CEAB-CSIC Profile picture
Aug 4 8 tweets 3 min read Twitter logo Read on Twitter
L’equip del @marineforesTeam ha reintroduït, a la badia de Portlligat #Cadaqués, una alga que va desaparèixer de la zona als anys vuitanta degut a la pressió humana 🌱🌊

Voleu saber com ho han fet?🧐 Us ho expliquem! 🧵 Image
L'espècie en qüestió és la 'Gongolaria barbata', una alga marronosa del gènere #Cystoseira

És considerada una “enginyera” 🛠️o formadora d’hàbitats ja que proporciona refugi i recursos a nombrosos organismes marins 🐠🪸🦞 Autoria: Fundació Damm / ACN
Abans de poder reintroduïr-les al medi natural, van cultivar-ne exemplars al laboratori, utilitzant una metodologia innovadora i no invasiva, que evita la manipulació d’adults de les poblacions naturals d’aquesta alga amenaçada.
1⃣Van col·locar pedres al fons de tancs plens d’aigua marina
2⃣Van depositar-hi branques fèrtils de l’alga per tal de permetre l’assentament dels zigots sobre les pedres.
3⃣ Passats uns mesos, les roques, amb els exemplars juvenils adherits, s’han traslladat i implantat al mar. Exemple de com es cultiven les algues al laboratori. Autoria: MarineForestTeam
@Emma_Cebrian, la investigadora del CEAB que lidera el projecte, ha explicat que “mesuren entre 1 i 2 centímetres. Una mida suficient perquè els petits invertebrats no se les mengin i perquè, d’aquí un any aproximadament, puguin ser fèrtils i començar a generar noves algues” Autoria: Fundació Damm / ACN
L’objectiu és que es vagin expandint autònomament i recuperin el bosc marí que hi havia fa 4 dècades 🥹

La monitorització de les zones on s’ha implantat individus, serà clau per veure com evolucionen i determinar si s’aconsegueix l’objectiu de restauració dels boscos marins 🌱🌊  Autoria: Fundació Damm
El director del Parc natural del Cap de Creus, Ponç Feliu, ha assegurat que “si s’aconsegueix recuperar el bosc marí d’aquesta alga es permetrà millorar el conjunt de l’ecosistema marí. Serà més fort  davant amenaces com el canvi climàtic” 💪🌡️
L’acció de restauració del bosc marí desaparegut fa anys en aquesta zona del Cap de Creu, està impulsada per la @Fundacio_Damm

👉 https://t.co/PV5I30ltl0shorturl.at/lnEKW
Autoria: Fundació Damm

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with CEAB-CSIC

CEAB-CSIC Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(