JeanneWithCoffee Profile picture
Apr 8 25 tweets 6 min read Read on X
Journalist Eva Peek schreef op 6/4 een artikel over @jk_rowling voor @nrc. 'De transhaat van J.K. Rowling is eeuwig zonde'.

Er mist echter nuance in de column van NRC. Zie hier een draad (waar mogelijk met bron) Onderaan een threadreader link

1/25

🧵

@voorzij @CoachCaroline
NRC: 'zowat het enige wat ze nog publiekelijk doet, is via haar X-account haar miljoenen volgers continu angst aanjagen voor trans vrouwen.'

Rowling uit kritiek op zelfidentificatiewetten en de consequenties. Dat is wat anders dan 'angst aanjagen’.

2/25

@LetWomenSpeakNL
@LetWomenSpeakNL NRC: 'Ze is alle schijn van een redelijk standpunt ver voorbij. We zijn getuige van een haat-obsessie, een fixatie.'

Rowling werkte in 2023 mee aan een 7-delige podcast waarin ze urenlang geïnterviewd is over haar standpunt:

3/25
#podcasts #JKRowlingopen.spotify.com/show/2K186zrvR…
@LetWomenSpeakNL In de podcast zegt @jk_rowling o.a. (in afl 7) dat er beter nagedacht moet worden over welke wetten zowel transvrouwen alsook biologische vrouwen beschermen.

De nuance is er, je moet er wel over WILLEN schrijven.

4/25
#TheWitchTrialsofJKRowling
@LetWomenSpeakNL @jk_rowling In een essay die journalist Eva noemt, schrijft @jk_rowling over de 5 redenen waarom zij zich uitspreekt over transactivisme:5/25jkrowling.com/opinions/j-k-r…
@LetWomenSpeakNL @jk_rowling 1. Een van haar liefdadigheidsorganisaties zet zich in voor vrouwen in gevangenissen & voor vrouwen die huiselijk en seksueel geweld hebben meegemaakt.

Als gender belangrijker wordt dan biologische sex, dan heeft dat een impact op deze zaken, geeft Rowling aan.

6/25
@LetWomenSpeakNL @jk_rowling 2. Rowling was vroeger docent en heeft in het onderwijs met jonge mensen gewerkt.

Over zowel het huidige sentiment in onderwijs m.b.t. biologische sex vs. gender, alsook de safeguarding van jonge mensen maakt zij zich zorgen.

7/25
@LetWomenSpeakNL @jk_rowling 3. H. Potter boeken zijn op zogenaamde 'verboden boekenlijsten' terecht gekomen. JKR zegt bezorgd te zijn over de oproep van activisten tot ‘no debate’.

Ze geeft aan dat vrijheid van meningsuiting voor iedereen belangrijk is, ook als je het niet eens bent met een ander.

8/25
@LetWomenSpeakNL @jk_rowling 4. JK Rowling geeft aan dat mensen die op jonge leeftijd operaties ondergaan om 'van geslacht te veranderen' het gedane niet per definitie terug kunnen draaien mochten ze later denken dat ze een verkeerde beslissing hebben gemaakt.

9/25
@LetWomenSpeakNL @jk_rowling 5. Tijdens haar eerste huwelijk is haar ex-man gewelddadig geweest.

Hier komt de zelfidentificatiewet naar voren: als iedere man die zegt dat hij een vrouw is, gebruik mag maken van ruimtes die nu specifiek voor de veiligheid van vrouwen zijn ingericht,

10/25

#SelfID
@LetWomenSpeakNL zonder dat de man daar iets anders voor hoeft te doen dan langs het Gemeentehuis gaan, open je alle deuren OOK voor hen die slechte intenties hebben.

Een lijst met incidenten via @voorzij

‼️Het probleem zijn NIET transgenders, maar ZelfID-wetten.

11/25voorzij.nl/incidentenover…
@LetWomenSpeakNL @voorzij Over de nieuwe Schotse Anti Haat Wet. NRC: 'Ze had zich als martelares van het vrije woord opgeworpen om zich te laten arresteren.'

