Damian Przybysz Profile picture
Jan 19 21 tweets 5 min read Read on X
Po co Polsce okręty podwodne. To pytanie, które pojawia się zbyt(!) często w przestrzeni publicznej, więc i ja spróbuję na nie odpowiedzieć, jako oficer, który służył 8 lat na OP t. Kobben oraz Kilo.
Oczywiście proszę mieć na względzie, że to jedynie 🧵na X, a temat
mógłby być całkiem dobrą rozprawą dyplomową 😉

Na wstępie określmy realne zdolności okrętów podwodnych czasu P, K i W.

Czas pokoju:

- skryte zbieranie danych rozpoznawczych i wywiadowczych na rzecz CAŁYCH sił zbrojnych RP. Przykład: kompletowanie charakterystyk Image
radarowych, akustycznych, termicznych, magnetycznych itd. okrętów (i nie tylko) potencjalnego przeciwnika bez jego wiedzy, że się to odbywa, które później mogą zostać użyte do . naprowadzania uzbrojenia rakietowego MW i SP.

- prowadzenie obserwacjim.in
wstępnych działań dywersyjnych lub innych nielegalnych bez wiedzy obserwowanego. Przykład: śledzenie ruchu i działań jednostek, które mogłyby mapować dno morskie przygotowując się do dywersji.

- zmuszenie potencjalnego przeciwnika do inwestowania OGROMNYCH środków w siły ZOP
tym samym drenując budżet zbrojeniowy na np. środki napadu powietrznego. Każdy kolejny OP w rejonie stanowi realne zagrożenie, do którego przeciwnik musi bardzo specjalistycznie się przygotować.

- szkolenie sił własnych ZOP (do poszukiwania, wykrywania i identyfikacji OP) oraz Image
Wojsk Specjalnych (do skrytego opuszczania OP celem realizacji działań, o których dalej).

- aktywny udział w działalności sojuszniczej, prezentacja bandery i zdolności własnych jako forma odstraszania, czyli cel nadrzędny - wojsko budujemy po to, aby nikt nie chciał
zaryzykować agresji wobec nas. Luki w pewnych obszarach zachęcają agresora do "testowania" zdolności.

Czas kryzysu:

Jak dobrze wiemy wojny nie wybuchają od tak sobie i poprzedzone są działaniami hybrydowymi, dywersyjnymi itp. Jaką rolę OOP dostrzegamy w tym
obszarze?

Wyobraźmy sobie grupę świetnie wyszkolonych i uzbrojonych dywersantów bez określonej przynależności państwowej (brzmi znajomo?), którzy zajmują jedną z platform wydobywczych na Bałtyku. Jak skutecznie (bez ryzyka dla dalszego istnienia platformy) zlikwidować Image
takie zagrożenie? - Wojska Specjalne! Ale WS trzeba skrycie dostarczyć w rejon. Jak wiemy użycie samych śmigłowców jest mocno ryzykowne (MANPADS). A więc co zrobić?

- OP w położeniu podwodnym w sposób skryty podwozi zespoły bojowe w rejon akcji. WS opuszczają OP przy
użyciu wyrzutni torped lub komór ewakuacyjnych (cały czas OP jest zanurzony i niewidoczny). WS podchodzą pod samą platformę, zajmują lądowisko i przekazują sygnał na OP o wykonaniu tego etapu. OP przekazuje radiowo informację dalej na lotnisko i Image
wtedy do akcji wkraczają śmigłowce z kolejnymi zespołami bojowymi (PS. i nie jest to tylko teoria!). Platforma odbita.

- własne działania dywersyjne takie jak zakładanie ładunków wybuchowych na okręty przeciwnika na redzie, w portach itd. - idea jak wyżej.

- oczekiwanie np.
leżąc na dnie w rozpoznanym rejonie, aby w pierwszych minutach konfliktu dokonać ataku na wychodzące z portu jednostki tym samym blokując ruch i hamując eskalację działań morskich.

- mapowanie dna morskiego uzbrojonego w infrastrukturę przesyłową przeciwnika, aby dokonać
dywersji po wybuchu konfliktu.

Czas wojny:

- już IIWŚ pokazała jak potężnym i śmiercionośnym narzędziem jest OP. Warto w tym miejscu zauważyć, że OOP czasów IIWŚ to były inne jednostki (brak zdolności długotrwałego przebywania pod wodą, torpedy prostoidące bez
inteligentych układów samonaprowadzania i sterowania itd.)

- cały świat od wieków korzysta z zaopatrywania drogą morską (również w trakcie trwania konfliktu). Drogą morską przerzucane jest uzbrojenie, siła żywa, materiały pędne i inne. Transporty takie są oczywiście Image
konwojowane i chronione, a OP szczególnie na Bałtyku (rozwinę w kolejnych częściach) są w stanie precyzyjnie i skutecznie zlikwidować taki transport.

- w zależności od posiadanego uzbrojenia OOP oprócz realizacji zadań w obszarze mórz takich jak ataki torpedowe na w/w Image
konwoje, okręty wroga, infrastrukturę morską i porty mogą również mieć zdolności ataku na ulokowane głęboko na lądzie cele strategiczne. To właśnie morza dają nam wyjątkową możliwość dotarcia do odległych wybrzeży kraju wroga, gdzie WL praktycznie nigdy nie dotrą.
Przykłady namnażają się nam na bieżąco - amerykańskie OOP zaatakowały rakietami manewrującymi pozycje Huti w Jemenie tym samym nie narażając OP na żaden atak.

- uzbrojenie torpedowe jest zdecydowanie skuteczniejsze w zwalczaniu jednostek nawodnych niż rakietowe. Wynika
to zarówno z ilości przenoszonego w torpedzie materiału ładunku wybuchowego oraz fizyki. Torpedy stosowane przeciw jednostkom nawodnym wybuchają zbliżeniowo (nie kontaktowo) pod taką jednostką wytwarzając falę uderzeniową, która w tak gęstym ośrodku jak woda przenosi się
w formie "bąbla" gazowego nagle unosząc cel i przełamując go. Nie da się uratować okrętu nawodnego po takim ataku.

Podsumowując tą część, chyba każdy czytający, uzna, że to dość szerokie spektrum zastosowań!
Uprzedzając pytania o możliwości wykrycia (i identyfikacji!) Image
OP, koszty posiadania takich zdolności i wiele innych, serdecznie proszę o cierpliwość - to wszystko już w kolejnych częściach.

Dziękuję @pawel_zariczny za inspirację i namówienie do napisania tej i przyszłych nitek, a odbiorców zapraszam do konstruktywnej dyskusji. Image
#PoCoNamMarynarkaWojenna #NAVY #OOPotrzebneMarynarceWojenne

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Damian Przybysz

Damian Przybysz Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us!

:(