på seg selv gjør ham ute av stand til å lese rommet og har nok i lange perioder avsluttet møter der han selv tenker han imponerte, men der alle andre forlater stedet med dyp skepsis.
For de av oss som har hatt i oppgave å jobbe tett...
4/21
...med ham, har mistilliten økt hver eneste gang han har servert bullshit ansikt til ansikt. Tidlig kuttet han Klanens tilgang på god informasjon i styre og stell og erstattet det med møter med seg selv og styreleder. Han har blåst opp egne regnskapstall og tatt æra for...
5/21
... tilfeldigheter som går hans vei. Alle tall presenteres muntlig, med null skriflitg grunnlag, samtidig som han hevder å gi oss innside-info. Denne innside-infoen er nesten alltid allerede kjent andre steder, mens ting vi vanligvis har fått vite, har blitt holdt tilbake
6/21
Pkt B: Vanskelig samarbeidsklima.
I dialogmøter legger han beslag på minst 50% av tida for å berede grunnen for seg selv. Som ny i jobben gikk han rett inn og skulle ordne opp i gamle konflikter uten å lytte til historikken.
7/21
De gangene han tilsynelatende lytter til innspill fra andre, virker å være de gangene han kan lage god PR for seg selv ut av det. Dersom han er uenig med deg, får du enten floskler eller mye hersketeknikker over bordet.
8/21
Pkt C: Manglende resultater.
EE har ikke ansvaret for det sportslige, men later til stadighet som om det er det han får kritikk for.
Samtidig har han ikke levert resultater budsjettmessig. Han har selv uttalt i møter at han ønsker å gjøre klubben økonomisk uavhengig av...
9/21
... investor og AS'et han er ansatt i, men etter et par år med gradvis forbedring av budsjett, har underskuddene økt igjen. Årene med overskudd skyldes videresalgsprosenter fra salg før hans tid.
Inntektene fra marked har økt i hans periode, men underskuddene er like store..
10/21
... som da han begynte. Han har selv salg som en av sine oppgaver, men det er andre i klubben som henter inn penga. Han nøler ikke med å ta æren for det, selv om historiene fra innsiden er rimelig tydelige på at dette er til tross av, fremfor på grunn av.
11/21
Pkt D: Arbeidsmiljø og kultur.
Det er vel i overkant av 4 (?) år siden vi hørte om en medarbeiderundersøkelse gjort i administrasjonen. Der scoret klubben i vårt hjerte legendarisk dårlig. Alle pekefingre peker mot en mann som forklaring. Det ble lovet bot og bedring, men..
12/21
... kort tid etterpå ble det kalt inn til allmøte der de ansatte skulle få lufte sine frustrasjoner. De som var der forteller at det var satt av ca en time og at de første 45 minuttene var monolog fra EE som forsøkte å komme kritikk i forkjøpet. Ingen av de ansatte, med...
13/21
... unntak av de som var på oppsigelse/på vei ut, følte det trygt å lufte noe som helst.
Siden den gang har administrasjonen mista en rekke gode ansatte og de som snakker, peker på arbeidsmiljø og øverste leder som grunnen.
14/21
Dette vet investoren som har ansatt ham. Dette vet styret. Og det finnes historier som tilsier at det vet Erik Espeseth også.
Til tross for dette, blir ikke løfter om forbedringer av arbeidsmiljøet fulgt opp.
Folk gruer seg til å gå på jobb og man fortsetter med...
15/21
... fryktbasert lederstil. Ethvert forsøk på å møte kritikken, er en studie i avledninger. Enten forsøker EE å hevde at kritikken går på sport (noe den ikke gjør) eller fokuset ligger på at kritikken er ubehagelig.
Man trekker frem enkeltpersoners uakseptable personangrep..
16/21
... i møter der ingen av de som er til stede har noe med dette å gjøre. Alt for å unngå å møte den faktiske kritikken.
Samtidig blir lista over folk som slutter pga dårlig arbeidsmiljø lengre og lengre.
Det er null kulturbygging og samhold og adminsitrasjonen evner ikke...
17/21
... å fremstå verken som Vålerenga, eller noe annet helhetlig, utad. Nå har en av de få lyspunktene på dette nettopp gitt seg i jobben. Historiene fra innsiden forteller om åpen konflikt mellom disse to. Dessverre forsvant (nok en gang) han vi har bruk for.
18/21
Pkt. E: Uproff oppførsel.
Det eksisterer flere historier om hvordan EE oppfører seg ovenfor samarbeidspartnere og sponsorer. Jeg ønsker ikke å være helt "Se og Hør" her, så jeg skal holde meg unna de drøyeste historiene, men hvis du har fått med deg punktene over her...
19/21
..., bør det være mulig å se for seg hvordan han opptrer på en måte som frastøter og skremmer vekk sponsorer og samarbeidspartnere. I tillegg til de drøyeste ryktene, finnes det eksempler der EE på seminar får samarbeidspartnere til å gå hjem fra fest fordi de ikke orker...
20/21
... å høre på EE skryte av seg selv i lengden.

Så for å oppsummere:
Ingen han skal samarbeide med stoler på ham. Han er ute av stand til å ta feedback og omstille seg. Han ødelegger arbeidsmiljøet i klubben og koster klubben både penger og gode ansatte.
21/21
Og da har jeg kun fokusert på områdene der han direkte ødelegger og styrer i feil retning.
Han har i tillegg gjort en medioker jobb på en rekke områder.

På tide at klubbens lengstsittende (?) DL tar sin hatt og går.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Erling Rostvåg

Erling Rostvåg Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(