Rowling geeft aan dat indien zij als ingezetene van Schotland onder de nieuwe Anti-haatwet, haar mening gebaseerd op feiten niet mag uiten

12/25
@LetWomenSpeakNL @voorzij (oftewel als je niet meer mag zeggen dat biologische mannen, mannen zijn, en geen vrouwen) dat zij er naar uitkijkt om gearresteerd te worden.

De premier van Engeland bleek het met haar eens te zijn:
13/25bbc.com/news/articles/…
@LetWomenSpeakNL @voorzij NRC: 'Om de nieuwe Schotse anti-haatwetgeving uit te dagen, had ze op X foto’s van transvrouwen gedeeld met daaronder de tekst: „April fools! Grapje. Deze mensen zijn natuurlijk geen vrouwen maar mannen.”'

14/25
@LetWomenSpeakNL @voorzij Rowling deelde een reeks tweets met foto's van mannen die zeggen vrouw te zijn. Enkelen van hen maakten zich schuldig aan seksueel geweld tegen vrouwen & jonge meisjes. Toch werden ze in een vrouwengevangenis geplaatst.

De tweets:

15/25

Image
Image
@LetWomenSpeakNL @voorzij De Volkskrant schreef een artikel over de Schotse Anti Haat Wet:

of hier:

16/25

#HateCrimeAct #HateCrimeActScotland #hatecrimebillvolkskrant.nl/buitenland/j-k…
@LetWomenSpeakNL @voorzij NRC: 'ondertussen probeert Rowling haar volgers ervan te doordringen dat trans vrouwen gevaarlijke verkrachters zijn.'

❌Dit is NIET waar.

Rowling zegt: ‘Ik ben er sterk tegen dat de rechten en bescherming van vrouwen en meisjes worden ontmanteld om

17/25
@LetWomenSpeakNL @voorzij 'trans-geïdentificeerde mannen tegemoet te komen, om de zeer eenvoudige reden dat geen enkele studie ooit heeft aangetoond dat trans-geïdentificeerde mannen niet precies hetzelfde criminaliteitspatroon hebben als andere mannen,'

18/25
@LetWomenSpeakNL @voorzij en omdat mannen, hoe ze zich ook identificeren, hun voordelen van snelheid en kracht behouden. Met andere woorden: ik denk dat de veiligheid en rechten van meisjes en vrouwen belangrijker zijn dan het verlangen van die mannen naar erkenning [van hun vrouwelijkheid].'

19/25
@LetWomenSpeakNL @voorzij NRC: '‘Campagnevoerder voor vrouwenrechten’, wordt Rowling genoemd door Patrick van IJzendoorn in De Groene. Het probleem met deze theorie is alleen dat ze haast nooit iets over vrouwenrechten zegt.'

❌Dit is klinkklare onzin en met één Google zoekopdracht weerlegd:

20/25
@LetWomenSpeakNL @voorzij Rowling was jarenlang ambassadeur van One Parent Families:

Ze richt in 2000 het Volant Trust dat voornamelijk kwetsbare Schotse vrouwen, kinderen en jongeren in achterstandswijken ondersteunt

21/25philanthropicpeople.com/profiles/j-k-r…
volanttrust.org
@LetWomenSpeakNL @voorzij Rowling opende in 2022 in Schotland een Blijf van mijn Lijf Huis voor vrouwen die seksueel geweld hebben meegemaakt:

22/25beirasplace.org.uk/about/
@LetWomenSpeakNL @voorzij Rowling betaalde mee om 100 vrouwelijke advocaten en hun families die werden gezocht door de Taliban vanuit Afghanistan veilig te krijgen:

23/25dailymail.co.uk/news/article-1…
@LetWomenSpeakNL @voorzij De opmerking 'Geweld tegen vrouwen is pas interessant voor Rowling als er een trans persoon in de buurt was' is dus klinkklare onzin, liegt lezers voor en is pure laster.

Een mening hebben, prima. Maar wees wel eerlijk over feiten die makkelijk Google-baar zijn @nrc

24/25
@LetWomenSpeakNL @voorzij @nrc @threadreaderapp unroll

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with JeanneWithCoffee

JeanneWithCoffee Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us!

:(